21. 4. 2015
ID: 97577

Livingston: Škola, kde nezvoní, učí se na tabletech a děti se motivují samy, nikoliv stresem

Zdroj: Livingston

Komerční sdělení

V pražských Čakovicích vyrostla na české poměry unikátní škola. Podle ředitelky Evy Dittrich Sanigové vychová dětské osobnosti, které se budou zlepšovat v tom, v čem jsou dobré. "Nebudou se měřit mezi sebou navzájem, ale srovnávat se bude jejich vlastní pokrok v čase," vysvětluje v rozhovoru pro EPRAVO expertka na nové způsoby ve vzdělávání dětí. V září otevře Dittrich Sanigová a její tým dvě třídy pro první desítky dětí. Volná místa v nově vzniklé soukromé škole Livingston ještě jsou!

 Eva Dittrich Sanigová
 Eva Dittrich Sanigová
 
 

Vše připraveno na ostrý start?

Kolaudace nové budovy je naplánována na červen. Šlo o investici kolem 50 milionů korun. Teď nabíráme děti do prvních dvou věkově smíšených tříd. Plný provoz školy by pak mohl být někde u hranice 200 dětí. Věříme, že škola osloví opravdu široké spektrum rodičů. I pro školní rok 2015/2016 je ještě stále čas se přihlásit. O přestupu, i když už je dítě někde jinde zapsané, je možné se rozhodnout v podstatě kdykoliv.

S dětmi a rodiči těch, kteří do školy v září nastoupí, jste v živé komunikaci?

Ano. Někteří naši budoucí žáci už teď chodí na kroužky do ke škole přidruženého zájmového centra. Učí se anglicky, chodí na bubnování... Plánujeme další víkendové akce jako bude například anglický den, kde chceme mimo jiné zjistit, jak jsou na tom s jazyky.

Vaši školu a vzdělávací program lze charakterizovat přídomkem alternativní. V čem konkrétně je jiná než běžné školy?

Je citlivější, ohleduplnější k vývojovým potřebám dětí. Je jiná ve vizi, jaké děti by měla vychovávat. Nemají to být děti naučené poslechnout rozkaz bez vůle se zeptat, proč něco mají dělat, k čemu to je. Školský zákon dává možnost poskládat si výuku do značné míry jak chceme, měnit tematické bloky dle potřeb. Budeme se snažit o co nejvíc individuální přístup. Děti se budou rozvíjet v tom, v čem jsou dobré. Nebudeme přiživovat jejich mindráky z toho, co jim nepůjde. A naše škola nebude srovnávat děti mezi sebou. Srovnávat budeme jejich individuální pokrok v čase. V tom je asi ten hlavní rozdíl.

Dá se proto říct, že budete mnohem ve větší míře vychovávat osobnosti?

Naše dítě bude umět snáz mluvit s dospělým, nebude mít takový strach z dospěláka. Dítě ve druhé třídě už bude zodpovědnější, k úkolům bude umět přistupovat komplexně. Také se bude umět samo ohodnotit a lépe přijmout zpětnou vazbu od dospělého. Dnes se na pracovním trhu poptávají lidé, kteří budou umět řešit více úkolů najednou, jsou sebemotivovaní. Přitom už od útlého věku jsou na takový život připravování tak, že je 45 minut něco, pak vyčůrat, nasvačit, pak zase něco jiného. Taky doufáme, že je to bude i bavit a do učení budou mít větší chuť než ve standardních školách.

S tím asi ladí i název. Proč Livingston?

Knížka Jonathan Livingston Racek autora Richarda Bacha a její sdělení je podobné principům naší školy. Dítě nebude svazováno, budou mu nastíněny cesty, jak se rozletět jako Racek.

Jedním z primárních úkolů základní školy je připravit děti na další stupeň vzdělávání, střední školy, gymnázia. Nevnímáte váš alternativní přístup jako problém v návaznosti na střední školy, které většinou "jedou" řekněme "postaru"?

Postupem času až budou děti větší a samozřejmě budeme muset myslet i na to. Individuální přístup, který k dětem budeme mít, nám to ovšem usnadní. A to i v případě, že se dítě rozhodne do páté třídy nastoupit na víceleté gymnázium. Včas pak dokážeme dítě připravit jak na přijímačky, tak na celé další studium.

Jak bude vypadat takový běžný den ve vaší škole?

Začneme o půl deváté, blokem podle rozvrhu a plánu učitele. Ze začátku přirozeně půjde o čtení, psaní, počítání. Následovat bude výuka angličtiny s rodilým mluvčím. Brzy budeme chtít zařadit do výuky takzvané projektové bloky pro předměty jako prvouka, vlastivěda, hudební, výtvarná výchova. Po obědě bude následovat plynulý přechod do družiny. Nebude ale tlustá čára mezi tím, že do teď jsme se učili, odteď si budeme hrát. Družina bude vedena kroužkovou formou podle preferencí dětí a rodičů. Potrvá až do šesté hodiny.

Jak to máte s domácími úkoly, co mimoškolní akce typu výletů?

Podle ročních období, zvyků na ně navázaných se budeme snažit ladit program. Plánujeme školní jarmark, ples. Pokud to půjde, budeme se snažit hodně zapojovat rodiče. Domácí úkoly u dětí z nižších ročníků nebudou pravidlem. Více se pokusíme o dlouhodobější projekty, na nichž budou děti spolupracovat s rodiči třeba o víkendech. Určitě budeme chtít výuku co nejvíc navázat na praxi. Umím si tedy představit, že už v první třídě vezmeme děti třeba do nakladatelství, aby věděli k čemu všemu čtení a psaní může být. To vše bude přirozeně zahrnuto ve školném.

Bude u vás zvonit?

Nepojedeme podle klasických pětačtyřicetiminutovek. A pak uf, konec, přestávka. Délky učebních bloků mohou být různé, bude je určovat připravenost žáků na učení.

Jak si představit interiér školy, který ještě není úplně hotov. Asi půjde také o do posledního detailu promyšlenou věc.

Snažíme se o to. Chodba nebude jako klasická chodba, ale půjde o stejně plnohodnotný učební prostor. Učitelé nebudou mít kabinety a u nich zavřené dveře. Plánujeme dětskou kuchyni. Víme, že děti baví vaření, budou si tak moct třeba samy připravovat svačiny. Právě vybíráme stoly na míru našich učeben. Všechny stěny ve třídách budou plnohodnotnou učební plochou, aby děti měly výuku pestřejší. V Čakovicích je krásný park a pro školu máme k dispozici i zahradu, kterou chceme využít.

Mantrou dnešního vzdělávání jsou i cizí jazyky. Jak toto máte nastaveno?

Od první třídy bude posílená výuka angličtiny. Navíc angličtina bude latentně přítomná celou školou, knížky na různé předměty mohou být v angličtině, mezi lektory budou cizinci. Kromě cílené výuky je dobré si na cizí jazyk zvykat a chápat možnosti, umět pracovat s výukovými zdroji. Druhý cizí jazyk pak přidáme od třetí třídy.

Už od prvních ročníků chcete ve výuce hodně využívat technologie, učit s pomocí tabletů. Je to další věc, díky níž může být váš projekt ve výchově dětí efektivnější než běžné školy?

Určitě. Budova je koncipována jako IT prostupná. Bude mít jednotnou Wi-Fi. Budeme otevřeni práci s technologiemi. To ale neznamená, že děti budou během výuky hrát hry na mobilech. Na začátku si stanovíme pravidla. Děti samy si je stanoví. Když dostanou skupinový úkol a dvě děti z týmu budou hrát hry, je to problém pro skupinu... což samy rychle pochopí. Škola bude vybavena Apple technologiemi. Postupně chceme dokonce směřovat od papírových učebnic k e-bookům. Využití výukových aplikací je nekonečné.

Více o škole se dočtete na: www.zslivingston.cz

Základní škola Livingston s.r.o.

 
 
© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz