25. 5. 2011
ID: 74068upozornění pro uživatele

10 otázek pro… Petra Malého

JUDr. Petr Malý absolvoval v r. 2007 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Následně navázal na předchozí studentskou praxi v pražské advokátní kanceláři JUDr. Františka Scholze. Zde se v rámci činnosti kanceláře, zaměřující se na oblast občanského a obchodního práva, věnuje zejména smlouvám o dílo, devoleperským projektům a zastupování v soudních řízeních.

 
Deset slov o sobě?
Rozumně ambiciózní, racionální, hovorný, přátelský, ale manuálně dost nešikovný :)

Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Příjemnou alternativou by mě byl prodejce rybářských potřeb.

Nevýhody vašeho povolání?
Nevýhodou je bezesporu časová náročnost, protože úspěch v něm vyžaduje mimořádné nasazení spočívající převážně v osobním plnění.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Zatím žádný takový naštěstí nebyl.

Nejemotivnější kauza?
Klientka, matka s malým dítětem, v invalidním důchodu, kterou po fyzickém napadení a opuštění domácnosti, žaloval bývalý manžel o 5.000.000,-Kč, z titulu údajné pomoci při společném podnikání, přičemž požadovaná suma byla pro klientku téměř likvidační.

Největší dosavadní úspěch?
Za úspěch vždy považuji dokončení skutkově či právně složitých případů, jako jsou např. spory vyplývající ze smluv o dílo, restituční spory apod.

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
V současné době nedokážu jmenovat pouze jednu konkrétní významnou osobnost, která by pro mě představovala symbol spravedlnosti. Za obdivuhodného člověka však považuji např. Carlu del Ponte, a to pro její odvahu a nasazení.
 
Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Byl to JUDr. František Scholz, který mě po dokončení právnické fakulty přijal do své advokátní kanceláře a hned od začátku mi umožnil pracovat na typově různých případech, díky čemuž jsem získal řadu zkušeností.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
Asi bychom našli nejeden předpis, který není z hlediska systematiky a obsahu ideální. Za zástupce takových norem považuji třeba zákon o půdě, jenž byl ovlivněn řadou nekoncepčních novelizací a v praxi proto stále působí aplikační problémy a nejasnosti.

Jak si vyčistit hlavu?
Přestože je to u každého individuální, u mě funguje čtení, sport, přátelé a cestování. 


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz