ostatní

DHL Express přináší speciální cenovou nabídku pro právnické kanceláře i všechny ostatní příznivce médií EPRAVO.CZ

eFocus

Pro všechny čtenáře medií EPRAVO.CZ jsme připravili speciální cenově výhodnou nabídku, díky které se mohou stát prémiové služby DHL Express Vaší první volbou pro zajištění mezinárodních i tuzemských přepravních potřeb. Ať už pracujete v právnické kanceláři, na pozici manažera právního oddělení nebo podnikáte a zajímáte se o právní…

Technologie pro právníky: Nebezpečí ztráty dat 1 - Prevence

eFocus

Každá společnost, bez ohledu na svou činnost, velikost a obrat, spravuje obrovské množství informací, což je aktivum, které má v dnešní době neocenitelnou hodnotu.
Společnosti působící například v sektoru práva a souvisejících oblastech navíc podléhají přísnějším závazkům v oblasti důvěrnosti, profesní mlčenlivosti a ochrany údajů…

Radim Hasman: „Dražba je výhodná pro všechny strany“

eFocus

O tom, jak se mění trh s nemovitostmi, jak se vyvíjí dražby a pro koho a v jaké situaci je dražba výhodná, jsme si popovídali s Radimem Hasmanem, členem představenstva společnosti Eurodražby.cz, prvního dražebníka elektronických dražeb v České republice a lídra v oblasti nedobrovolných dražeb. Zeptali jsme se i na ceny a typy dražených…

Jak vypadá trh s dražbami nemovitostí a kteří dražebníci vynikají v rychlosti a kteří v ceně?

eFocus

Dobrovolné i nedobrovolné dražby jsou stále oblíbenější a vyhledávanější metodou prodeje nemovitostí, proto jsme se blíže podívali na celý trh a porovnali největší dražebníky. Společnost Ipsos provedla studii zadanou serverem epravo.cz a vyhodnotila na základě dat z Informačního systému o dražbách a ostatních nabídkách České pošty…

Recenze: Eva Janečková: Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce

eFocus

V roce 2014 vydalo nakladatelství Wolters Kluwer publikaci, která nese název Nejčastější pochybení zaměstnavatelů při plnění povinností dle zákoníku práce. Autorkou této knihy je JUDr. Eva Janečková, jejíž publikační činnost zahrnuje mnoho autorství či spoluautorství odborných článků a publikací zaměřených na ochranu osobních údajů…

Bulletin advokacie

eFocus

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011 a 2012, 2014 a 2015.

Z posledního čísla pro Vás vybíráme: První setkání se zapsaným mediátorem z pohledu…

Představení komentáře k zákonu o některých službách informační společnosti

eFocus

Zákon o některých službách informační není v našich končinách příliš často aplikovaným právním předpisem, a pokud o něm někdo zaslechl, mohl by z článků a aktualit nabýt dojmu, že se týká pouze několika málo nejznámějších poskytovatelů hostingových služeb.

Bulletin advokacie

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011 a 2012, 2014 a 2015.

Z posledního čísla pro Vás vybíráme: Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č.

Pavel Marc (NOVALIA): „Prvním krokem změny je zrušit stolní telefony“

eFocus

Rozhovor Pavla Krkošky z firmy SingleCase se zakládajícím partnerem advokátní kanceláře NOVALIA o tom, že cena kvalitních právních služeb poroste nad úroveň inflace, proč se nebát cloudu a jak jsou klasické kanceláře nemocné.

Náš antivirus používají i potomci vzbouřenců z lodi Bounty

eFocus

Nejúspěšnější Češi ukázali moderní tvář byznysu – jejich velké internetové firmy jsou dnes chloubou českého trhu. Klubové setkání ekonomického žebříčku Štiky českého byznysu proběhlo přímo v novém moderním sídle společnosti Avast. Příběh softwarového giganta vyprávěl Ondřej Vlček, zatímco Petr Kasa vzpomínal na začátky portálu Kasa.cz a…

Co (ne)hledá potenciální klient na vašem webu?

eFocus

Nechodí vám přes váš web žádné poptávky? Nejspíše to bude tím, že na webu neumíte potenciální klienty přesvědčit o kvalitách vaší advokátní praxe. Na vašich stránkách najde velké množství informací, které ho nezajímají, a minimum těch, které jsou pro něj naopak důležité. Podívejte se s námi na typický web advokátní kanceláře, co na něm…

Bulletin advokacie

eFocus

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011 a 2012, 2014 a 2015.

Z posledního čísla pro Vás vybíráme: Nová právní úprava v dědických věcech s mezinárodním…

Prémiové služby DHL Express za bezkonkurenční ceny

eFocus

DHL Express nově nabízí cenově zvýhodněné produkty všem příznivcům médií EPRAVO.CZ

Společnost DHL se jako přední mezinárodní poskytovatel logistických služeb může pyšnit označením „Logistická společnost pro celý svět“, neboť globální síť DHL tvoří téměř 4 tisíce poboček ve více než 220 zemích a územích. Jako logistická společnost pro…

Recenze: Případové studie pracovněprávní

eFocus

Nakladatelství C. H. Beck vydalo v roce 2015 publikaci s názvem „Případové studie pracovněprávní“ pocházející z per předních odborníků na pracovní právo, mezi nimiž jsou soudci Nejvyššího soudu České republiky, advokáti a rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Část autorů[1] se…

Zástavní právo v novém občanském zákoníku

eFocus

Kniha obsahuje podrobný výklad úpravy zástavního práva v novém občanském zákoníku, a to včetně vybrané – nadále použitelné – judikatury. Text publikace je strukturován do tematických kapitol, zabývajících se jednotlivými oblastmi zástavního práva v nové úpravě; autor přitom obsáhle rozebírá i četná další ustanovení nové úpravy, která se…

Recenze: Zákon o myslivosti. Komentář

eFocus

Těm, kteří připravují pro zákonodárce návrhy zákonů či jiných právních předpisů, a mnohdy i těm, kteří je komentují, bývá vytýkáno, že nepíší texty srozumitelné adresátům či spotřebitelům práva, a že jim rozumí jen oni sami, popřípadě někteří vyvolení.

Recenze: Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory

eFocus

Jako novinka nakladatelství Wolters Kluwer nedávno vyšla publikace pod názvem „Právo imisí, právo cesty a další sousedské spory“. Autorem zmíněné knihy je soudce a vysokoškolský pedagog Karel Svoboda, který se v poslední době profiloval především svými komentářovými a monografickými díly zaměřenými na obor občanského práva…

Recenze: Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu

eFocus

Publikace s názvem „Osvojení dětí. Úplná adopce v českém právu“, autora Mgr. Adama Křístka vydaná v lednu 2016 nakladatelstvím Wolters Kluwer, je poměrně kritickým, leč velice propracovaným a odborným textem pojednávajícím o institutu osvojení nezletilých v českém právním řádu. Monografie má celkem 136 stran a je rozdělena do 9…

Recenze: Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie

eFocus

Mgr. Tomáš Fecák, Ph.D. po více něž tři toky zpracovával téma, které se výsostně aktuálním stává právě nyní. Právě v současné době vrcholí spory. Právě nyní vrcholí spory mezi rozhodčími tribunály a Evropskou komisí resp. mezi investory a v investičních sporech žalovanými členskými státy EU o platnost intra-EU dvoustranných dohod na…

Recenze: Trestní právo procesní; Výběr z důležitých soudních rozhodnutí v trestním právu za období leden 2014 až květen 2015

eFocus

Recenzovaná publikace poměrně zkušeného autorského týmu vedeného JUDr. Petrou Polišenskou nabízí spíše širšímu než užšímu okruhu čtenářů užitečný „kompas“, tolik potřebný k orientaci ve velmi rozsáhlém objemu judikatury ve věcech trestních, týkajících se speciálně vybraných institutů trestního práva procesního. Aktuálnost textu je přímo…