17. 1. 2019
ID: 108701upozornění pro uživatele

Postup zadavatele při shodě nejnižších nabídkových cen

Předmětem tohoto článku by mělo být stručné nastínění možného problému, který se může v průběhu zadávacího řízení vyskytnout a který v drtivé většině případů zadavatele nemile překvapí. Řeč je o situaci, kdy se po hodnocení nabídek umístí na prvním místě dvě nebo více nabídek se shodnou nabídkovou cenou, nebo se stejným počtem získaných bodů.

 
 ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
 
Na první pohled nevypadá tato situace kriticky a mnoho zadavatelů by mohlo namítnout, že by takovouto situaci vyřešilo např. losem. Nicméně může takto zadavatel postupovat, když si takovýto postup dopředu v zadávací dokumentaci nevyhradil a v zákoně pro něj není žádná opora? Mám za to, že nikoli, neboť je dle mého názoru nutno ctít základní požadavek vyplývající z rozhodovací praxe ÚOHS, tedy aby každý z dodavatelů byl předem informován o preferencích zadavatele a o skutečnosti, jaké aspekty jeho nabídky a jakým způsobem budou zadavatelem hodnoceny. 

S ohledem na výše uvedené je tak možné uvést, že v případě, že by zadavatel rozhodl o losování mezi shodnými nabídkami, popřípadě o jiném způsobu určení vítěze, aniž by tato pravidla měl dopředu uvedena v zadávací dokumentaci, postupoval by v rozporu se zásadou transparentnosti.

Pokud se tedy zadavatel ocitne v této nezávidění hodné situaci, pak mu dle mého názoru nezbude, než zadávací řízení zrušit, typicky dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek.

Lze tak zadavatelům doporučit, aby v rámci pravidel pro hodnocení nabídek, jež musí zadavatel dle § 115 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek stanovit, zahrnul i pravidla pro postup v situaci, kdy zadavatel v zadávacím řízení obdrží dvě nebo více nabídek s nejnižší nabídkovou cenou, popřípadě, které po provedeném hodnocení obdrží shodný nejvyšší počet bodů.

Pokud jde o obsah konkrétních pravidel, pak samozřejmě může zadavatel stanovit shora zmíněné losování, popřípadě nastavit určitou automatizaci spočívající v tom, že v případě výskytu shodných nejvýhodnějších nabídek je rozhodující datum a čas podání nabídky. Jistě by důvtipný zadavatel nalezl i další způsoby. Alfou a omegou při tvorbě těchto pravidel je pouze dodržení zásad zadávání veřejných zakázek dle § 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Mgr. Antonín Hajdušek
Mgr. Antonín Hajdušek


 
V Jámě 699/1
110 00 Praha 1

Tel.:       +420 910 058 058
e-mail:    office@arws.cz 


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz