ostatní

Jak nepřijít o milion dolarů kvůli čárce

Je těžké předpovědět, kolik nás každá chyba bude stát. Někdy právě ty nejhůře zaznamenatelné, drobné chyby mají ty nejhorší následky. Zajistit se proti nim tedy dává smysl.

Recenze: Eva Janečková, Václav Bartlík: Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi)

V roce 2016 byla nakladatelstvím Wolters Kluwer vydána publikace s poutavým názvem Ochrana osobních údajů v pracovním právu (Otázky a odpovědi). Autory této knihy jsou JUDr. Eva Janečková, jejíž publikační činnost zahrnuje mnoho autorství či spoluautorství odborných článků a publikací zaměřených na ochranu osobních údajů, správní a kontrolní…

Občanský zákoník IV. svazek - 2 díly (§ 655-975 Rodinné právo)

Čtvrtý svazek komentáře k novému občanskému zákoníku je věnován rodinnému právu, tedy druhé části kodexu. Svazek je rozdělen na dva díly, IV/1 (§ 655–793) a IV/2 (§ 794–975). První díl obsahuje právní úpravu manželství včetně manželského majetkového práva a příbuzenství včetně určování rodičovství. Druhý díl navazuje osvojením, dále upravuje…

Recenze na knihu „Společnost s ručením omezeným“

Nakladatelství Wolters Kluwer vydalo v letošním roce praktickou publikaci zaměřenou na společnost s ručením omezeným a začalo tak rozvíjet zcela novou ediční řadu „Právo prakticky“, přičemž zachycuje právní stav k 1. 1. 2016. Autory recenzovaného textu jsou Václav Filip, v současnosti vedoucí právního oddělení společnosti České radiokomunikace…

Bulletin advokacie

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2014, 2015 a 2016.

Vybíráme pro Vás: Stavení promlčecí lhůty v případě uzavření dohody o mimosoudním jednání věřitele a…

České podnikatelky chtějí rozšířit svůj byznys i za hranice Česka

Expandovat firmu znamená získat nové příležitosti a zvýšit hodnotu vašeho podnikání. Jak však najít nové trhy? Na co si dát pozor? Odpovědi hledaly české podnikatelky na regionálním setkání klubu Ocenění Českých Podnikatelek.

Porovnání dvou verzí smlouvy během 5 minut: nemožné zadání!

Bez ohledu na formát dvou kopií – vytištěné na papíře, v souboru PDF nebo prostě na fotografii pořízené chytrým telefonem – je tento úkol proveditelný. A můžete zapomenout na únavnou zevrubnou kontrolu dokumentů.

Naší výhodou jsou chytří lidé

Mezi nejvýznamnější firmy v České republice patří holding NWT, který vlastní sympatická manželská dvojice. Jak se jim podařilo vybudovat takové impérium a jak se jim daří všechno zvládnout, prozradili manželé Vítkovi na regionálním setkání ekonomického žebříčku Štik českého byznysu, které proběhlo v útulném prostředí rodinného vinařství…

Recenze na knihu „Rukověť mediátora aneb Co je dobré vědět nejen ke zkouškám mediátora“

Publikace trojice autorů se zaměřuje na praktickou část mediace a její uplatnění. Je věnovaná hlavně praktikům v oblasti mediace, tedy nejen těm, kdo by chtěli absolvovat zkoušku z mediace u ministerstva spravedlnosti.

Vždycky se můžete ještě někam posunout

Pokud jste v poslední době jedli salát nebo bagetu, mohli jste narazit na kvalitní majonézu úspěšného českého výrobce. Petra Lauberová původně ve společnosti Avian-M.Z. pracovala jako zaměstnanec, ale odkoupila ji, protože ve svém oboru viděla perspektivu – firmu pak dovedla až ke druhému místu v kategorii Malá společnosti projektu Ocenění Českých…

Recenze na knihu „Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.) - komentář“

Kniha, které se nyní budeme věnovat, je dalším počinem Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a.s., které věnuje v poslední době zvýšenou pozornost i oboru právo životního prostředí. Po starších publikacích, komentáři k lesnímu zákonu a komentáři k zákonu o myslivosti, a případně i komentářích k zákonům souvisejícím s právem životního prostředí, jako…

Falešná skromnost pomohla zabít mnoho slibných podnikatelských nápadů

Stavařina byla vždy považována spíše za mužské řemeslo, významnou českou stavařskou firmu však vede žena. Její podnikatelský úspěch a příběh byl ocenění třetím místem v kategorii Střední společnost projektu Ocenění Českých Podnikatelek. Podle Jany Kotkové, ředitelky společnosti Romex, mají lidé v její firmě k sobě blízko a nejsou pouhou položkou v…

To, že jsem žena, bylo pro mou firmu reklamou

Karolina Pokorná je v Ocenění Českých podnikatelek už téměř „jako doma“. Zvítězila hned v prvním ročníku a mezi vítězkami se znovu objevila i loni. Přitom podniká v oboru, kde byste možná ženu nečekali – prodává trezorové zámky s příslušenstvím.

Klienti a jejich logistické potřeby jsou pro DHL Express na prvním místě

Letos v květnu byl zahájen již 19. ročník Exportní ceny DHL Unicredit, která podporuje a oceňuje úspěchy českých exportérů. Na otázky související s právě touto soutěží odpovídá Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku a Centrální Evropu.

Recenze na knihu „Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) - komentář“

Nakladatelství Wolters Kluwer se již delší dobu systematicky snaží – jím vydávanou odbornou literaturou - zaplňovat „bílá místa“ z různých oblastí práva, právo životního prostředí přitom nevyjímaje.

Bulletin advokacie

eFocus

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2014, 2015 a 2016.

Vybíráme pro Vás: (Ne)zrušit § 127a o. s. ř.?

Recenze na knihu „Judikatura k rekodifikaci - Darování, koupě a směna“

Autoři Petr Lavický a Petra Polišenská, oba odborníci na civilní právo, předkládají širší čtenářské obci, tj. nikoli jistě jen té právnické, výběr z judikatury ve věcech darování, koupě a směny, jenž je součástí úspěšné ediční řady Judikatura k rekodifikaci nakladatelství Wolters Kluwer.

Moc šancí jsme si nedávali

DAWELL CZ je mladá a inovativní společnost zaměřená na vývoj, výrobu a prodej mobilních indukčních a odporových ohřevů pro autoopravárenství. Jednatel Daniel Keliar se svěřil se svými zkušenostmi s exportem i Exportní cenou DHL UniCredit, kde se společnost úspěšně probojovala mezi loňské vítěze.

Akciová společnost

Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii o právní úpravě akciové společnosti podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Na biking se dívám i jako fanoušek

Evropa jezdí na českých kolech. A to díky společnosti Bike Fun, která zvítězila v kategorii Nejúspěšnější klient CzechTrade v soutěží Exportní cena DHL UniCredit. Martin Guráš, obchodní ředitel, se vyznal s lásky k bikingu a podělil se s námi o zkušenosti s exportem i samotnou soutěží.