10 otázek

10 otázek pro… Ivu Řezníčkovou

Mgr. Iva Řezníčková absolvovala v r. 2008 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Toho času se připravuje na vykonání rigorózní zkoušky na Masarykově univerzitě v Brně. Po absolvování studia krátce působila ve významné pražské advokátní kanceláři. Již druhým rokem působí na Úřadu vlády České republiky, a to na odboru kompatibility…

10 otázek pro… Petra Malého

JUDr. Petr Malý absolvoval v r. 2007 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Následně navázal na předchozí studentskou praxi v pražské advokátní kanceláři JUDr. Františka Scholze. Zde se v rámci činnosti kanceláře, zaměřující se na oblast občanského a obchodního práva, věnuje zejména smlouvám o dílo, devoleperským projektům a zastupování v…

10 otázek pro… Václava Vlka

JUDr. Václav Vlk je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po ukončení studií působí stále v advokacii. V roce 2006 se podílel na založení Moreno Vlk & Asociados, jediné česko-španělské kanceláře v ČR, ve které stále působí jako řídící partner pro Českou republiku a Slovensko. Zaměřuje se zejména na všeobecné právní poradenství v oblasti…

10 otázek pro… Karla Zusku

JUDr. Karel Zuska získal v roce 1983 doktorát na Právnické fakultě University Karlovy. Dva roky poté získal soudcovskou kvalifikaci a pracoval jako předseda senátu Obvodního soudu. V roce 1990 se stal advokátem a členem Advokátní komory a založil vlastní advokátní kancelář. V roce 1993 se stal partnerem v AK HOLEC & Partneři. V roce 2002 byl na…

10 otázek pro… Františka Korbela

Mgr. František Korbel, Ph. D. je absolvent Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Studoval také na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Za svou kariéru působil u Ústavního soudu, advokát a člen Zastupitelstva města Tábor. Od roku 2006 je místopředseda Legislativní rady…

10 Otázek pro… Martinu Kasíkovou

JUDr. Martina Kasíková je místopředsedkyně Krajského soudu v Praze, od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Od téhož roku je zařazena mezi lektory Justiční akademie a Soudcovské unie ČR. V roce…