ostatní

Dnes je Evropský den advokátů

eFocus

Desátého prosince patří po řadu let oslavám Dne lidských práv. Z rozhodnutí CCBE, tedy Rady evropských advokátních komor, se letos poprvé v historii v tento den slaví také Evropský den advokátů. Témata jsou například pokusy státu prolomit advokátní mlčenlivost anebo domovní prohlídky u advokátů.

Bulletin advokacie

eFocus

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011, 2012 a 2014.

Z posledního čísla pro Vás vybíráme:

Několik otazníků nové právní úpravy odměňování volených členů…

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Otázky – odpovědi

eFocus

Časopis Rekodifikace & praxe přináší vedle odborných statí také odpovědi na čtenářské dotazy vztahující se k rekodifikační problematice. Z posledního listopadového čísla pro vás vybíráme:

Recenze: Vnější a vnitřní kontrola z pohledu managementu

eFocus

Není na trhu mnoho knižních publikací, které by se komplexně zabývaly vnější i vnitřní kontrolou ve vzájemné provázanosti a z různých úhlů pohledu jak po teoretické stránce, tak po stránce jejího praktického zaměření. Že si autoři vybrali toto téma z pohledu managementu, není náhodné. Umožňuje to manažerům orientovat se v problematice…

Jak funguje oběh dokumentů v českých advokátních kancelářích

Komerční sdělení

Oběh dokumentů v advokátních kancelářích má svá pravidla. Abychom mohli aplikaci SingleCase uzpůsobit potřebám právníků, ptali jsme se při jejím vytváření v českých advokátních kancelářích a nakonec jsme provedli i jednorázový dotazníkový průzkum.

Bulletin advokacie online

eFocus

Bulletin advokacie online pro Vás nově přináší odborné příspěvky týkající se aplikace občanského zákoníku a dalších nových právních předpisů v praxi.

Vybíráme pro Vás: Několik úvah nad poslední novelou advokátního tarifu

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Nájem a pacht v katastru nemovitostí

eFocus

Podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. q) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), se vkladem zapisuje do katastru nemovitostí nájem, požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Obdobně je tomu v případě zápisu pachtu [§ 11 odst. 1 písm. o) katastrálního zákona].

Bulletin advokacie online

eFocus

Bulletin advokacie online pro Vás nově přináší odborné příspěvky týkající se aplikace občanského zákoníku a dalších nových právních předpisů v praxi.

Vybíráme pro Vás:

Povinnost mlčenlivosti a problematika domovních prohlídek advokátů ve vybraných zemích EU

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Otázky – odpovědi

eFocus

Časopis Rekodifikace & praxe přináší vedle odborných statí také odpovědi na čtenářské dotazy vztahující se k rekodifikační problematice. Z posledního říjnového čísla zaměřeného na problematiku katastru nemovitostí pro vás vybíráme:

Moderní způsob vykazování práce advokátů

Komerční sdělení

Dnes jsme se podrobněji podívali na problém vykazování práce a reportingu. Zjistili jsme, že mnoho advokátů využívá zastaralé metody vykazování, přičemž s moderním řešením by mohli zaznamenávat práci mnohem efektivněji. SingleCase nabízí jednoduché řešení v oblasti vykazování a reportingu…

Bulletin advokacie

eFocus

Bulletin advokacie je stavovský odborný časopis, vydávaný Českou advokátní komorou, zapsaný do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik ČR, a je držitelem prestižního ocenění Právnický časopis ČR pro rok 2011, 2012 a 2014.

Z posledního čísla pro Vás exkluzivně vybíráme:

Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku
(Pohled…

Nový rozměr služeb v rámci pánského odívání nejen pro právníky

Komerční sdělení

rozhovor s Patricií Schmitt Lisou,
ředitelkou Image House for Men MARCO MIRELLI v Praze

Měsíčník Rekodifikace & praxe: K hlavním změnám v pracovním právu v souvislosti s novým občanským zákoníkem

eFocus

Spolu s rekodifikací soukromého práva došlo ke zrušení více jak dvou set právních předpisů či jejich částí, včetně obchodního zákoníku a zákona o rodině, neboť úprava obchodněprávních závazkových vztahů i práva rodinného byla také zahrnuta do občanského zákoníku. Z dosavadních soukromoprávních kodexů tak jako jediný zůstal zachován…

Bulletin advokacie online

eFocus

Bulletin advokacie online pro Vás nově přináší odborné příspěvky týkající se aplikace občanského zákoníku a dalších nových právních předpisů v praxi.

Vybíráme pro Vás:

Paušální náhrada hotových výdajů pro nezastoupeného účastníka řízení?

Švýcarská finanční skupina Swiss Life chce konkurovat českým privátním bankám

Tisková zpráva

Na trh vstupuje s prémiovými službami pro klienty s majetkem již od 5 milionů korun

Podle analýzy skupiny Swiss Life roste v České republice počet osob, které disponují volnými prostředky přes 5 milionů korun, avšak nemají adekvátní servis běžný u privátních bank. Švýcarská finanční skupina Swiss Life proto od října 2014…

Významné posily na spravedlnosti

eFocus

Robert Pelikán rozšířil svůj nejbližší tým o dva vrchní ředitele. Michal Franěk bude mít na starosti legislativu a Klára Cetlová justici. „Za oba jsem velmi rád,“ řekl EPRAVO.CZ Pelikán.

Volební povinnost....(pane prezidente), to je ale pitomost!

eFocus

Prezident Miloš Zeman odvolil – jako jeden z mála (kdyby žil skvělý komik M.Šimek, tak by možná ironicky řekl: Aha, tak to byl on, paní Bubílková! ) - v doplňujících senátních volbách na Praze 10 – a při té příležitosti novinářům řekl, že by byl pro zavedení povinné volební účasti u domácích voleb. U těch evropských si p. Zeman není…

Pracovněprávní školení: Písemnosti v pracovním právu aneb Málo platné, ne vše je směroplatné

Vzdělávací akce

Randls Training si Vás dovoluje pozvat na pracovněprávní školení s názvem „Písemnosti v pracovním právu aneb Málo platné, ne vše je směroplatné“. Pracovní právo vychází z pravidla, podle něhož klíčové dokumenty musí existovat a být zaměstnanci předány písemně. O jaké dokumenty se jedná a jaké povinnosti z toho pro zaměstnavatele…

Pracovněprávní školení: Práce cizinců v ČR a její právní důsledky

Vzdělávací akce

Randls Training si Vás dovoluje pozvat na pracovněprávní školení s názvem „Práce cizinců v ČR a její právní důsledky“. V rámci semináře, který si klade za cíl shrnout základní aspekty práce cizinců v České republice, se jeho účastníci seznámí s jednotlivými druhy povolení (včetně novinky v podobě tzv. zaměstnanecké karty)…

Měsíčník Rekodifikace & praxe: Otázky – odpovědi

eFocus

Časopis Rekodifikace & praxe přináší vedle odborných statí také odpovědi na čtenářské dotazy k rekodifikační problematice. Z posledního – zářijového – čísla pro vás vybíráme: