26. 3. 2001
ID: 3569upozornění pro uživatele

Úmluva o mezinárodní železniční dopravě

Úmluva o mezinárodní železniční dopravě, podepsaná dne 9. května 1980 v Bernu. Úmluva upravuje především: přepravní smlouvu (jízdenky, zavazadlové lístky, náležitosti cestovního zavazadla, změny přepravní smlouvy, přepravní překážky, odpovědnost, uplatňování nároků z odpovědnosti, vzájemné vztahy mezi železnicemi, postihy), tarify, přepravní povinnosti, zůčtovací jednotku aj.

COTIF, (vyhl. č 8/1985 Sb., o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě) zkr. fr. Convention relative au Trafic International Ferroviaire, Úmluva o mezinárodní železniční dopravě, podepsaná dne 9. května 1980 v Bernu. Pro Československo vstoupila v platnost dne 1. května 1985. Jejím účelem bylo mimo jiné nahradit dosud platné úmluvy CIM a CIV, jejichž nová úprava je zahrnuta do COTIF. Úmluva upravuje především: přepravní smlouvu (jízdenky, zavazadlové lístky, náležitosti cestovního zavazadla, změny přepravní smlouvy, přepravní překážky, odpovědnost, uplatňování nároků z odpovědnosti, vzájemné vztahy mezi železnicemi, postihy), tarify, přepravní povinnosti, zůčtovací jednotku aj.

Obsah úmluvy. Železnice je povinna přepravit cestující a zavazadla, jestliže: 1) cestující vyhoví ustanovením COTIF, 2) provedení přepravy je možné pracovníky a normálními zařízeními vyhovujícími pravidelným přepravním potřebám, 3) přepravě nebrání okolnosti, které železnice nemůže odvrátit a které odstranit není v její moci. Důkazem o uzavření přepravní smlouvy je jízdenka, obsahující zkratku CIV (popř. znak C). Cestující jsou oprávněni brát si s sebou do vozů zdarma snadno přenosné předměty (ruční zavazadla). Jako cestovní zavazadla se k přepravě přijímají předměty určené pro cestovní účely, které jsou uloženy v cestovních kufrech, koších, vacích, cestovních pytlech a v jiných obalech tohoto druhu, jakož i tyto obaly. Při podání cestovního zavazadla k přepravě se cestujícímu vydá zavazadlový lístek. Železnice, která přijala zboží s nákladním listem k přepravě, odovídá za provedení přepravy po celé přepravní cestě až do jeho dodání. Každá následující železnice tím, že převzala zboží s nákladním listem, vstupuje do přepravní smlouvy podle tohoto dokladu a přejímá na sebe závazky, které z toho vyplývají. Železnice odpovídá zejména za škodu vzniklou úplnou nebo částečnou ztrátou nebo poškozením zboží v době od přijetí zboží k přepravě až do jeho dodání, jakož i za škodu vzniklou překročením dodací lhůty. Reklamace z přepravní smlouvy musí být podány u příslušné železnice písemně. Při přepravě nákladu je přepravní smlouva uzavřena, jakmile odesílací železnice přijala k přepravě zboží s nákladním listem. Odpovídá přitom za provedení přepravy po celé přepravní cestě až do jeho dodání.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz