15. 6. 2011
ID: 74650

10 otázek pro... Aleše Rozehnala

Zdroj: JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.

JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. je advokát a zabývá se mediálním a soukromým právem. V roce 1993 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je autorem několika publikací, např. Úvěry zajištěné zástavním právem, Korupce na český způsob, Mediální právo, Mediální zákony - komentář. Působí jako externista na Právnické fakultě UK a Fakultě humanitních studií UK, zároveň působí jako vedoucí katedry práva na Bankovním institutu. Sedm let působil jako odborný asistent na Právnické fakultě ZČU. Byl jednatelem společnosti CET 21 s.r.o., která provozuje televizi NOVA.

 
Kdybyste nebyl právníkem, čím byste byl?
Chtěl bych být fyzikem. Je to nejušlechtilejší, nejkrásnější, nejduchovnější a nejzáhadnější věda.

Nevýhody vašeho povolání?
Hlavní nevýhodou je permanentní stres, tenze a nasávání negativních emocí a vibrací jiných lidí. V advokacii povětšinou vidíte temné stránky lidských duší a často se musíte stýkat s lidmi, kteří jsou vám nepříjemní, ale svůj antagonismus musíte pečlivě skrývat a tajit.

Jaký byl Váš nejhorší den v práci?
Jedním z nejhorších dnů byl ten den, kdy jsem pochopil, jak málo toho znám a že to za celý svůj život příliš nezměním.

Zážitek z praxe, který Vám nejvíce utkvěl v paměti?
Před několika lety jsem měl kauzu, která spočívala v zastupování v arbitrážním řízení, které se odehrávalo v Amsterdamu. Mého klienta jsem zastupoval společně s americkým kolegou. Už při přípravě jednání jsem byl zcela unesen jeho profesionalitou a brilancí. Když jsem ho pak viděl vystupovat před tribunálem, pochopil jsem, v čem spočívá procesualistická virtuozita a od té doby na tuto chvíli vzpomínám. 

Která osobnost symbolizuje spravedlnost?
Symbolem spravedlnosti je pro mě prorok Daniel. Ne snad proto, že by spravedlnost vykonával, ale dokázal jí vyložit. Jediný totiž dokázal vysvětlit královi Belsazarovi, co znamená tajemný nápis na zdi Mene tekel ufarsín a varoval ho, že Bůh jeho království sečetl a ukončil a že byl zvážen na vahách a shledán lehkým, tedy nedostatečným.

Kdo na Vás měl ve Vašem profesním životě největší vliv?
Není to jedna osoba, ale jsou to všichni ti advokáti, kteří neokázale vykonávají svoji práci na vysoké úrovni a kteří mají zároveň lidské kvality. Na škole jsem měl lidsky nejblíže k doc. Gronskému, kterého si moc vážím. Ale samozřejmě není jediný.

Nejméně přehledný předpis – a proč?
V poslední době je bohužel takových předpisů více a jsou to všechny ty, které připomínají spíše technické příručky vypracované inženýrem automatizovaných systémů řízení. 

Žena/muž ve vaší profesi – co jde opačnému pohlaví lépe?
Advokátky v naprosté většině případů lépe působí při jednáních s klienty či protistranou. Na druhou stranu mají někdy sklon k malicherné řevnivosti. Advokáti bývají mnohdy racionálnější, ale často vítězí jejich ego nad zájmem klienta.

Proč jste se rozhodl stát se právníkem? A co byste poradil lidem, kteří by rádi vstoupili do právních vod?
Advokacie je atraktivní povolání, které postrádá rutinu. Advokát potkává při své činnosti celou řadu zajímavých lidí, poznává neskutečné množství osudů a nahlíží do oborů, které jsou důležité pro chápání současného světa. Lidem, kteří by rádi vstoupili do advokátních vod, bych poradil, aby pokorně přijali skutečnost, že jejich představa o povolání je zcela odlišná od skutečnosti.

Nesplněný sen?
Abych dělal pouze zajímavé kauzy s příjemnými lidmi, na které budu mít dost času. Abych měl pouze bystré studenty, které bude obor zajímat. Abych měl dost času na studium a psaní.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz