ostatní

Bulletin advokacie

eFocus

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2014, 2015 a 2016.

Vybíráme pro Vás: (Ne)zrušit § 127a o. s. ř.?

Recenze na knihu „Judikatura k rekodifikaci - Darování, koupě a směna“

Autoři Petr Lavický a Petra Polišenská, oba odborníci na civilní právo, předkládají širší čtenářské obci, tj. nikoli jistě jen té právnické, výběr z judikatury ve věcech darování, koupě a směny, jenž je součástí úspěšné ediční řady Judikatura k rekodifikaci nakladatelství Wolters Kluwer.

Moc šancí jsme si nedávali

DAWELL CZ je mladá a inovativní společnost zaměřená na vývoj, výrobu a prodej mobilních indukčních a odporových ohřevů pro autoopravárenství. Jednatel Daniel Keliar se svěřil se svými zkušenostmi s exportem i Exportní cenou DHL UniCredit, kde se společnost úspěšně probojovala mezi loňské vítěze.

Akciová společnost

Předkládaná publikace představuje komplexní vědeckou monografii o právní úpravě akciové společnosti podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Na biking se dívám i jako fanoušek

Evropa jezdí na českých kolech. A to díky společnosti Bike Fun, která zvítězila v kategorii Nejúspěšnější klient CzechTrade v soutěží Exportní cena DHL UniCredit. Martin Guráš, obchodní ředitel, se vyznal s lásky k bikingu a podělil se s námi o zkušenosti s exportem i samotnou soutěží.

Bulletin advokacie

eFocus

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011,2012, 2014, 2015 a 2016.

Z posledního čísla pro Vás vybíráme: Evidence svěřenských fondů

Právní systém se digitalizuje. Přináší tak příležitosti pro efektivnější práci, ale také výzvu ohledně bezpečnosti dat.

Aktuální informace a data jsou klíčovým strategickým prvkem nejen právních kanceláří. Optimalizace správy elektronických dokumentů spojená s „chytrým“ řízením chodu firmy představuje zajímavou konkurenční výhodu. Zároveň umožňuje zvýšit úroveň zabezpečení a ochrany dat.

Recenze: Soudní lékařství I. díl

eFocus

Touha poznání lidského těla doprovází společnost od pradávna. A toto poznání se neomezuje výlučně na přirozený vývoj a průběh lidského života, ale i na patologické odchylky, ke kterým v průběhu lidského života může dojít. Jedná se zejména o různé poruchy zdraví, patologické jevy či jiné projevy nestandardního průběhu životního cyklu…

Insolvenční zákon a předpisy související. Komentář. 3. vydání

Třetí vydání úspěšného komentáře z oblasti insolvenčního práva včetně prováděcích předpisů a výkladu stěžejního evropského předpisu upravujícího tuto oblast, doplněné plným zněním nařízení 2015/848/EU. Tento komentář reaguje na množství novel, jež byly v oblasti insolvenčního práva v době od druhého vydání přijaty, zejména na tzv. revizní novelu…

Klienti a jejich logistické potřeby jsou pro DHL Express na prvním místě

Letos v květnu byl zahájen již 19. ročník Exportní ceny DHL Unicredit, která podporuje a oceňuje úspěchy českých exportérů. Na otázky související s právě touto soutěží odpovídá Luděk Drnec, obchodní ředitel DHL Express pro Českou republiku a centrální Evropu.

Recenze na knihu „Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I (A. Říční právo, B. Letecké právo)“

Recenzovaná publikace se snaží zaplnit citelnou mezeru v české právnické literatuře věnované mezinárodní dopravě. Kapitoly z mezinárodního dopravního práva I představují první část připravované trilogie, na kterou budou navazovat kapitoly z práva železničního, námořního, silničního a multimodálního. Kniha představuje cennou příručku pro ty, kteří…

Bulletin advokacie

eFocus

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011,2012, 2014, 2015 a 2016.

Z posledního čísla pro Vás vybíráme: Nicotnost právního jednání a rozvázání pracovního…

Zákon o ochraně průmyslových vzorů. Komentář

Odborný průvodce pro aplikaci zákona o ochraně průmyslových vzorů.

Za Evou Vybíralovou

eFocus

Ve smutné pondělí 13. června proběhlo poslední rozloučení s Evou Vybíralovou.

Recenze na knihu „Zástavní právo v novém občanském zákoníku“

Hodnotit význam jednotlivých právních institutů pro hospodářský život je jistě ošidné, nicméně přinejmenším ve světě financí by o přední příčky oprávněně soutěžilo zástavní právo jako jeden z nejužívanějších a pravděpodobně i nejspolehlivějších nástrojů zajištění.

DHL Express přináší speciální cenovou nabídku pro právnické kanceláře i všechny ostatní příznivce médií EPRAVO.CZ

Pro všechny čtenáře medií EPRAVO.CZ jsme připravili speciální cenově výhodnou nabídku, díky které se mohou stát prémiové služby DHL Express Vaší první volbou pro zajištění mezinárodních i tuzemských přepravních potřeb. Ať už pracujete v právnické kanceláři, na pozici manažera právního oddělení nebo podnikáte a zajímáte se o právní otázky, pak je…

Bulletin advokacie

eFocus

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011 a 2012, 2014 a 2015.

Z posledního čísla pro Vás vybíráme: Ústav – nedostatky právní úpravy v…

Recenze na knihu „Soudní judikatura ve světle nového občanského zákoníku“

eFocus

Není a asi ani nemůže být sporu o tom, že zákon je sice přímým zdrojem pravidel lidského chování, nicméně pouhá znalost zákona poznání těchto pravidel zpravidla nepřináší. Zákon je nějak psán, nějak formulován, nějak myšlen, ale následně je různě chápán, různě vykládán, různě posouván. Zákon sám tak mnohdy pouze ukazuje zamýšlený směr…

EXPORTUJI.CZ - marketing pro export

eFocus

Ve středu 8. června 2016 byl oficiálně spuštěn internetový portál EXPORTUJI.CZ, který nabízí služby na podporu exportních společností v oblasti online marketingu a komunikace.

Technologie pro právníky: Ztráta dat 2 - Existuje vážné riziko, že se staneme obětmi krádeže hesla nebo dat

eFocus

Společnosti působící například v sektoru práva a souvisejících oblastech navíc podléhají přísnějším závazkům v oblasti důvěrnosti, profesní mlčenlivosti a ochrany údajů třetích stran, což by mělo vést k zavádění nezbytných opatření k ochraně před ztrátou dat, protože tyto společnosti bývají lákavým cílem pro pachatele počítačové trestné…