10 otázek

10 otázek pro ... Radima Neubauera

eFocus

Prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer má za sebou první rok v této funkci. V čele přitom vystřídal Martina Foukala, matadora českého notářství, který byl prezidentem komory více než dvacet let. Radim Neubauer i nadále působí jako notář na Praze 1. A do notářského stavu láká i další právníky. Říká, že nyní je ten nejlepší čas na to…

10 otázek pro Stanislava Balíka

eFocus

JUDr. PhDr. Stanislav Balík je advokát, bývalý soudce Ústavního soudu, a také pedagog. Přednáší na Právnické fakultě Západočeské Univerzity v Plzni, Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a na vysoké škole CEVRO Institut. Zabývá se především obecnými dějinami státu a práva.

Deset otázek pro Martina Řandu

eFocus

Mgr. Martin Řanda, LL.M. je vedoucím společníkem v advokátní kanceláři ŘANDA HAVEL LEGAL. Ve své praxi se v současné době zaměřuje především na nemovitosti a stavebnictví, řešení sporů a na obecné obchodní právo a právo obchodních společností. Součástí praxe Martina Řandy je i právo životního prostředí včetně právní problematiky odpadů.

10 otázek pro … Roberta Nerudu

eFocus

Robert Neruda je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a vedoucím týmu právníků zaměřeného na právo hospodářské soutěže a veřejné podpory. Specializuje se na poradenství v oblasti kartelů, zneužití dominance a soutěžně-právního posuzování fúzí a akvizicí, veřejné podpory a veřejných zakázek. Je spoluautorem komentářů k…

10 otázek pro … Roberta Němce

eFocus

Advokát Mgr. Robert Němec LL.M. je partnerem PRK Partners, specializuje se na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráže. Je rovněž místopředsedou České advokátní komory, a také rozhodcem Burzovního rozhodčího soudu při Burze cenných papírů Praha, Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře…

10 otázek pro… Marii Talašovou

eFocus

Mgr. Marie Talašová, LL. M. je ředitelkou odboru Mezinárodní právní služby na ministerstvu financí. Stará se o mezinárodní arbitráže, ochranu zahraničních investic i českých zájmů před mezinárodními soudy.

10 otázek pro … Martina Maisnera

eFocus

JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Je předním a uznávaným odborníkem v oblasti práva informačních technologií, outsourcingu, alternativního řešení sporů a kybernetické bezpečnosti. Pravidelně přednáší na VŠE, PF MUNI a PEVŠ. Přednáší také na konferencích v ČR i v zahraničí. Je autorem řady…

10 otázek pro... Prof. JUDr. Michala Skřejpka, DrSc.

eFocus

Michal Skřejpek je profesorem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Je vedoucím katedry právních dějin a proděkanem pro profesorské a habilitační řízení a pro rozvoj fakulty. Přednáší rovněž na Policejní akademii ČR. Zabývá se především římským právem. Je autorem či spoluautorem několika učebních pomůcek a vědeckých monografií z…

10 otázek pro … doc. JUDr. Tomáše Gřivnu, Ph.D.

eFocus

Tomáš Gřivna se věnuje trestnímu právu, a to nejen v rovině praktické, ale i teoretické a legislativní. Je docentem v oboru trestní právo, kriminalistika a kriminologie. Působí na Právnické fakultě UK. Je rovněž členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti ČR pro trestní právo procesní, resp. od r. 2014 Komise pro nový trestní…

10 otázek pro... Ladislava Štorka

eFocus

Ladislav Štorek je vedoucím partnerem pražské a bratislavské kanceláře Dentons. Kromě vedení uvedených poboček působí i v globálních orgánech firmy. Také vede tým pro řešení sporů v pražské kanceláři Dentons. Věnuje se především sporné agendě v soudních i rozhodčích řízeních, včetně arbitráží podle smluv o mezinárodní ochraně investic, a…

10 otázek pro... Petra Bezoušku

eFocus

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. vystudoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2011 se připojil k PRK Partners jako Of Counsel, specializuje se zejména na poradenství související s rekodifikací soukromého práva v České republice. Petr Bezouška má bohaté legislativní zkušenosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady…

10 otázek pro... Václava Vlka

eFocus

Mgr. Václav Vlk je advokátem a associate partnerem mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner. Ve své praxi se soustřeďuje zejména na oblast pracovního, občanského a obchodního práva včetně práva procesního. Mezi jeho klienty patří jak české pobočky zahraničních společností, tak obchodní společnosti s českou majetkovou účastí. Je…

10 otázek pro... Víta Křížku

eFocus

Mgr. Vít Křížka vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde nadále působí jako interní doktorand na Katedře právní teorie. Zabývá se ekonomickou analýzou práva a právní filozofií. Dva roky působil jako asistent soudce na správním úseku Krajského soudu v Brně, kde se zabýval mimo jiné právem veřejných zakázek. Nyní pracuje…

10 otázek pro... Vojtěcha Mihalíka

eFocus

Mgr. Vojtěch Mihalík je advokátní koncipient u Mgr. Petra Houžvičky, advokáta v Břeclavi. Absolvent právnické fakulty Masarykovy univerzity strávil jeden semestr studiem práv na Paris-Lodron Universität v Salzburgu. V rámci celojustiční soutěže Právník roku 2014 obsadil v kategorii Talent roku 3. místo s písemnou prací na téma „Silné a…

10 otázek pro... Tomáše Durdíka

eFocus

JUDr. Tomáš Durdík, Právník roku 2014 v kategorii Pro bono, je soudcem Městskému soudu v Praze, kde vykonává funkci předsedy trestního senátu v rámci prvostupňové agendy. Zároveň pracuje jako dobrovolný právní poradce a člen představenstva Bílého kruhu bezpečí, organizace poskytující odbornou pomoc obětem…

10 otázek pro... Petra Průchu

eFocus

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., Právník roku v kategorii Správní právo, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Na stejné fakultě od ukončení studia v roce 1976 až do roku 2003 vyučoval správní právo, od roku 1990 zastával pozici vedoucího katedry. V závěru devadesátých let…

10 otázek pro... Veroniku Křesťanovou

eFocus

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., Právník roku 2014 v kategorii Právo duševního vlastnictví, působí od roku 2010 jako soudkyně Městského soudu v Praze v agendě autorské právo a ochrana osobnosti, od roku 2014 i v odvolací civilní agendě.

10 otázek pro... Jiřího Císaře

eFocus

JUDr. Jiří Císař, Právník roku 2014 v kategorii Trestní právo, je prakticky celý profesní život, více než 30 let, advokátem. Působí především v Ústí nad Labem a to po celou dobu, kdy současně poskytuje právní pomoc i na pobočce advokátní kanceláře v Praze. Právní služby pro klienty poskytuje nejenom v oboru trestního práva, ale i ve…

Deset otázek pro... Petra Vojtka

eFocus

JUDr. Petr Vojtek, Právník roku 2014 v kategorii Občanské právo, je soudcem Nejvyššího soudu, členem velkého senátu a evidenčního senátu. Působí v senátu specializovaném na náhradu škody (újmy). Přednáší, školí, je externím spolupracovníkem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a publikuje v časopisech Soudní rozhledy, Právní…

10 otázek pro... Ondřeje Běhala

eFocus

Ondřej Běhal vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, krátce působil v advokacii a přes deset let je právníkem ve společnosti Pražská energetika, a.s. Jako podnikový právník se zabývá korporátním právem, akvizicemi, problematikou compliance a zejména energetickým právem, které pravidelně přednáší pro studenty své alma…