4. 4. 2001
ID: 4026upozornění pro uživatele

Klamavé označení zboží a služeb

Klamavé označení zboží a služeb, (§46 Obch.z) je označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce. Taktéž, vykazují-li zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost.

Klamavé označení zboží a služeb, (§46 Obch.z) je označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služby pocházejí z určitého státu, určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce. Taktéž, vykazují-li zvláštní charakteristické znaky nebo zvláštní jakost. Na místě, prostředku a skutečnosti zda došlo k označení přímo či nepřímo přitom nezáleží. Může jím být proto i pouhé nesprávné označení výrobku. Klamavým označením však není případ uvedení názvu, který se v hospodářském styku již všeobecně vžil jako údaj k označování druhu nebo jakosti zboží (ne však, je-li k němu připojen dodatek způsobilý klamat o původu, např."pravý, původní" apod.). Na rozdíl o skutkové podstaty vyvolání nebezpečí záměny zde nejde o zaměnitelnost jednoho předmětu s jiným, ale o vyvolání nesprávných představ o určitém výrobku nebo službě. Toto ustanovení se nedotýká práv a povinností z označení původu výrobků, ochranných známek, chráněných odrůd rostlin a plemen zvířat. Klamavé označení představuje jednu ze skutkových podstat nekalé soutěže.

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz