10 otázek

10 otázek pro... Romana Fialu

eFocus

JUDr. Roman Fiala je místopředseda Nejvyššího soudu ČR a předsedou rekodifikační komise občanského soudního řádu. Působil na Městském soudu v Brně i Krajském soudu v Brně, jehož byl také místopředsedou. Od roku 2002 je soudcem Nejvyššího soudu, předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia a soudcem zvláštního senátu pro řízení…

10 otázek pro... Karla Čermáka

eFocus

JUDr. Karel Čermák sr., Dr. h.c. působil po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy jako advokát v pražské Advokátní poradně číslo 1. Spoluzakladatel advokátní kanceláře Čermák Hořejš Vrba (nyní Čermák a spol.) byl dlouholetým předsedou České advokátní komory a spojené Komory. Působil také jako rozhodce v Česku, Vídni a Ženevě.

10 otázek pro... Jitku Ivičičovou

eFocus

Mgr. Jitka Ivičičová je advokátka ve společností Rödl & Partner, kde působí od roku 2008. V současnosti vede tým právníků v brněnské pobočce kanceláře. Jitka se zaměřuje především na oblast obchodního práva, přeměny a další otázky týkající se obchodních společností a oblast správního práva. Mezi její klienty patří jak české pobočky…

10 otázek pro... Ondřeje Trubače

eFocus

JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. je spoluzakladatel advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Zkušenosti sbíral v kancelářích Havel, Holásek & Partners, Gleiss Lutz a Vorlíčková & Leitner. Mezi jeho hlavní oblasti specializace patří soudní a správní…

10 otázek pro... Martina Špičku

eFocus

Advokát Martin Špička je ve vedení týmu korporátního práva, fúzí a akvizic v advokátní kanceláři Bird & Bird. Téměř devět let působil v advokátní kanceláři Weinhold Legal. Jeho specializací je právo obchodních společností, transakce, fúze, akvizice a právo EU. Zaměřuje se také na bankovnictví a finance či rozhodčí a insolvenční řízení.

10 otázek pro... Márii Lokajovou

eFocus

Mária Lokajová absolvovala Právnickou fakultu Karlovy Univerzity, titul LL.M získala na University of Cambridge. Působí v pražské pobočce advokátní kanceláře Squire Patton Boggs, kde se zaměřuje především na mezinárodní obchodní arbitráže, arbitráže mezi investory a státy anebo domácí soudní a rozhodčí spory. Její zkušenosti zahrnují…

10 otázek pro...Tomáše Kintra

eFocus

Mgr. Tomáš Kintr, LL.M. je absolventem brněnské právnické fakulty, rok a půl studoval na právnické fakultě univerzity v Kostnici v Německu, kde získal titul LL.M. V současné době působí jako advokát v Praze. Je jedním z autorů právního informačního systému IRIS zaměřeného na rekodifikaci soukromého práva. V soutěži Právník roku 2013…

10 otázek pro... Evu Ondřejovou

eFocus

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, JUDr. Eva Ondřejová, působila po ukončení studií jako interní právník v CET 21 spol. s r.o. se zaměřením na mediální právo. Od roku 2010 je advokátní koncipientkou. Plně se věnuje mediálnímu právu a ochraně osobnosti. Během studia získala praxi v českých i zahraničních médiích. Je externí…

10 otázek pro... Davida Netušila

eFocus

Mgr. David Netušil absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně, tříletou koncipientskou praxi pak získal v pražské AK Mikš & Suk, v oblasti generální praxe. Po čtyřleté právní praxi v advokacii založil vlastní advokátní kancelář. Jako advokát se dále věnuje generální právní praxi, zejména občanskému právu a obchodním korporacím. V tomto…

10 otázek pro… Radima Polčáka

eFocus

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako host přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě a USA. Zabývá se převážně právní teorií, právem IT a energetickým právem. V roce 2003 založil mezinárodní sympozium Cyberspace, založil a…

10 otázek pro... Josefa Vedrala

eFocus

Právník rok 2013 v kategorii Správní právo, JUDr. Josef Vedral, Ph.D., je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pracoval v odboru legislativy Ministerstva vnitra, v legislativním oddělení Kanceláře Svazu měst a obcí ČR a od roku 2005 je zaměstnán v odboru vládní legislativy Úřadu vlády. Je předsedou pracovní komise Legislativní…

10 otázek pro... Martina Šešinu

eFocus

JUDr. Martin Šešina absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze , po jejímž ukončení nastoupil jako notářský čekatel na Státní notářství v Benešově. Státním notářem byl do zrušení státního notářství. Podílel se na přípravných pracích na privatizaci notářství. Od roku 1993 až do 30 června 2013 byl notářem. Po dobu své…

10 otázek pro... Uljanu Kurivčákovou

eFocus

Uljana Kurivčaková je advokátkou a vedoucím právníkem ruské poradenské skupiny advokátní kanceláře BBH. Zaměřuje se zejména na obchodní a občanské právo, právo nemovitostí a cizinecké právo. Její hlavní specializací je oblast korporátního práva a cizineckého práva, především pak právní poradenství týkající se restrukturalizací…

10 otázek pro... Artura Ostrého

eFocus

JUDr. Artur Ostrý je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studoval rovněž na University of London. Advokátem je od roku 2006, ve své praxi se zaměřuje zejména na právní poradenství v oblasti investiční výstavby, energetiky, stavebnictví, zahraničního obchodu, korporátního práva, M&A i insolvence. V široké míře se…

10 otázek pro... Víta Svobodu

eFocus

JUDr. Vít Svoboda je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jako advokátní koncipient působil v AK Mašek advokáti s.r.o., jako advokát pak spolupracuje s advokátní kanceláří Havel, Holásek & partners. V současné době působí jako samostatný advokát se specializací pro zastupování klientů především v právu trestním, ve sporných a…

10 otázek pro... Jana Pacovského

eFocus

Jan Pacovský je partnerem stejnojmenné advokátní kanceláře. Specializuje se na mezinárodní obchodní transakce. Magisterské studium práva absolvoval na právnické fakultě v Plzni. Absolvoval postgraduální studium v oboru Banking & Finance Law na Queen Mary University of London. Je členem Legal Counsel International, kde působí, jako…

10 otázek pro... Štěpána Holuba

eFocus

Advokát, rozhodce a mediátor, Mgr. Štěpán Holub. Absolvoval Právnickou fakultu UK, jeden rok studoval na Právnické fakultě Stockholmské univerzity. Štěpán Holub je zapsán na seznamu rozhodců u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V současné době je členem výkonného výboru AIJA…

10 otázek pro... Jiřího Matznera

eFocus

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M. je absolventem Západočeské univerzity v Plzni a The Nottingham Trent University. Působí v advokátní kanceláři Matzner et al. Zaměřuje se na softwarové právo, implementačně-obchodní smlouvy, licenční smlouvy, trestní právo, občansko-právní vztahy (vč. rodinných), nájemní smlouvy, nákup a prodej…

10 otázek pro... Vladimíru Glatzovou

eFocus

JUDr. Vladimíra Glatzová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a postgradusální studia práv LLM na University of London - Queen Mary and Westfield College, postgraduální studia práv LLM. Má za sebou zahraniční stáže v Londýně a Paříži (Freshfields Bruckhaus Deringer) a Frankfurtu nad Mohanem (Hengeler Mueller). V roce…

10 otázek pro… Františka Smejkala

eFocus

JUDr. František Smejkal je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po absolvování působil v podnikové sféře a od r. 1990 působil jako komerční právník a po sloučení Komory komerčních právníků ČR a České advokátní komory v r. 1996 působí jako samostatný advokát v Českých Budějovicích. Je členem představenstva ČAK…