10 otázek

10 otázek pro… Naděždu Rozehnalovou

eFocus

Prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. je děkankou Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V roce 1979 absolvovala brněnskou právnickou fakultu a ve stejném roce nastoupila jako asistentka na Katedru mezinárodního práva. Postupně se stala kandidátkou věd, docentkou a profesorkou. Od roku 1994 byla proděkankou pro rozvoj studia, o tři…

10 otázek pro… Lukáše Jansu

eFocus

JUDr. Lukáš Jansa vystudoval právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, titul "JUDr." získal v oboru obchodního práva na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od roku 2004 je advokátem a společníkem ostravské advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři. Působil jako externí vyučující obchodního práva na právnické…

10 otázek pro… Věru Novákovou

Mgr. Věra Nováková studovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde promovala v roce 1999. V roce 2004 nastoupila jako právní čekatelka na Okresním státním zastupitelství pro Prahu – západ, o tři roky později přešla na Okresní státní zastupitelství v Liberci, kam byla téhož roku…

10 otázek pro… Davida Uhlíře

eFocus

JUDr. David Uhlíř, advokát, insolvenční správce se zvláštním povolením, člen představenstva a zkušební komise České advokátní komory. Právnickou fakultu UK absolvoval v r. 1979, advokát od r. 1983 do dnes, s výjimkou let 1990 – 1991, kdy pracoval jako tajemník Magistrátu hl.m. Prahy. Externě vyučuje na Právnické fakultě UK občanské…

10 otázek pro… Kláru Kočovou

eFocus

Mgr. Klára Kočová absolvovala v roce 2006 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Vzápětí nastoupila jako koncipient do advokátní kanceláře v Litoměřicích, jenž se svým zaměřením zabývá převáženě trestním právem. Po složení advokátních zkoušek absolvovala výběrové řízení na státního zástupce a následně byla jmenovaná státní…

10 otázek pro… Ivu Vychopňovou

JUDr. Iva Vychopňová je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze. Studium ukončila v roce 1989. Od roku 1990 byla justiční čekatelkou u Krajského soudu v Praze. V roce 1994 byla jmenována soudkyní. Ve stejném roce byla jmenována předsedkyní senátu u Okresního soudu v Benešově a pověřena dle rozvrhu práce specializací na exekuce.

10 otázek pro… Antonína Mokrého

JUDr. Antonín Mokrý je společníkem advokátní kanceláře Sodomka-Souček-Jindra-Mokrý & Partneři v Praze, která se zabývá převážně právně-poradenskou činností a zastupováním v oblasti obchodního práva, zejména pak případům s mezinárodním prvkem. V roce 1990 absolvoval několikaměsíční kurz obchodního práva při Centru pro komerční právnická studia na…

10 otázek pro… Michaela Kohajdu

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., je pedagogem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a advokátem. Specializuje se na finanční, daňové a bankovní právo. Na Právnické fakultě UK v současnosti vyučuje finanční a daňové právo. Ve své advokátní praxi se věnuje daňově-právní problematice, finančnímu a korporátnímu právu a právním vztahům souvisejícím…

10 otázek pro… Vladimíra Jirouska

JUDr. Vladimír Jirousek je známý ostravský advokát, zakládající partner AK Jirousek, Skalník, Bernatík a partneři. Celý svůj profesní život je spojen s Českou advokátní komorou - v roce 1990 stál u privatizace advokacie a začal pracovat v orgánech komory, nejprve jako člen kárné komise. Postupně byl členem představenstva odpovědným za výchovu a…

10 Otázek pro… Michala Skřejpka

Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. je profesorem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je vedoucím Katedry právních dějin Právnické Fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se římským právem – zejména římským právem veřejným. V roce 1986 byl na studijním pobytu v Římě. Je autorem několika učebních pomůcek a vědeckých monografií, např. Římské…

10 otázek pro… Radka Bělora

Mgr. Radek Bělor ukončil studium práv na PF UK v Praze v roce 2000. Po absolutoriu pracoval v bankovnictví, kde vedl oddělení odpovědné za boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Byl členem komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní asociace. Od roku 2006 pracoval jako právní čekatel na Okresním státním zastupitelství v…

10 otázek pro… Alenu Novotnou

JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D. absolvovala na Karlově Univerzitě v Praze Právnickou fakultu v roce 1981 a Filosofickou fakultu v roce 1983. V roce 2010 obhájila disertační práci na téma Tolerance jako lidské právo na Právnické fakultě v Brně. V období let 1985-1989 vychovala dvě děti a byla zaměstnána jako podnikový právník. V roce 1990 se…

10 otázek pro… Karla Šimku

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Po absolutoriu práv v roce 1998 se stal justičním čekatelem a následně roku 2001 soudcem. Působil nejprve na Okresním soudu Praha-západ v oboru civilního práva a exekucí, od roku 2005 je soudcem finančně-správního kolegia Nejvyššího…

10 otázek pro… Aleše Pejchala

JUDr. Aleš Pejchal celý svůj profesní život (od r. 1976) provozuje advokátní praxi. V ní je jeho působení úzce spjato se středočeským krajem a Prahou. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Pejchal, Nespala a spol. ( nyní 14 právníků). Z původně univerzální praxe se během své kariéry vyprofiloval v civilistu se znalostmi ústavního…

10 otázek pro… Jana Starzyka

JUDr. Jan Starzyk je absolventem Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze (1979). V roce 1982 získal na této fakultě titul JUDr. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře KADLUBIEC, STARZYK & PARTNERS. Předtím téměř desetiletí pracoval jako vedoucí právního oddělení ve významném hutním podniku v Třinci. Jan Starzyk poskytuje klientům…

10 otázek pro… Aleše Čeňka

JUDr. Aleš Čeněk vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Již během studií otevřel knihkupectví s odbornou literaturou, neboť pociťoval obtížnou dostupnost právnické literatury. V současné době provozuje síť kamenných knihkupectví v České a Slovenské republice, vydavatelství, distribuci a eshop odborné literatury a skript.

10 otázek pro… Bohumíra Štědroně

Doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LL.M., MBA je advokát, informatik a soudní znalec se specializací na výpočetní techniku, počítačovou kriminalistiku, autorská práva a životní prostředí. Působí jako člen rozkladové komise pro veřejné zakázky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, vysokoškolský pedagog, člen pracovní komise Legislativní rady…

10 otázek pro… Karolínu Broskovou

Karolína Brosková je čerstvou absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nyní koncipientka u Mališ Nevrkla Legal. Pochází ze Slovenska, kde v průběhu studií také sbírala první zkušenosti v oblasti advokacie u Fiačan & Partners v Liptovském Mikuláši. Současně téměř šest let pracovala nejdřív na pozici vedoucí kanceláře, později jako…

10 otázek pro… Evu Vaňkovou

JUDr. Eva Vaňková vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Od roku 2003 je samostatný advokát se zaměřením na rodinné, občanské, obchodní i trestní právo, kdy se nechává ustanovovat i jako obhájce pro trestní řízení (polovina přidělených případů se týká občanů z romské komunity). Vykonává funkci rozhodce ad hoc a poskytuje také…

10 otázek pro … Marii Brejchovou

JUDr. Marie Brejchová, LL.M. absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a začala pracovat jako právník společností Středočeské energetické závody. Po vzniku Pražských energetických závodů byla jejich prvním podnikovým právníkem. Praxi získala na pozici vedoucí obchodně právního oddělení, které řešilo právní otázky zejména z oblasti…