1. 4. 2004
ID: 24744upozornění pro uživatele

Státní svátky a pracovní volno

Pro naši problematiku musíme jasně rozlišit tzv. státní svátky a ostatní svátky ve kterých je obyvatelstvu dopřán pracovní klid a významné dny, které nejsou dny pracovního klidu.

Otázka: Zajímalo by mě, jak je to možné, že v některé státní svátky je pracovní volno (např. 1. květen) a v jiných (např. 5. květen) nikoliv? Jakým právním předpisem se tato problematika řídí?


Odpověď: Vážený čtenáři, zmíněná problematika se řídí zákonem č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Připomínají občanům tradice, ušlechtilé cíle a dějinné zvraty na nichž je budována česká státnost.

Pro naši problematiku musíme jasně rozlišit tzv. státní svátky a ostatní svátky ve kterých je obyvatelstvu dopřán pracovní klid a významné dny, které nejsou dny pracovního klidu.

Dle platného a účinného právního stavu jsou státními svátky: 1. leden - Den obnovy samostatného českého státu, 8. květen - Den osvobození, 5. červenec - Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, 6. červenec - Den upálení mistra Jana Husa, 28. září - Den české státnosti, 28. říjen - Den vzniku samostatného československého státu a 17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii.

Za tzv.ostatní svátky jsou pokládány 1. leden - Nový rok, Velikonoční pondělí, 1. květen - Svátek práce, 24. prosinec - Štědrý den, 25. prosinec - 1. svátek vánoční a 26. prosinec - 2. svátek vánoční.

Ostatní svátky můžeme volně definovat jako „sváteční“ dny které nemají svůj prapůvod v naší státnosti, ale jsou významné z jiných společenských důvodů – zpravidla náboženských.

Jak jsme již naznačili výše, jak státní svátky tak i ostatní svátky jsou dny pracovního klidu. Oproti nim musíme rozlišit významné dny, kterými nyní v České republiky jsou 12. březen a 5. květen. Významné dny jsou dny pracovními.

Pro vyšší informační komplexnost uveďme, že rozlišení dnů pracovního klidu má význam i pro jiné než pracovně právní oblasti, např. dle z.č 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích je v době od 0. 00 do 22. 00 hodin,ve dnech pracovního klidu na dálnici a na silnici I. třídy zakázána jízda nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 7 500 kg a nákladním a speciálním automobilům a zvláštním vozidlům o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3 500 kg s připojeným přípojným vozidlem.
Mgr.Petr Kolman, asistent na PF MU Brno

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz