9. 3. 2001
ID: 2627upozornění pro uživatele

Dodací doložky INCOTERMS

Jednou ze základních povinností prodávajícího v souvislosti s kupní smlouvou je povinnost dodat zboží v souladu se smlouvou. Právě tato povinnost často přináší nemalé potíže vzhledem k možné nepřesnosti v interpretaci smluvních ustanovení.Jednou ze základních povinností prodávajícího v souvislosti s kupní smlouvou je povinnost dodat zboží v souladu se smlouvou. Právě tato povinnost často přináší nemalé potíže vzhledem k možné nepřesnosti v interpretaci smluvních ustanovení. Přestože se lze těmto problémům vyhnout použitím nejrůznějších doložek např. INCOTERMS, tuzemští obchodníci na rozdíl od obchodníků realizující mezinárodní transakce bohužel příliš často dodacích doložek nevyužívají.

Největší význam pro obchodní praxi mají výše zmíněné doložky INCOTERMS vytvořené Mezinárodní obchodní komorou v Paříži jako jednotná výklad dodacích doložek. Tento soubor uměle vytvořených vykládacích pravidel vycházejících z obchodní praxe a zavedených zvyklostí vytvořila komora samotných obchodníků pro zjednodušení a jednotnou interpretaci.

INCOTERMS jsou pravidelně aktualizovány. Poslední úprava byla vydána v roce 2000. Při formulaci dodací podmínky podle INCOTERMS je třeba mimo jiných náležitostí uvést za slovem INCOTERMS rok vydání úpravy, dle které je nutno použitou doložku interpretovat (např. …INCOTERMS 2000).
Doložky INCOTERMS lze rozdělit na čtyři základní skupiny.
Skupina E – doložky této skupiny představují minimální závazek pro prodávajícího. Patří zde doložka EXW Ze závodu (…ujednané místo). Prodávající podle této doložky nemusí učinit nic víc než dát zboží k dispozici kupujícímu v dohodnutém místě, které je obvykle ve vlastním objektu prodávajícího.

Skupina F – tyto doložky požadují od prodávajícího, aby dodal zboží k dopravě podle instrukcí kupujícího. Povinnost prodávajícího dodat je splněna, pokud je zboží dáno k dispozici kupujícímu nevyložené z dopravního prostředku prodávajícího. Pouze pokud je místem sjednaným ve smlouvě jako místo dodání místo prodávajícího, je dodání splněno nakládkou zboží na dopravní prostředek přistavený kupujícím k odběru zboží. Patří sem FCA Vyplaceně dopravci (…ujednané místo) – prodávající splní svou povinnost dodání, když předá zboží odbavené pro vývoz do péče dopravce jmenovaného kupujícím na sjednaném místě, FAS Vyplaceně k boku lodi (…ujednaný přístav nalodění) – prodávající splní svou povinnost dodání, když zboží dodá k boku lodi na nábřeží nebo ve člunu v ujednaném přístavu nalodění, FOB Vyplaceně loď (…ujednaný přístav nalodění) – prodávající splní svou povinnost, když zboží přešlo zábradlí lodi v ujednaném přístavu nalodění.

Skupina C – doložky této skupiny se nazývají dvoubodové, rozděluje se přechod nákladů a přechod rizika. Náleží sem doložky: CRF Náklady a přepravné (ujednaný přístav určení) – prodávající musí zaplatit náklady přepravné potřebné k přepravě zboží do ujednaného přístavu určení, ale nebezpečí ztráty nebo poškození zboží přechází z prodávajícího na kupujícího přechodem zábradlí lodi v přístavu nalodění, CIF Náklady, pojištění a přepravné (…ujednaný přístav určení) – prodávající má stejné povinnosti jako dle doložky CRF, ale navíc musí obstarat námořní pojištění kryjící kupujícího pro nebezpečí ztráty nebo poškození zboží během přepravy, CPT Přeprava placena do (…ujednané místo určení) – prodávající musí zaplatit přepravné za dopravu zboží do ujednaného místa určení, nebezpečí ztráty nebo poškození zboží přechází na kupujícího předáním zboží do péče dopravce, CIP Přeprava a pojištění placeny do (…ujednané místo určení) – prodávající má stejné povinnosti jako dle doložky CPT, ale navíc musí obstarat pojištění zboží kryjící kupujícího pro nebezpečí ztráty nebo poškození zboží během přepravy.

Skupina D – doložky spadající do této kategorie se liší od doložek skupiny C, kdy podle doložek kategorie D je prodávající odpovědný za příchod zboží do ujednaného místa určení nebo do dohodnutého bodu na hranici anebo do místa v zemi dovozu. Prodávající nese veškerá nebezpečí a náklady až do příchodu zboží do tohoto místa. Tyto doložky představují smlouvy o příchodu zboží, zatímco doložky kategorie C smlouvy o odeslání. DAF S dodáním na hranici (ujednané místo) – prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile zboží bylo dáno k dispozici odbavené pro vývoz v ujednaném bodě a místě na hranici, ale před celní hranicí sousední země, DES S dodání z lodi (…ujednaný přístav určení) – prodávající splní svou povinnost dodání, když dá zboží k dispozici na palubě lodi neodbavené pro dovoz v ujednaném přístavu určení, DEQ S dodáním z nábřeží (…ujednaný přístav určení) – prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží odbavené pro dovoz k dispozici kupujícímu na nábřeží v ujednaném přístavu určení, DDU S dodáním clo neplaceno (ujednané místo určení) – prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží k dispozici v ujednaném místě v zemi dovozu. Prodávající nese všechny náklady a nebezpečí spojené s dodáním zboží, s výjimkou cla, daní a jiných úředních poplatků. DDP S dodáním clo placeno (ujednané místo určení) - prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží k dispozici v ujednaném místě v zemi dovozu. Prodávající nese všechny náklady a nebezpečí spojené s dodáním zboží včetně cla, daní a jiných úředních poplatků.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz