30. 5. 2018
ID: 107636

INFO.CZ: Ze společnosti se vytrácí slušnost, právníci by měli upozorňovat na nebezpečí, říká Martin Foukal

Zdroj: shutterstock.com

Historie Jednoty českých právníků sahá až do roku 1864. Organizaci, která má sjednotit advokáty, soudce, notáře, státní zástupce, soudní exekutory i další právníky, nalévá v poslední době novou krev do žil stále ještě nový předseda jejího pražského sdružení Martin Foukal, bývalý dlouholetý prezident Notářské komory ČR. Spolu s dalšími členy Výboru Pražského sdružení spolupracuje s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským, který vede Jednotu na celorepublikové úrovni. „Jednota českých právníků má sjednocovat všechny právnické profese a hledat společná východiska, která budou vysílat společná poselství. My, právně vzdělaní lidé, bychom měli být vnímaví a pokud se objevují tendence ohrožující principy demokracie, právního státu, měli bychom upozorňovat laickou veřejnost na tato nebezpečí, která se týkají nás všech,” říká Martin Foukal v rozhovoru pro INFO.CZ.

 
 Celý text k dispozici >>> zde.
 
 
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz