10 otázek

10 otázek pro ... Stanislava Servuse

eFocus

Mgr. Stanislav Servus je advokátem a společníkem advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners. V rámci advokátní praxe se zabývá především poradenstvím v oblasti práva obchodních společností, korporátními i nemovitostními transakcemi, přípravou nástupnických plánů i dědickým plánováním. Kromě toho se ale věnuje problematice rodinných…

10 otázek pro ... Stanislava Křečka

eFocus

JUDr. Stanislav Křeček je právník a politik. Od dubna roku 2013 je zástupcem veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. Před tím byl poslancem Parlamentu ČR za ČSSD. Známý je ale především díky svému působení ve Sdružení na ochranu nájemníků, které v roce 1991 spoluzakládal.

10 otázek pro ... Marka Görgese

eFocus

JUDr. Marek Görges je advokátem a partnerem advokátní kanceláře GÖRGES & PARTNERS. Specializuje se především na obchodní právo, zabývá se rovněž veřejnými zakázkami a hospodářskou trestnou činností. Je zapsán v seznamu rozhodců vedeném Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR.

10 otázek pro ... Gerhardta Bubníka

eFocus

JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M. je společníkem advokátní kanceláře Bubník Myslil & Partners. Je významným advokátem v oboru mezinárodního práva soukromého, který pracoval na mnoha velmi významných mezinárodních kauzách. Řadu úspěchů má na svém kontě také z oblasti práva sportovního. Dříve byl navíc vynikajícím krasobruslařem. A rovněž je…

10 otázek pro ... Daniela Marouška

eFocus

Mgr. Daniel Maroušek je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o., ale také vítězem kategorie Talent roku v soutěži Právník roku 2015. V současné době se zaměřuje především na klasickou triádu soukromého práva, tj. právo občanské, obchodní a pracovní. Předtím pracoval jako advokátní koncipient v kanceláři…

10 otázek pro ... Zdeňka Strnada

eFocus

Zdeněk Strnad (38) je soudcem a místopředsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích, předsedou zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců a odborným asistentem na Katedře práva Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je známý svým bojem s nedovolenou činností oddlužovacích agentur. Aktivně se podílí i na…

10 otázek pro ... Stanislava Kadečku

eFocus

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. je významným představitelem nové vlny českého správního práva. Působí především jako řídící partner KVB advokátní kanceláře s.r.o. a současně také dlouholetý pedagog katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU. Setkat se s ním můžete na řadě odborných konferencí po celé Evropě. Je rovněž…

10 otázek pro ... Romana Fialu

eFocus

JUDr. Roman Fiala působí celý svůj profesní život jako soudce. Soudil u Městského a posléze Krajského soudu v Brně, od roku 2002 je soudcem Nejvyššího soudu ČR, kde současně vykonává funkci jeho místopředsedy. Roman Fiala se dlouhodobě specializuje na právo dědické. O dědických kauzách nejen rozhoduje na Nejvyšším soudu, ale také…

10 otázek pro ... Irenu Holcovou

eFocus

Advokátka Irena Holcová se specializuje zejména na autorské právo, a to i ve vztahu k oblasti IT. Současně působí jako odborný pracovník v Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Aktivně se podílela na přípravě autorského zákona a jeho novel a na přípravě úpravy…

10 otázek pro ... Jiřího Klegu

eFocus

Mgr. Jiří Klega je partnerem advokátní kanceláře Jakovidis, Klega, Partners. Specializuje se převážně na obchodní a trestní právo. Kromě toho je však nejenom on, ale celá jejich kancelář zapojena do aktivit Pro Bono Aliance. Za tyto aktivity také Jiří Klega získal ocenění v soutěži Právník roku 2015 v kategorii PRO…

10 otázek pro ... Radima Neubauera

eFocus

Prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer má za sebou první rok v této funkci. V čele přitom vystřídal Martina Foukala, matadora českého notářství, který byl prezidentem komory více než dvacet let. Radim Neubauer i nadále působí jako notář na Praze 1. A do notářského stavu láká i další právníky. Říká, že nyní je ten nejlepší čas na to…

10 otázek pro Stanislava Balíka

eFocus

JUDr. PhDr. Stanislav Balík je advokát, bývalý soudce Ústavního soudu, a také pedagog. Přednáší na Právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni, Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na vysoké škole CEVRO Institut. Zabývá se především obecnými dějinami státu a práva.

Deset otázek pro Martina Řandu

eFocus

Mgr. Martin Řanda, LL.M. je vedoucím společníkem v advokátní kanceláři ŘANDA HAVEL LEGAL. Ve své praxi se v současné době zaměřuje především na nemovitosti a stavebnictví, řešení sporů a na obecné obchodní právo a právo obchodních společností. Součástí praxe Martina Řandy je i právo životního prostředí včetně právní problematiky odpadů.

10 otázek pro … Roberta Nerudu

eFocus

Robert Neruda je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a vedoucím týmu právníků zaměřeného na právo hospodářské soutěže a veřejné podpory. Specializuje se na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžně-právního posuzování fúzí a akvizicí, veřejné podpory a veřejných zakázek. Je spoluautorem komentářů k…

10 otázek pro … Roberta Němce

eFocus

Advokát Mgr. Robert Němec LL.M. je partnerem PRK Partners, specializuje se na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráže. Je rovněž místopředsedou České advokátní komory, a také rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře…

10 otázek pro… Marii Talašovou

eFocus

Mgr. Marie Talašová, LL. M. je ředitelkou odboru Mezinárodní právní služby na ministerstvu financí. Stará se o mezinárodní arbitráže, ochranu zahraničních investic i českých zájmů před mezinárodními soudy.

10 otázek pro … Martina Maisnera

eFocus

JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Je předním a uznávaným odborníkem v oblasti práva informačních technologií, outsourcingu, alternativního řešení sporů a kybernetické bezpečnosti. Pravidelně přednáší na VŠE, PF MUNI a PEVŠ. Přednáší také na konferencích v ČR i v zahraničí. Je autorem řady…

10 otázek pro... Prof. JUDr. Michala Skřejpka, DrSc.

eFocus

Michal Skřejpek je profesorem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Je vedoucím katedry právních dějin a proděkanem pro profesorské a habilitační řízení a pro rozvoj fakulty. Přednáší rovněž na Policejní akademii ČR. Zabývá se především římským právem. Je autorem či spoluautorem několika učebních pomůcek a vědeckých monografií z…

10 otázek pro … doc. JUDr. Tomáše Gřivnu, Ph.D.

eFocus

Tomáš Gřivna se věnuje trestnímu právu, a to nejen v rovině praktické, ale i teoretické a legislativní. Je docentem v oboru trestní právo, kriminalistika a kriminologie. Působí na Právnické fakultě UK. Je rovněž členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro trestní právo procesní, resp. od r. 2014 Komise pro nový trestní…

10 otázek pro... Ladislava Štorka

eFocus

Ladislav Štorek je vedoucím partnerem pražské a bratislavské kanceláře Dentons. Kromě vedení uvedených poboček působí i v globálních orgánech firmy. Také vede tým pro řešení sporů v pražské kanceláři Dentons. Věnuje se především sporné agendě v soudních i rozhodčích řízeních, včetně arbitráží podle smluv o mezinárodní ochraně investic, a…