10 otázek

10 otázek pro ... Erwina Hanslika

Erwin Hanslik, managing partner Taylor Wessing Česká republika

10 otázek pro ... Uljanu Kurivčakovou

JUDr. Uljana Kurivčaková je advokátkou a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře UNITED LEGAL PARTNERS. Před založením vlastní praxe působila v několika renomovaných českých advokátních kancelářích. Ve své praxi se zaměřuje zejména na obchodní a občanské právo, právo nemovitosti, rodinné právo a cizinecké právo. Věnuje se rovněž i obhajobě v…

10 otázek pro … Jana Kohouta

JUDr. Jan Kohout je advokátem a partnerem advokátní kanceláře PRK Partners. Působí také jako vedoucí právník ruské sekce kanceláře.

10 otázek PRO … Roberta Plicku

Robert Plicka získal široké znalosti na několika vzdělávacích institucích, na Právnické fakultě Univerzity v Pasově (Německo), Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a dalších vysokých školách se zaměřením na právo či ekonomii. Po promoci na právnické fakultě pracoval Robert Plicka na pozici advokátního koncipienta a později i na pozici…

10 otázek pro ... Gabriela Achoura

Gabriel Achour vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a studoval na University of London. Specializuje se na fúze a akvizice, a na nemovitostní projekty včetně projektů v oblasti dopravní infrastruktury. Gabriel Achour získal rozsáhlé odborné zkušenosti v mezinárodních transakcích a působil jako právní poradce na celé řadě transakcí při…

10 otázek pro ... Václava Vlka

Mgr. Václav Vlk je advokátem a associate partnerem mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner. Ve své praxi se soustřeďuje zejména na oblast pracovního, občanského a obchodního práva včetně práva procesního. Mezi jeho klienty patří jak české pobočky zahraničních společností, tak obchodní společnosti s českou majetkovou účastí. Je autorem…

10 otázek pro … Libora Nerada

Mgr. Libor Nerad je absolvent Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Od ukončení studií působí stále v Moreno Vlk & Asociados a od dubna roku 2008 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Od roku 2015 je partnerem Advokátní kanceláře Moreno Vlk & Asociados.

10 otázek pro … Adama Sigmunda

Adam Sigmund je partnerem v advokátní kanceláři ŽIŽLAVSKÝ. Je také insolvenčním správcem se zvláštním povolením. Zaměřuje se na insolvenční právo a jeho mezinárodní přesahy a dále na soudní spory. Je členem Rady expertů Asociace insolvenčních správců a působí v odborné sekci České advokátní komory pro insolvenční…

10 otázek pro … Viléma Podešvu

JUDr. Vilém Podešva, LLM je partnerem odpovědným za vnitřní řízení advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Patří k předním expertům v oblasti práva veřejných zakázek a projektů v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (projekty PPP), specializuje se též na právo hospodářské soutěže.

10 otázek pro … Pavla Holce

JUDr. Pavel Holec je společníkem kanceláře HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI advokátní s.r.o., má na starost oblast právních služeb poskytovaných především podnikové sféře, specializuje se především na obchodní smlouvy, fúze a akvizice, nemovitostní a developerské projekty.

10 otázek pro ... Jana Sůru

Mgr. Jan Sůra je advokátem v AK CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Do kanceláře nastoupil již jako student. Zpočátku se věnoval právnímu poradenství municipalitám a dalším veřejným subjektům, převážně v oblastech nemovitostí, veřejných zakázek a hospodářské soutěže. Postupem času převzal odpovědnost za vedení strategických projektů kanceláře zasahujících…

10 otázek pro ... Ivanu Nemčekovou

Mgr. Ivana Nemčeková působí druhým rokem jako advokátní koncipientka ve společnosti NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s. r. o. Již v rámci praxí v době studia na právnické fakultě se věnovala právní oblasti ochrany duševního vlastnictví, na kterou zaměřuje i nyní v rámci právní praxe. Dále se věnuje právu moderních technologií a přípravě…

10 otázek pro ... Jiřího Hartmanna

JUDr. Jiří Hartmann je partnerem advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Zaměřuje se především na obchodní právo, fúze a akvizice, dále právo finanční, bankovní a investiční. Aktivně se věnuje také práci v České advokátní komoře, kde je místopředsedou odvolací kárné komise a rovněž členem legislativní…

10 otázek pro ... Jana Tomíška

Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek působí jako advokátní koncipient na pozici associate v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL a specializuje se na oblast práva ICT, zejména na ochranu osobních údajů, software, outsourcing, cloudové služby a kybernetickou bezpečnost. Do advokacie se vydal po předchozí několikaleté praxi jako vývojář v softwarové…

10 otázek pro ... Alenu Vlachovou

Mgr. et Mgr. Alena Vlachová je advokátka, partnerka advokátní kanceláře VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ. Zaměřuje se zejména na řešení sporů ve všech oblastech civilního práva. Je rovněž zakladatelkou a hlavní osobností pro bono projektu Děti bez dluhů. V letech 2015 a 2016 byla časopisem Právní rádce zařazena do výběru významných českých…

10 otázek pro ... Danielu Kovářovou

Daniela Kovářová je advokátka specializující se na právo rodiny. Problematiku rodinného práva také přednáší, publikuje v odborném tisku. Je rovněž vyškolená mediátorka a zkušební komisařka pro advokátní a mediační zkoušky. Před pěti lety založila a do současné doby vede odborný časopis Rodinné listy, který na rodinu hledí multioborově. Pravidelně…

10 otázek pro ... Danu Libochowitzovou

Mgr. Dana Libochowitzová je společníkem Advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři. Pečuje o klientelu kanceláře z oblasti práva trestního, občanského i obchodního. V oblasti trestního práva se specializuje především na organizovanou a hospodářskou trestnou činnost, připravuje strategii obhajoby a zastupuje klienty před orgány činnými v trestním…

10 otázek pro ... Kateřinu Surkovou

Mgr. Kateřina Surková LL.M. je seniorní advokátkou mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal a v advokacii působí již deset let. Zaměřuje se na poradenství v oblasti akvizic, zejména nemovitostních, práva obchodních společností a přeměn společností, přičemž má bohaté zkušenosti jak s vnitrostátními, tak s přeshraničními přeměnami. Ve své praxi se…

10 otázek pro ... Jana Králíčka

Mgr. Jan Králíček, LL.M. je advokátním koncipientem v pražské kanceláři globální právní firmy Dentons. Zároveň působí jako externí doktorand na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během magisterského studia absolvoval zahraniční výměnný pobyt v rámci programu Erasmus v Nizozemí…

10 otázek pro ... Terezu Jelínkovou

JUDr. Tereza Jelínková je spoluzakladatelkou Advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři s.r.o. V kanceláři zajišťuje komplexní management. Ve své právní praxi se pak zaměřuje zejména na oblasti práva trestního, rodinného a obchodního, včetně poradenství při procesu zadávání veřejných zakázek. Řadu úspěchů získala při zastupování klientů advokátní…