27. 9. 2019
ID: 110033

Recenze: Zaměstnávání cizinců v České republice

Zdroj: shutterstock.com

TOMŠEJ, J. a kol. Zaměstnávání cizinců v České republice. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 232 s. ISBN 978-80-7598-233-9.

Monografie Zaměstnávání cizinců v České republice byla vydaná na podzim loňského roku u právnického nakladatelství Wolters Kluwer, a jedná se o výstup týmu odborníků v čele s doktorem Jakubem Tomšejem. Publikace vznikla v rámci projektu univerzitního centra na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Autoři již v úvodu konstatují, že je jejich cílem zanalyzovat stávající praxi, shrnout aktuální stav a navrhnout možná řešení v rámci problematiky zaměstnávání cizinců. Cíle v úvodu nastolené obsahově publikace bezpochyby splňuje. Kniha je koncipovaná velmi prakticky a její využití je vhodné jak pro odborníky, studenty, tak i pro samotné zaměstnavatelé cizinců. Publikace obsahuje i kapitoly týkající se GDPR, Brexitu nebo antidiskriminačního práva.

Úvodní část knihy je věnovaná ústavněprávním aspektům a zákazu diskriminace, kde je zdůrazněn článek 26 Listiny základních práv a svobod, rozbor pojmu diskriminace a diskriminačních důvodů. Obsah publikace není věnován pouze cizincům z třetích zemí, ale také cizinců z EU, EHP a Švýcarska se zaměřením i na rodinné příslušníky. Výhodou kapitol je podrobné zpracování a především důraz a jednoduchý přehled zásadních informací ze zákona o pobytu cizinců nebo z důležitých směrnic Evropské unie. Čtenář si tak jednoduše najde pojem, který hledá a nalezne veškeré důležité informace, např. u trvalého pobytu cizince objeví přehledně informace o tom, jak o něj žádat, co je potřeba doložit a jak je o takové žádosti rozhodováno. 

Při zaměstnávání cizinců se také v praxi setkáváme s tzv. testem trhu práce, kterému je taktéž věnovaná část této knihy a nechybí samozřejmě informace o zaměstnanecké kartě. V knize tak jednoduše naleznete vše, co je zásadní při zaměstnávání cizinců, a to i důležité informace o důchodovém a zdravotním pojištění nebo třeba o právu na stávku, o předávání a ochraně osobních údajů nebo o agenturním zaměstnávání.

Publikace je rozdělena na osm přehledných kapitol, které jsou dále rozděleny na jednotlivé oblasti. Díky systematice jednotlivých částí není nutné číst knihu chronologicky, ale je praktické, že čtenář se může zaměřit pouze na tu část, která jej zajímá a je pro něj právě aktuální. K jednotlivým příspěvkům se tak může vracet dle potřebnosti, bez nutnosti čtení od samého počátku.

Jedná se o ucelené dílo, které nabízí jasný a jednoduchý přehled všech základních institutů souvisejících s problematikou zaměstnávání cizinců. Navíc je kniha psaná čtivě, stručně a úderně a čtenář se v ní bez problému může orientovat a strávit tak veškeré nové informace bez zahlcení informacemi, které by byly nadbytečné.

Výhodou publikace je, že se nezaměřuje pouze na popis právní úpravy a právního stavu, ale snaží se zohlednit faktické fungování a řeší aktuální zásadní problémy objevující se v této oblasti práva.

Knihu tak lze hodnotit jako přínosnou a zajímavou pro všechny, kteří se touto problematikou zabývají, ale i pro ty, které pouze tato oblast práva zajímá.

Mgr. Eva Lásková,
asistentka soudce

Krajský soud v Brně

 

 


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz