24. 5. 2011
ID: 73641upozornění pro uživatele

Podpora prodeje či dar?

Dne 19. 4. 2011 vyšel rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“), 2 Afs 27/2011 – 110, týkající se případu doměření daně z příjmů fyzických osob za rok 2005. S jistou nadsázkou by se dalo říci, že zmíněný rozsudek potvrdil dlouhodobě známou a aplikovanou praxi daňových subjektů. V rámci svých obchodních aktivit poskytni slevu z ceny zboží, ale hlavně nic nedaruj!

 

apogeo

V daném rozsudku šlo o případ, kdy daňový subjekt poskytoval zákazníkovi službu (výměna autoskla), v rámci podpory prodeje nabízel bonus k těmto službám (dálniční známka, poukaz na pohonné hmoty, atd.). Pří inzerci těchto služeb byl bonus označován, a nejspíše i účtován, jako poskytnutí daru.

Předmětem sporu tak nebylo ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“), neboť v případě výdajů na bonus soud konstatoval, že byly splněny obecně stanovené podmínky ZDP, „vynaložení výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů“. Jednalo se především o ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP, tedy negativní vymezení daňově neúčinných nákladů. Nepeněžní bonusy nesplňovaly podmínku reklamního nebo propagačního předmětu do 500,- Kč bez DPH a to jak výší ceny, tak i svoji formou.  

Daňový subjekt argumentoval uskutečňováním reklamní činností vztahující se k bonusům zdarma, uvedená činnost však nebyla posouzena jako reklamní činnost. Zde je nutné důsledně rozlišovat reklamní předmět a reklamní činnost. Dle NNS „nebyly naplněny typické znaky reklamy totiž, že je určena obecnému okruhu subjektů a má ovlivnit rozhodování spotřebitele, ale jednalo se o snížení ceny, které nemůže být daňově uznatelné“.

Závěr NSS tak nelze vykládat jako zamezení daňové znatelnosti poskytování slev, bonusů a dalších technik podpory prodeje. Jak bylo řečeno úvodem, je vždy nutné správně stanovit svoji obchodní politiku. Zda předmětná plnění poskytuje daňový subjekt svým zákazníkům zdarma či poskytuje některé z široké škály slev.

Jednoznačně tedy doporučujeme konzultaci s daňovým poradcem, a to ať už připravujete nové marketingové nástroje, či si chcete nechat ověřit existující nastavení.


Ing. Tomáš Pacovský

Ing. Tomáš Pacovský
Senior Tax Consultant APOGEO


APOGEO, s. r. o.

Koněvova 2660/141
130 83  Praha 3

Tel.: +420 267 997 700
Fax: +420 296 566 445
e-mail: info@apogeo.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz