9. 9. 2000
ID: 86upozornění pro uživatele

Komentář k novele zákona o dani silniční

Silniční daň byla zavedena od 1. ledna 1993 a v této právní úpravě bylo již od samého začátku zahrnuto osvobození od daně silniční pro vozidla nejvyšší technické a tedy i ekologické úrovně. Tento princip byl uplatňován po šest zdaňovacích období, ale v důsledku současného znění § 3 odst. 1 písm. j) zákona o dani silniční dnem 31. prosince 1998 skončil.

Jednalo se o vozidla splňující normu EURO 2, tzn. o vozidla s minimálními negativními vlivy na životní prostředí. Zvýhodněné sazby pro ekologická vozidla jsou obvyklé ve státech EU, např. v sousední Spolkové republice Německo je rozdíl více než čtyřicetiprocentní a daňové zvýhodnění zde začíná už u vozidel splňující normu EURO 0. Nelze ani zapomenout, že u ekologických vozidel došlo:

díky technickému pokroku k poklesu emisí za posledních pár let až o 80%,
i přes budoucí nárůst dopravních vzdáleností, se díky zvýšenému počtu \"ekologických\" vozidel, sníží v letech 1993-2000 celkové znečišťování ovzduší způsobené silniční dopravou o 50%,
nová vozidla spotřebují o 1/3 méně pohonných hmot, než před 20 lety,
úroveň hluku 24 nákladních vozidel (model 96) není větší, než hluk způsobený jedním nákladním vozidlem vyrobeným před rokem 1970,
i přes zvýšení dopravovaných objemů, riziko nehody kamionu se snížilo až o 60% oproti roku 1970 a moderní kamiony se podílejí na vážných dopravních nehodách 5-10%.

Navrhujeme proto, aby do dovršení koncepčního řešení zpoplatňování silničních dopravců, zejména transformace daně silniční na daň z vozidel dle standardů EU byla vozidla EURO 2 zvýhodněna sazbou o 25% nižší a vozidla EURO 3 sazbou o 50% nižší. Dále, aby vozidla na elektrický pohon, sněžné skútry a vozidla se čtyřmi koly mající charakter konstrukce motocyklu byla od 1. ledna 2000 osvobozena trvale.

Sekundárně by tímto krokem měla být alespoň částečně obnovena rovnováha ve zdaňování silniční dopravy po zvýšení dálničních poplatků a spotřební daně z pohonných hmot. Při současném zdražení dálničních poplatků, sazeb povinného ručení a spotřební daně z pohonných hmot je celkové daňové zatížení bez možnosti kompenzace již neúnosné a pro řadu dopravců likvidační.Významným aspektem je zejména motivace k obnově staršího vozového parku za moderní a k životnímu prostředí šetrnější dopravní prostředky splňující nejnáročnější ekologické požadavky. Význam výjimky pro ekologická vozidla potvrzuje i poslední vývoj obnovy vozového parku, kdy došlo v podnikatelské sféře (jako plátce silniční daně) k podstatnému nárůstu podílu nákladních i osobních ekologických vozidel vůči starším vozidlům.

Zvláštní část:

K čl. I:
V návrhu zákona je promítnuta preference vozidel splňujících normu EURO 2 a EURO 3 zdůvodněné v obecné části a dále osvobození pro vozidla na elektrický pohon, sněžné skútry a vozidla se čtyřmi koly mající charakter konstrukce motocyklu, čímž předkladatelé také reagují na pozměňovací návrhy projednané rozpočtovým výborem a plénem Sněmovny při projednávání sněmovního tisku č. 333.

K čl. II a III:
Navrhuje se časová působnost návrhu od zdaňovacího období roku 2000.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz