10 otázek

10 otázek pro… Radka Bělora

Mgr. Radek Bělor ukončil studium práv na PF UK v Praze v roce 2000. Po absolutoriu pracoval v bankovnictví, kde vedl oddělení odpovědné za boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Byl členem komise pro bankovní a finanční bezpečnost České bankovní asociace. Od roku 2006 pracoval jako právní čekatel na Okresním státním zastupitelství v…

10 otázek pro… Alenu Novotnou

JUDr. PhDr. Alena Novotná, Ph.D. absolvovala na Karlově Univerzitě v Praze Právnickou fakultu v roce 1981 a Filosofickou fakultu v roce 1983. V roce 2010 obhájila disertační práci na téma Tolerance jako lidské právo na Právnické fakultě v Brně. V období let 1985-1989 vychovala dvě děti a byla zaměstnána jako podnikový právník. V roce 1990 se…

10 otázek pro… Karla Šimku

JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D. vystudoval právo a politologii na univerzitách v Plzni, Praze a Passau. Po absolutoriu práv v roce 1998 se stal justičním čekatelem a následně roku 2001 soudcem. Působil nejprve na Okresním soudu Praha-západ v oboru civilního práva a exekucí, od roku 2005 je soudcem finančně-správního kolegia Nejvyššího…

10 otázek pro… Aleše Pejchala

JUDr. Aleš Pejchal celý svůj profesní život (od r. 1976) provozuje advokátní praxi. V ní je jeho působení úzce spjato se středočeským krajem a Prahou. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Pejchal, Nespala a spol. ( nyní 14 právníků). Z původně univerzální praxe se během své kariéry vyprofiloval v civilistu se znalostmi ústavního…

10 otázek pro… Jana Starzyka

JUDr. Jan Starzyk je absolventem Právnické fakulty Karlovy univerzity v Praze (1979). V roce 1982 získal na této fakultě titul JUDr. Je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře KADLUBIEC, STARZYK & PARTNERS. Předtím téměř desetiletí pracoval jako vedoucí právního oddělení ve významném hutním podniku v Třinci. Jan Starzyk poskytuje klientům…

10 otázek pro… Aleše Čeňka

JUDr. Aleš Čeněk vystudoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Již během studií otevřel knihkupectví s odbornou literaturou, neboť pociťoval obtížnou dostupnost právnické literatury. V současné době provozuje síť kamenných knihkupectví v České a Slovenské republice, vydavatelství, distribuci a eshop odborné literatury a skript.

10 otázek pro… Bohumíra Štědroně

Doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LL.M., MBA je advokát, informatik a soudní znalec se specializací na výpočetní techniku, počítačovou kriminalistiku, autorská práva a životní prostředí. Působí jako člen rozkladové komise pro veřejné zakázky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, vysokoškolský pedagog, člen pracovní komise Legislativní rady…

10 otázek pro… Karolínu Broskovou

Karolína Brosková je čerstvou absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, nyní koncipientka u Mališ Nevrkla Legal. Pochází ze Slovenska, kde v průběhu studií také sbírala první zkušenosti v oblasti advokacie u Fiačan & Partners v Liptovském Mikuláši. Současně téměř šest let pracovala nejdřív na pozici vedoucí kanceláře, později jako…

10 otázek pro… Evu Vaňkovou

JUDr. Eva Vaňková vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. Od roku 2003 je samostatný advokát se zaměřením na rodinné, občanské, obchodní i trestní právo, kdy se nechává ustanovovat i jako obhájce pro trestní řízení (polovina přidělených případů se týká občanů z romské komunity). Vykonává funkci rozhodce ad hoc a poskytuje také…

10 otázek pro … Marii Brejchovou

JUDr. Marie Brejchová, LL.M. absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a začala pracovat jako právník společností Středočeské energetické závody. Po vzniku Pražských energetických závodů byla jejich prvním podnikovým právníkem. Praxi získala na pozici vedoucí obchodně právního oddělení, které řešilo právní otázky zejména z oblasti…

10 otázek pro... Aleše Rozehnala

JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D. je advokát a zabývá se mediálním a soukromým právem. V roce 1993 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Je autorem několika publikací, např. Úvěry zajištěné zástavním právem, Korupce na český způsob, Mediální právo, Mediální zákony - komentář. Působí jako externista na Právnické fakultě UK a Fakultě…

10 otázek pro… Tomáše Mottla

Mgr. Tomáš Mottl ukončil v roce 1996 studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 2000 byl jmenován do funkce soudce prezidentem republiky Václavem Havlem. Nejprve působil na Obvodním soudu pro Prahu 7 jako civilní soudce, od roku 2005 byl jmenován místopředsedou soudu pro věci občanskoprávní. V roce 2009 se stal soudcem…

10 otázek pro… Ivu Řezníčkovou

Mgr. Iva Řezníčková absolvovala v r. 2008 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Toho času se připravuje na vykonání rigorózní zkoušky na Masarykově univerzitě v Brně. Po absolvování studia krátce působila ve významné pražské advokátní kanceláři. Již druhým rokem působí na Úřadu vlády České republiky, a to na odboru kompatibility…

10 otázek pro… Petra Malého

JUDr. Petr Malý absolvoval v r. 2007 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Následně navázal na předchozí studentskou praxi v pražské advokátní kanceláři JUDr. Františka Scholze. Zde se v rámci činnosti kanceláře, zaměřující se na oblast občanského a obchodního práva, věnuje zejména smlouvám o dílo, devoleperským projektům a zastupování v…

10 otázek pro… Václava Vlka

JUDr. Václav Vlk je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po ukončení studií působí stále v advokacii. V roce 2006 se podílel na založení Moreno Vlk & Asociados, jediné česko-španělské kanceláře v ČR, ve které stále působí jako řídící partner pro Českou republiku a Slovensko. Zaměřuje se zejména na všeobecné právní poradenství v oblasti…

10 otázek pro… Karla Zusku

JUDr. Karel Zuska získal v roce 1983 doktorát na Právnické fakultě University Karlovy. Dva roky poté získal soudcovskou kvalifikaci a pracoval jako předseda senátu Obvodního soudu. V roce 1990 se stal advokátem a členem Advokátní komory a založil vlastní advokátní kancelář. V roce 1993 se stal partnerem v AK HOLEC & Partneři. V roce 2002 byl na…

10 otázek pro… Františka Korbela

Mgr. František Korbel, Ph. D. je absolvent Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Studoval také na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Za svou kariéru působil u Ústavního soudu, advokát a člen Zastupitelstva města Tábor. Od roku 2006 je místopředseda Legislativní rady…

10 Otázek pro… Martinu Kasíkovou

JUDr. Martina Kasíková je místopředsedkyně Krajského soudu v Praze, od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Od téhož roku je zařazena mezi lektory Justiční akademie a Soudcovské unie ČR. V roce…