9. 8. 2011
ID: 75373upozornění pro uživatele

Vzájemná komunikace fyzických či právnických osob prostřednictvím datových schránek aneb pár slov k Poštovní datové zprávě

Již od 1. ledna 2010 mohou fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby mezi sebou komunikovat prostřednictvím datové schránky, a to konkrétně Poštovní datovou zprávou. Zatímco do 1. července 2010 si mohly tyto osoby mezi sebou zasílat výhradně faktury či obdobné žádosti o zaplacení, od 1. července 2010 zde existuje možnost navzájem posílat datové zprávy s libovolným obsahem.

 

Nový obrázek

Novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, přinesla alternativu ke klasickým doporučeným zásilkám. Oproti doporučeným zásilkám má ovšem řadu výhod, neboť zasílání Poštovních datových zpráv je pohodlnější a její uživatelé šetří čas i náklady. Poštovní datovou zprávou lze nahradit také některé úkony s využitím elektronického podpisu, nebo e-mailovou komunikaci bez garantovaného dodání. Narozdíl od běžné elektronické pošty je také naprosto jasné, kdo s Vámi komunikuje.

K zaslání Poštovní datové zprávy je potřeba, aby odesílatel uzavřel s Českou poštou, s.p. smlouvu o poskytování služby Poštovní datová schránka. Odesílání Poštovní datové zprávy je zpoplatněno podle Ceníku poplatků. V případě, že nebude v určitém měsíci odeslána žádná zpráva, je služba zdarma, stejně jako pouhé přijímání Poštovní datové zprávy.

Rozhodnete-li se zaslat Poštovní datovou zprávu, pak postačí, máte-li uzavřenou vy jako odesílatel zprávy smlouvu o poskytování služby Poštovní datová schránka s Českou poštou, s.p. Adresát nemusí mít uzavřenou smlouvu o poskytování služby Poštovní datová zpráva, je však zapotřebí, aby měl ve své datové schránce nastavenou možnost přijímat Poštovní datové zprávy, bez tohoto nastavení se mu Poštovní datová zpráva nezobrazí. V případě, že adresát nemá uzavřenou smlouvu o poskytování služby Poštovní datová schránka, má totiž automaticky přijímání Poštovních datových zpráv zakázáno. Pokud tedy chce přijímat Poštovní datové zprávy, musí tuto možnost povolit. Jediný způsob, jak zjistit, zda adresát povolil přijímání Poštovních datových zpráv, je zřídit si službu Poštovní datová zpráva, po aktivaci služby si adresáta vyhledat, pokud nebude nalezen, tak tuto možnost povolenou nemá.

Zatímco v případě doručování dokumentů orgánů veřejné moci prostřednictvím datové schránky nastává po deseti kalendářních dnech ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, právní fikce doručení a dokument se tedy automaticky považuje za doručený a mohou nastat právní účinky doručení, tak při dodávání dokumentů fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob je situace odlišná. Takový dokument je totiž doručen okamžikem, kdy jeho převzetí potvrdí odesílateli adresát prostřednictvím své datové schránky, přičemž toto potvrzení je ze zákona bezplatné. Fikce doručení zde nenastává.


Lucie Hudečková

Schaffer & Partner Legal, s.r.o., advokátní kancelář  

Gallery Myšák
Vodičkova 710/31
110 00  Praha 1

Tel.: + 420 221 506 300
Fax: + 420 221 506 301
e-mail: info@schaffer-partner.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz