ostatní

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Otázky – odpovědi

eFocus

Časopis Rekodifikace & praxe přináší vedle odborných statí také odpovědi na čtenářské dotazy vztahující se k rekodifikační problematice. Z posledního říjnového čísla pro vás vybíráme:

Vrána & partners ušetří na fakturaci jeden den práce měsíčně. Jak?

Komerční sdělení

Advokátní kancelář Vrána & partners používá SingleCase (SC) - online nástroj pro správu spisů advokátní kanceláře, vykazování a fakturaci

Recenze: Zákon o soudních poplatcích a předpisy související (č. 549/1991 Sb.) - komentář

eFocus

Jedním z nejužívanějších právních předpisů v soudní praxi je bezesporu zákon o soudních poplatcích. Na první pohled velmi stručný a jednoduchý předpis (19 paragrafů a příloha) skrývá řadu „nebezpečných“ míst, na nichž lze při plavbě soudním řízením snadno ztroskotat. Proto je velmi výhodné mít při sobě zdatného lodivoda, který nás těmito…

Ekonomický přístup k právu

eFocus

Ekonomická analýza práva (ekonomický přístup k právu, Law & Economics, L&E) je mnohovrstevnatým přístupem k právu, který nabízí argumentační – zčásti empirií podpořenou – základnu pro zkoumání, hodnocení a výklad práva. V naprosté většině případů se nejedná o konkurenci právní dogmatice, ale o pohled propojující stránku normativní…

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Právo dítěte vyjádřit se s ohledem na jeho rozumovou a emocionální vyspělost

eFocus

Za situace, kdy obecný soud učiní postoj (přání) nezletilého dítěte rozhodným (zásadním) vodítkem pro úpravu rozsahu jeho styku s rodičem, aniž by vyšel z ústavněprávních kritérií stanovených pro toto rozhodování a z konkrétních okolností a oprávněných zájmů nezletilého, a na tomto základě své rozhodnutí řádně odůvodnil, postupuje v…

Recenze: Judikatura k rekodifikaci - Obchodní společnosti

eFocus

Od účinnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích uplynulo již více než 20 měsíců, během nichž byly na téma rekodifikace soukromého práva publikovány komentáře, vysokoškolské učebnice a bezpočet odborných článků. Lze jen uvítat, že odborná literatura věnující se rekodifikovanému právu obchodních korporací je nově…

Zákony o zlých lidech aneb podzimní nadsázka

eFocus

Máme tu podzim.
Omlouvám se, v následující glose nebude ani písmeno k tématu uprchlictví a imigrace.
Jak říká jeden takřka osmdesátiletý soused z naší ulice – letos nejsou žádné volby, to je jeden z nejkrásnějších roků mého života.

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Otázky – odpovědi

eFocus

Časopis Rekodifikace & praxe přináší vedle odborných statí také odpovědi na čtenářské dotazy vztahující se k rekodifikační problematice. Z posledního zářijového čísla pro vás vybíráme:

Praetor – efektivní řízení advokátní kanceláře

Komerční sdělení

Moderní informační technologie dokáží být přínosným pomocníkem. Časově náročná práce se spisy, hlídání nejrůznějších lhůt, pracné vyhledávání v registrech nebo například v katastru nemovitostí, evidence činností, výdajů a s nimi spojené následné vyúčtování či časově náročná autorizovaná konverze přes Czech Point mohou být dnes…

Právní praxe po roce 2030 - Pohled inovátora a neprávníka na budoucnost právního odvětví

Komerční sdělení

Creative Dock je profesionální inovativní laboratoř. Její profesionálové sledují světové trendy a vývoj produktů a služeb v celé řadě odvětví. Bankovními inovacemi počínaje a nemovitostmi konče. Vývoj právních služeb si také zasloužil jejich pozornost. Jak vidí budoucnost tohoto segmentu Pavel Krkoška, člověk, který stojí za…

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Obchodní vedení ve veřejné obchodní společnosti po rekodifikaci

eFocus

Veřejnou obchodní společnost (dále také jen jako „VOS“) považujeme za ryzí formu osobní obchodní společnosti, jejíž historický původ leží v societě. Společníci VOS (vždy alespoň dva) se sdružují za podnikatelským účelem s ohledem na své osobní vazby. Osobní substrát společnosti tak determinuje její trvání a fungování. Společníci osobních…

ASPI Navigátor Daňový řád

eFocus

Daňový řád je relativně mladý právní předpis navazující na předchozí zákon o správě daní a poplatků. Oproti tomuto je však mnohem podrobnější, což se významně projevuje na jeho obsahu. Adresáti daňového řádu dnes musí více než kdykoliv dříve čelit problémům spojeným s přehledností a orientací v tomto právním předpisu. Je tak třeba velmi…

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Otázky – odpovědi

eFocus

Časopis Rekodifikace & praxe přináší vedle odborných statí také odpovědi na čtenářské dotazy vztahující se k rekodifikační problematice. Z posledního prázdninového dvojčísla pro vás vybíráme:

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář - 6. aktualizované vydání

eFocus

Praktický průvodce při řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o dani z přidané hodnoty.

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Odstoupení z funkce v nevhodnou dobu

eFocus

Člen voleného orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Oproti předchozí úpravě přibyl v zákoně o obchodních korporacích požadavek, aby se tak nestalo v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná (§ 59 odst. 5). V této souvislosti vyvstávají dvě otázky. Za prvé, kdy je doba nevhodná k odstoupení, a za druhé, jaké jsou…

Chci mít svá data v suchu, ne v Cloudu

Komerční sdělení

Být konzervativní dnes není příliš praktické. A netýká se to jen barvy vaší kravaty. Tradiční hodnoty prohrávají na celé čáře souboj s pokrokem. Technologie vládnou světu a data pronikají i tam, kde by je člověk nikdy nečekal. Do nebe! Tam někde nahoře se vznáší novodobý ráj všech dat – sám velký Cloud. Ale je to skutečně tak…

Trestní zákoník (č. 40/2009 Sb.) - Komentář

eFocus

Další titul z ediční řady Kodex, dvoudílný podrobný komentář k trestnímu zákoníku, na němž se podílel početný autorský kolektiv představovaný uznávanými odborníky zejména z justiční oblasti pod vedením soudce Nejvyššího soudu JUDr. Antonína Draštíka.

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Otázky – odpovědi

eFocus

Časopis Rekodifikace & praxe přináší vedle odborných statí také odpovědi na čtenářské dotazy vztahující se k rekodifikační problematice. Z posledního prázdninového dvojčísla pro vás vybíráme:

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Komentář

eFocus

Autoři vytvořili ucelený komentář zákona, jehož předmětem a účelem je zmírnění některých majetkových křivd církvím a náboženským společnostem, pro což se po roce 1989 ustálila zkratka „restituce“, resp. církevní restituce, a vypořádání majetkových vztahů mezi státem a registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi, tedy širší…

Recenze: Kottnauer, Antonín: Pracovní právo v praxi. Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace

eFocus

V roce 2014 byla nakladatelstvím Leges vydána kniha s názvem „Pracovní právo v praxi. Základní pracovněprávní vztahy a rekodifikace.“, jejímž autorem je JUDr. Antonín Kottnauer. Autor se oblastí pracovního práva dlouhodobě zabývá a tato kniha není jeho prvním publikačním počinem na poli pracovního práva. Namátkou je možno z řad jeho…