27. 7. 2018
ID: 107969

INFO.CZ: Nový šéf správní justice 5: Při nedodržení pravidel si může u ÚS stěžovat kterýkoliv soudce NSS, říká Stanislav Balík

Zdroj: shutterstock.com

Ani podle bývalého ústavního soudce a emeritního předsedy České advokátní komory Stanislava Balíka nelze obejít pravidla pro jmenování nového předsedy Nejvyššího správního soudu. Pokud by se tak stalo, s celou věcí by se nejspíše vypořádal Ústavní soud. „Předpokládám, že soudní přezkum by nastal, mohlo by například jít o ústavní stížnost podanou kterýmkoliv stávajícím soudcem Nejvyššího správního soudu s argumentací, že právě on pretendoval na funkci předsedy Nejvyššího správního soudu. S obdobnými věcmi si pak Ústavní soud, jak prokázal v roce 2007, jistě dokáže poradit,” říká pro INFO.CZ Stanislav Balík.


 
Celý text k dispozici >>> zde
 


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz