16. 3. 2001
ID: 2890upozornění pro uživatele

Cestovní šek

Cestovní šek je druh šeku, s nímž je spojené právo na vyplacení určité částky v něm uvedené při jeho předložení k proplacení, za podmínek stanovených výstavcem cestovního šeku. Slouží zejména jako prostředek pro získání hotových peněz při cestách do zahraničí. Předpisy zákona směnečného a šekového, stejně jako další právní předpisy upravující směnku a šek, jsou na cestovní šek nepoužitelné.

Cestovní šek je druh šeku, s nímž je spojené právo na vyplacení určité částky v něm uvedené při jeho předložení k proplacení, za podmínek stanovených výstavcem cestovního šeku. Slouží zejména jako prostředek pro získání hotových peněz při cestách do zahraničí. Předpisy zákona směnečného a šekového, stejně jako další právní předpisy upravující směnku a šek, jsou na cestovní šek nepoužitelné. Osoba (zpravidla banka), která cestovní šek vydala, je povinna jej také proplatit nebo obstarat jeho proplacení, a to zpravidla u zahraniční banky v místě, kam majitel cestovního šeku cestuje.

Cestovní šek musí obsahovat:

1) označení že jde o cestovní šek,

2) příkaz nebo slib zaplatit určitou částku oprávněné osobě,

3) jméno výstavce a jeho podpis či náhradu podpisu.

Pokud obsahuje cestovní šek příkaz k placení, musí obsahovat i označení osoby, které je určen. Cestovní šek může být vystaven jako cenný papír na jméno nebo na doručitele. Šeková částka může znít na tuzemskou nebo na zahraniční měnu. Proplácející osoba je oprávněna požadovat kontrolní podpis na cestvním šeku při jeho předložení k proplacení. Proplacení cestovního šeku musí být na něm potvrzeno podpisem oprávněné osoby.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz