24. 7. 2019
ID: 109664upozornění pro uživatele

Problematika DPH v souvislosti s prodejem na Amazonu

Prodej na Amazonu se stal v poslední době velmi využívaným mezi obchodníky vzhledem k snadnějšímu přístupu k zákazníkům v jiných státech. Právě z důvodu prodeje v zahraničí a přemísťování do skladů v zahraničí je nutné dodržovat daňovou legislativu, která rozhodně není jednoduchá.

Při prodeji je důležité rozlišovat situaci, zda je zboží prodáváno podnikatelským subjektům (s rozlišením na plátce a neplátce DPH) nebo nepodnikatelům – občanům. Pokud je zboží prodáváno z území více evropských států (např. zboží je uskladněno v konsignačním skladu v Německu, Velké Británii apod.), je nutné respektovat tzv. „místo plnění“, přičemž současně každá země může mít jiné podmínky pro povinnost registrace k DPH.

Při prodeji zboží z České republiky, kdy příjemce je podnikatel, v terminologii DPH se jedná o „dodání zboží“ a lze uvést následující pravidla:

  • český plátce DPH dodá zboží do jiného členského státu EU, kde je příjemcem osoba registrovaná k DPH, v takovém případě se jedná o osvobozené plnění a český plátce vystaví fakturu bez DPH, příjemce je povinen přiznat a zaplatit DPH ve své zemi,
  • český plátce DPH dodá zboží do jiného členského státu EU, kde je příjemcem osoba neregistrovaná k DPH (neplátce DPH, kterému ani pořízením zboží nevzniká registrační povinnost), tato transakce bude zdaněna v ČR, český plátce tedy vystaví fakturu s DPH.

Pokud bude český plátce přemísťovat vlastní zboží do jiného členského státu EU, například pokud český plátce nakoupí zboží v ČR a převeze jej do německého skladu (a v Německu bude registrovaný také jako plátce DPH), pak bude toto přemístění osvobozeno od českého DPH. Nicméně v Německu se bude jednat o „pořízení zboží z jiného členského státu“ a bude nutno přiznat DPH z tohoto pořízení a současně bude možné uplatnit nárok na odpočet DPH (transakce bude daňově neutrální). Jakmile bude toto zboží prodáno v Německu odběrateli (může se jednat o podnikatele i nepodnikatele), bude nutné k tomuto dni odvést německé DPH.

Příklad

Český plátce DPH se zabývá prodejem kuchyňských potřeb a přemístí své zboží na Slovensko, kde bude dané zboží prodávat. Českému plátci vznikne povinnost registrovat se na Slovensku, jelikož tam vykonává ekonomickou činnost a má povinnost na Slovensku přiznat daň. V České republice je toto přemístění zboží považováno osvobozené plnění od daně, pokud plátce prokáže skutečné přemístění zboží na Slovensko a to, že bylo předmětem daně v Polsku.

Vždy je nutné si ověřit a hlídat registrační povinnost k DPH v jednotlivých státech. Například v České republice je nutné se registrovat k DPH jako plátce, pokud bude překročen obrat 1mil. Kč za 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo v případě pořízení zboží v hodnotě převyšující 326 000 Kč v příslušném a bezprostředně předcházejícím roce. Současně je nastavena také registrační povinnost jako identifikovaná osoba v případě přijetí či poskytování služeb do jiných členských států.

Příklad

Český podnikatel, neplátce DPH, pořídil kuchyňské potřeby od dodavatele z Německa v hodnotě 250.000 Kč, přičemž v minulosti nakupoval zboží vždy jen od dodavatelů z České republiky (nikoliv ze zahraničí). Český podnikatel se kvůli tomuto nákupu nebude registrovat k DPH a nadále bude neplátcem DPH.

Pokud bude zboží prodáváno nepodnikatelům – občanům, v terminologii DPH se jedná o „zasílání zboží“. V případě zasílání zboží má každá země stanovený svůj limit, do kterého se zasílání z jiného státu EU zdaňuje ve státě dodavatele. Jakmile je tento limit překročen, místo plnění a s ním i povinnost odvést daň se přesunuje do státu, kde má bydliště odběratel. Výše limitů je různá, pohybuje se obvykle v rozmezí 35.000 100.000 EUR za příslušný a bezprostředně předcházející kalendářní rok. Česká republika má stanovený limit ve výši na 1.140.000 Kč.

Příklad

Český plátce DPH se zabývá prodejem kuchyňských potřeb, které prodává mimo jiné také koncovým zákazníkům – občanům ve Francii. Český plátce nemá ve Francii žádný sklad, své zboží prodává prostřednictvím internetového obchodu a po zakoupení zasílá zboží z České republiky přímo zákazníkovi. Český plátce bude uvádět na faktury českou DPH až do dosažení limitu 35.000 EUR, který je ve Francii stanoven. Jakmile přesáhne tento limit, český plátce již nebude uvádět na faktury českou DPH, ale bude se jednat o tzv. zasílání zboží. Český plátce se bude muset registrovat k DPH ve Francii a následující prodeje již bude zdaňovat ve Francii s francouzskou DPH.

Ing. Martin Novák
 
e-mail:    novak1089@gmail.com
 
 
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz