ostatní

Bulletin advokacie

eFocus

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011 a 2012, 2014 a 2015.

Z posledního čísla pro Vás vybíráme: První setkání se zapsaným mediátorem z pohledu…

Představení komentáře k zákonu o některých službách informační společnosti

eFocus

Zákon o některých službách informační není v našich končinách příliš často aplikovaným právním předpisem, a pokud o něm někdo zaslechl, mohl by z článků a aktualit nabýt dojmu, že se týká pouze několika málo nejznámějších poskytovatelů hostingových služeb.

Bulletin advokacie

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011 a 2012, 2014 a 2015.

Z posledního čísla pro Vás vybíráme: Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č.

Pavel Marc (NOVALIA): „Prvním krokem změny je zrušit stolní telefony“

eFocus

Rozhovor Pavla Krkošky z firmy SingleCase se zakládajícím partnerem advokátní kanceláře NOVALIA o tom, že cena kvalitních právních služeb poroste nad úroveň inflace, proč se nebát cloudu a jak jsou klasické kanceláře nemocné.

Náš antivirus používají i potomci vzbouřenců z lodi Bounty

eFocus

Nejúspěšnější Češi ukázali moderní tvář byznysu – jejich velké internetové firmy jsou dnes chloubou českého trhu. Klubové setkání ekonomického žebříčku Štiky českého byznysu proběhlo přímo v novém moderním sídle společnosti Avast. Příběh softwarového giganta vyprávěl Ondřej Vlček, zatímco Petr Kasa vzpomínal na začátky portálu Kasa.cz a…

Co (ne)hledá potenciální klient na vašem webu?

eFocus

Nechodí vám přes váš web žádné poptávky? Nejspíše to bude tím, že na webu neumíte potenciální klienty přesvědčit o kvalitách vaší advokátní praxe. Na vašich stránkách najde velké množství informací, které ho nezajímají, a minimum těch, které jsou pro něj naopak důležité. Podívejte se s námi na typický web advokátní kanceláře, co na něm…

Bulletin advokacie

eFocus

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011 a 2012, 2014 a 2015.

Z posledního čísla pro Vás vybíráme: Nová právní úprava v dědických věcech s mezinárodním…

Prémiové služby DHL Express za bezkonkurenční ceny

eFocus

DHL Express nově nabízí cenově zvýhodněné produkty všem příznivcům médií EPRAVO.CZ

Společnost DHL se jako přední mezinárodní poskytovatel logistických služeb může pyšnit označením „Logistická společnost pro celý svět“, neboť globální síť DHL tvoří téměř 4 tisíce poboček ve více než 220 zemích a územích. Jako logistická společnost pro…

Recenze: Případové studie pracovněprávní

eFocus

Nakladatelství C. H. Beck vydalo v roce 2015 publikaci s názvem „Případové studie pracovněprávní“ pocházející z per předních odborníků na pracovní právo, mezi nimiž jsou soudci Nejvyššího soudu České republiky, advokáti a rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Část autorů[1] se…

Zástavní právo v novém občanském zákoníku

eFocus

Kniha obsahuje podrobný výklad úpravy zástavního práva v novém občanském zákoníku, a to včetně vybrané – nadále použitelné – judikatury. Text publikace je strukturován do tematických kapitol, zabývajících se jednotlivými oblastmi zástavního práva v nové úpravě; autor přitom obsáhle rozebírá i četná další ustanovení nové úpravy, která se…

Recenze: Zákon o myslivosti. Komentář

eFocus

Těm, kteří připravují pro zákonodárce návrhy zákonů či jiných právních předpisů, a mnohdy i těm, kteří je komentují, bývá vytýkáno, že nepíší texty srozumitelné adresátům či spotřebitelům práva, a že jim rozumí jen oni sami, popřípadě někteří vyvolení.

Recenze: Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

eFocus

Jako novinka nakladatelství Wolters Kluwer nedávno vyšla publikace pod názvem „Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory“. Autorem zmíněné knihy je soudce a vysokoškolský pedagog Karel Svoboda, který se v poslední době profiloval především svými komentářovými a monografickými díly zaměřenými na obor občanského práva…

Recenze: Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

eFocus

Publikace s názvem „Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu“, autora Mgr. Adama Křístka vydaná v lednu 2016 nakladatelstvím Wolters Kluwer, je poměrně kritickým, leč velice propracovaným a odborným textem pojednávajícím o institutu osvojení nezletilých v českém právním řádu. Monografie má celkem 136 stran a je rozdělena do 9…

Recenze: Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie

eFocus

Mgr. Tomáš Fecák, Ph.D. po více něž tři toky zpracovával téma, které se výsostně aktuálním stává právě nyní. Právě v současné době vrcholí spory. Právě nyní vrcholí spory mezi rozhodčími tribunály a Evropskou komisí resp. mezi investory a v investičních sporech žalovanými členskými státy EU o platnost intra-EU dvoustranných dohod na…

Recenze: Trestní právo procesní; Výběr z důležitých soudních rozhodnutí v trestním právu za období leden 2014 až květen 2015

eFocus

Recenzovaná publikace poměrně zkušeného autorského týmu vedeného JUDr. Petrou Polišenskou nabízí spíše širšímu než užšímu okruhu čtenářů užitečný „kompas“, tolik potřebný k orientaci ve velmi rozsáhlém objemu judikatury ve věcech trestních, týkajících se speciálně vybraných institutů trestního práva procesního. Aktuálnost textu je přímo…

K životnímu jubileu Doc. JUDr. Petra Havlana, CSc.

eFocus

Mnohým čtenářům, stejně jako generacím studentů a studentek, je doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.. znám, avšak málokdo uvěří, že letos (nota bene před pár dny), pln životní a vědecké energie, oslavil své pětašedesátiny!

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Odpovědnost za dopravní nehody a odškodnění jejich následků ve Francii

eFocus

Spolu s nárůstem dopravy a počtu řidičů, kteří se vydávají každoročně na cesty za hranice svých států, ať již jako turisté, anebo profesionální řidiči, vzrůstá i počet dopravních nehod, které je třeba chápat jako nehody s mezinárodním prvkem. Jde tedy o nehody, kdy jeden nebo více účastníků jsou státními příslušníky jiného státu, než je…

Přestaňte s klienty hrát na Věřte nevěřte

eFocus

V právních službách neexistuje důležitější faktor než důvěra. Zatímco v minulosti to mnohdy byla důvěra slepá, dnes si ji musí vaše kancelář zasloužit v tvrdé konkurenci. Dnešní klient totiž důvěřuje už jen tomu, co si může sám ověřit. Vedle specializace a ceny si proto stále častěji vybírá advokátní kancelář na základě její…

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Otázky – odpovědi

eFocus

Časopis Rekodifikace & praxe přináší vedle odborných statí také odpovědi na čtenářské dotazy vztahující se k rekodifikační problematice. Z posledního lednového čísla pro vás vybíráme:

Judikatura k rekodifikaci – Právní jednání

eFocus

Nakladatelství Wolters Kluwer vydává další svazek řady přehledů judikatury obsahující rozhodnutí, která jsou dle názoru autorů použitelná pro právní vztahy řídící se občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.