trestní právo

Rasová perzekuce

Při výkladu pojmu „rasová perzekuce“, použitého zákonodárcem v § 3 odst. 2 zák. č. 87/1991 Sb.o mimosoudních rehabilitacích je třeba vycházet ze širších souvislostí a celkového znění tohoto zákona

Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou

K naplnění zákonných znaků skutkové podstaty trestného činu porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou podle § 124 tr. zák. nestačí jen porušení ustanovení zákona č. 13/1993 Sb., celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, ale je třeba prokázat, že pachatel podstatně ohrozil obecný zájem tím ...

Obhájcem obviněného je pouze advokát (§ 35 odst. 1, věta první, tr. ř).

Oprávněná osoba se po doručení trestního příkazu může výslovně vzdát práva odporu

Pokud se obviněný, jenž je plně způsobilý k právním úkonům, výslovně vzdal práva odporu, nemůže poté podat odpor ani prostřednictvím svého obhájce

Vydání do ciziny

Předseda senátu je povinen vyslechnout zadrženou osobu, která byla soudu odevzdána, a do 24 hodin od doručení návrhu státního zástupce o něm rozhodnout (§ 77 odst. 2, § 381 tr. ř.).

Zajištění peněžních prostředků v rámci trestního řízení

Podstatou zajištění peněžních prostředků na účtu u banky (§ 79a tr. ř.) je omezení dispozičního práva majitele účtu k těmto prostředkům, nikoli jejich odejmutí majiteli účtu.