10 otázek

10 otázek pro ... Jana Sůru

Mgr. Jan Sůra je advokátem v AK CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ. Do kanceláře nastoupil již jako student. Zpočátku se věnoval právnímu poradenství municipalitám a dalším veřejným subjektům, převážně v oblastech nemovitostí, veřejných zakázek a hospodářské soutěže. Postupem času převzal odpovědnost za vedení strategických projektů kanceláře zasahujících…

10 otázek pro ... Ivanu Nemčekovou

Mgr. Ivana Nemčeková působí druhým rokem jako advokátní koncipientka ve společnosti NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s. r. o. Již v rámci praxí v době studia na právnické fakultě se věnovala právní oblasti ochrany duševního vlastnictví, na kterou zaměřuje i nyní v rámci právní praxe. Dále se věnuje právu moderních technologií a přípravě…

10 otázek pro ... Jiřího Hartmanna

JUDr. Jiří Hartmann je partnerem advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Zaměřuje se především na obchodní právo, fúze a akvizice, dále právo finanční, bankovní a investiční. Aktivně se věnuje také práci v České advokátní komoře, kde je místopředsedou odvolací kárné komise a rovněž členem legislativní…

10 otázek pro ... Jana Tomíška

Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek působí jako advokátní koncipient na pozici associate v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL a specializuje se na oblast práva ICT, zejména na ochranu osobních údajů, software, outsourcing, cloudové služby a kybernetickou bezpečnost. Do advokacie se vydal po předchozí několikaleté praxi jako vývojář v softwarové…

10 otázek pro ... Alenu Vlachovou

Mgr. et Mgr. Alena Vlachová je advokátka, partnerka advokátní kanceláře VEPŘEK CASKA VLACHOVÁ. Zaměřuje se zejména na řešení sporů ve všech oblastech civilního práva. Je rovněž zakladatelkou a hlavní osobností pro bono projektu Děti bez dluhů. V letech 2015 a 2016 byla časopisem Právní rádce zařazena do výběru významných českých…

10 otázek pro ... Danielu Kovářovou

Daniela Kovářová je advokátka specializující se na právo rodiny. Problematiku rodinného práva také přednáší, publikuje v odborném tisku. Je rovněž vyškolená mediátorka a zkušební komisařka pro advokátní a mediační zkoušky. Před pěti lety založila a do současné doby vede odborný časopis Rodinné listy, který na rodinu hledí multioborově. Pravidelně…

10 otázek pro ... Danu Libochowitzovou

Mgr. Dana Libochowitzová je společníkem Advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři. Pečuje o klientelu kanceláře z oblasti práva trestního, občanského i obchodního. V oblasti trestního práva se specializuje především na organizovanou a hospodářskou trestnou činnost, připravuje strategii obhajoby a zastupuje klienty před orgány činnými v trestním…

10 otázek pro ... Kateřinu Surkovou

Mgr. Kateřina Surková LL.M. je seniorní advokátkou mezinárodní advokátní kanceláře PwC Legal a v advokacii působí již deset let. Zaměřuje se na poradenství v oblasti akvizic, zejména nemovitostních, práva obchodních společností a přeměn společností, přičemž má bohaté zkušenosti jak s vnitrostátními, tak s přeshraničními přeměnami. Ve své praxi se…

10 otázek pro ... Jana Králíčka

Mgr. Jan Králíček, LL.M. je advokátním koncipientem v pražské kanceláři globální právní firmy Dentons. Zároveň působí jako externí doktorand na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během magisterského studia absolvoval zahraniční výměnný pobyt v rámci programu Erasmus v Nizozemí…

10 otázek pro ... Terezu Jelínkovou

JUDr. Tereza Jelínková je spoluzakladatelkou Advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři s.r.o. V kanceláři zajišťuje komplexní management. Ve své právní praxi se pak zaměřuje zejména na oblasti práva trestního, rodinného a obchodního, včetně poradenství při procesu zadávání veřejných zakázek. Řadu úspěchů získala při zastupování klientů advokátní…

10 otázek pro ... Ivanu Štorkovou

Mgr. Ivana Štorková, LL.M. je zkušená advokátka pražské kanceláře globální právní firmy Dentons. V advokacii působí od roku 2002. Věnuje se především oblasti farmacie a zdravotnictví (life science), právu životního prostředí a otázkám ochrany zdraví a bezpečnosti.

10 otázek pro ... Miloše Olíka

JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM, MCIArb je partnerem a vedoucím oddělení řešení sporů v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Ve své praxi se zaměřuje na rozhodčí řízení, včetně mezinárodních obchodních arbitráží, investiční spory a různé formy alternativního řešení sporů. Je také autorem či spoluautorem řady odborných publikací, např. Komentáře k zákonu o…

10 otázek pro ... Martina Ridzoně

Advokát JUDr. Martin Ridzoň působí v renomované české advokátní kanceláři Z/C/H Legal, a to hned od jejího založení v roce 2005. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval studijní pobyt v Management Center Innsbruck v Rakousku, kde se věnoval oboru management a právo.

10 otázek pro ... Petra Kincla

Petr Kincl je vedoucím advokátem PwC Legal. V oblasti práva má bohaté zkušenosti nejen v České republice, ale také v dalších zemích střední a východní Evropy a na Blízkém východě, kdy působil také na pozici general counsel nadnárodní skupiny s pobočkami v těchto oblastech. Je projektovým typem advokáta, který při řešení komplexních případů využívá…

10 otázek pro ... Petra Burzanovského

Mgr. Petr Burzanovský je partnerem advokátní kanceláře DBK Partners, která sídlí v moderním administrativním komplexu na pražském Chodově. Ve své praxi se zaměřuje především na obchodní právo, občanské právo, nemovitosti a insolvenční řízení. Zabývá se rovněž spornou agendou, a to především v souvislosti s obchodními aktivitami klientů…

10 otázek pro ... Tomáše Nielsena

JUDr. Tomáš Nielsen je partnerem advokátní kanceláře Nielsen Meinl. Dlouhodobě se věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu. Specializuje se též na problematiku závazkových vztahů při rozsáhlých obchodních transakcích. A bohaté zkušenosti má rovněž v oblasti finančních transakcí i s tzv. krizovým…

10 otázek pro ... Martinu Kasíkovou

JUDr. Martina Kasíková působí jako místopředsedkyně civilního úseku Krajského soudu v Praze a předsedkyně odvolacího senátu specializujícího se na exekuce s cizím prvkem. Mimo to se již řadu let věnuje také přednáškové činnosti v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Přenáší v rámci Justiční…

10 otázek pro ... Michaelu Střížovou

JUDr. Michaela Střížová advokátka a partnerka v advokátní kanceláři Ostrčil & Partneři se věnuje právu občanskému se zaměřením na právo rodinné, právo dědické a právo nemovitostí. Působí rovněž jako členka sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie České advokátní komory.

10 otázek pro ... Janu Hladkou Zilvarovou

eFocus

Mgr. Jana Hladká Zilvarová je advokátkou a partnerkou advokátní kanceláře Z/C/H Legal v.o.s. Advokátní kancelář Z/C/H Legal působí na trhu již od roku 2005 a poskytuje komplexní právní poradenství podnikatelům z celého světa. Mezi její klienty patří velké nadnárodní korporace i lokální start-upy. Jana mluví anglicky, německy, španělsky a…

10 otázek pro ... Víta Horáčka

eFocus

JUDr. Vít Horáček patří k předním advokátům a rozhodcům v České republice. Rozhoduje české a mezinárodní spory podle českého a evropského práva podle českých arbitrážních pravidel, dále pravidel ICC a Uncitral a arbitrážních center v Curychu a Vídni. Je rovněž mediátorem pro obchodní a mezinárodní spory. Jeho znalosti v oboru…