10 otázek

10 otázek pro ... Ivanu Štorkovou

Mgr. Ivana Štorková, LL.M. je zkušená advokátka pražské kanceláře globální právní firmy Dentons. V advokacii působí od roku 2002. Věnuje se především oblasti farmacie a zdravotnictví (life science), právu životního prostředí a otázkám ochrany zdraví a bezpečnosti.

10 otázek pro ... Miloše Olíka

JUDr. Ing. Miloš Olík, LLM, MCIArb je partnerem a vedoucím oddělení řešení sporů v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Ve své praxi se zaměřuje na rozhodčí řízení, včetně mezinárodních obchodních arbitráží, investiční spory a různé formy alternativního řešení sporů. Je také autorem či spoluautorem řady odborných publikací, např. Komentáře k zákonu o…

10 otázek pro ... Martina Ridzoně

Advokát JUDr. Martin Ridzoň působí v renomované české advokátní kanceláři Z/C/H Legal, a to hned od jejího založení v roce 2005. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval studijní pobyt v Management Center Innsbruck v Rakousku, kde se věnoval oboru management a právo.

10 otázek pro ... Petra Kincla

Petr Kincl je vedoucím advokátem PwC Legal. V oblasti práva má bohaté zkušenosti nejen v České republice, ale také v dalších zemích střední a východní Evropy a na Blízkém východě, kdy působil také na pozici general counsel nadnárodní skupiny s pobočkami v těchto oblastech. Je projektovým typem advokáta, který při řešení komplexních případů využívá…

10 otázek pro ... Petra Burzanovského

Mgr. Petr Burzanovský je partnerem advokátní kanceláře DBK Partners, která sídlí v moderním administrativním komplexu na pražském Chodově. Ve své praxi se zaměřuje především na obchodní právo, občanské právo, nemovitosti a insolvenční řízení. Zabývá se rovněž spornou agendou, a to především v souvislosti s obchodními aktivitami klientů…

10 otázek pro ... Tomáše Nielsena

JUDr. Tomáš Nielsen je partnerem advokátní kanceláře Nielsen Meinl. Dlouhodobě se věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu. Specializuje se též na problematiku závazkových vztahů při rozsáhlých obchodních transakcích. A bohaté zkušenosti má rovněž v oblasti finančních transakcí i s tzv. krizovým…

10 otázek pro ... Martinu Kasíkovou

JUDr. Martina Kasíková působí jako místopředsedkyně civilního úseku Krajského soudu v Praze a předsedkyně odvolacího senátu specializujícího se na exekuce s cizím prvkem. Mimo to se již řadu let věnuje také přednáškové činnosti v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Přenáší v rámci Justiční…

10 otázek pro ... Michaelu Střížovou

JUDr. Michaela Střížová advokátka a partnerka v advokátní kanceláři Ostrčil & Partneři se věnuje právu občanskému se zaměřením na právo rodinné, právo dědické a právo nemovitostí. Působí rovněž jako členka sekce pro legislativní činnost na úseku advokacie České advokátní komory.

10 otázek pro ... Janu Hladkou Zilvarovou

eFocus

Mgr. Jana Hladká Zilvarová je advokátkou a partnerkou advokátní kanceláře Z/C/H Legal v.o.s. Advokátní kancelář Z/C/H Legal působí na trhu již od roku 2005 a poskytuje komplexní právní poradenství podnikatelům z celého světa. Mezi její klienty patří velké nadnárodní korporace i lokální start-upy. Jana mluví anglicky, německy, španělsky a…

10 otázek pro ... Víta Horáčka

eFocus

JUDr. Vít Horáček patří k předním advokátům a rozhodcům v České republice. Rozhoduje české a mezinárodní spory podle českého a evropského práva podle českých arbitrážních pravidel, dále pravidel ICC a Uncitral a arbitrážních center v Curychu a Vídni. Je rovněž mediátorem pro obchodní a mezinárodní spory. Jeho znalosti v oboru…

10 otázek pro ... Miroslava Dubovského

eFocus

Mgr. Miroslav Dubovský působí v mezinárodní advokátní kanceláři DLA Piper na pozici Country Managing partnera pro Českou republiku. Má rozsáhlé zkušenosti jako transakční právník specializující se na oblast fúzí a akvizic, private equity, restrukturalizace a finanční právo. Rovněž působí jako rozhodce či zástupce stran v rozhodčích…

10 otázek pro ... Radka Šmerdu

eFocus

JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. je advokátem a společníkem advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda. Specializuje se na trestní právo. Působí rovněž jako vysokoškolský pedagog na VŠE Praha. Řadu let pak pracoval ve státní správě, mj. jako náměstek na ministerstvu obrany, ministerstvu vnitra, ministerstvu dopravy a Vězeňské službě ČR. Krátce…

10 otázek pro ... Petra Kolmana

eFocus

JUDr. Petr Kolman, Ph. D. je právník a vysokoškolský pedagog. Vyučuje na katedře správní vědy a správního práva na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Mezi jeho hlavní specializace patří právo na informace, správní řízení, veřejné zakázky a tématika územní samosprávy. Působí rovněž jako člen rozkladové komise ÚOHS a člen…

10 otázek pro ... Zuzanu Gajdošovou

eFocus

Mgr. Zuzana Gajdošová, LL.M. je advokátkou v advokátní kanceláři Vych & Partners. V advokacii působí od roku 2011. Zaměřuje se na právo občanské a obchodní, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, veřejné zakázky a mezinárodní právo včetně práva EU.

10 otázek pro ... Jakuba Olivu

eFocus

Mgr. Jakub Oliva je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současné době rovněž působí jako externí doktorand na Katedře soukromého práva a civilního procesu. Jakub je zaměstnán jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři DOHNAL PERTOT SLANINA se sídlem v Olomouci, kde se zaměřuje především na právo…

10 otázek pro ... Jana Vycha

eFocus

JUDr. Ing. Jan Vych je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Vych & Partners. Poskytováním právního poradenství se zabývá od roku 1996. V současnosti se specializuje na právo obchodních společnosti, fúze, akvizice, přeměny společností, privatizace a provozování podniků dodávajících infrastrukturní služby (voda, odpady, teplo)…

10 otázek pro ... Janu Pattynovou

eFocus

Mgr. Jana Pattynová je renomovanou advokátkou z mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo telekomunikací a IT. V uplynulých 15 letech se v oblasti TMT podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Její rozsáhlé zkušenosti zahrnují právní poradenství…

10 otázek pro ... Ondřeje Davida

eFocus

JUDr. Ondřej David, Ph.D. je managing partnerem advokátní kanceláře DBK Partners a zaměřuje se na obchodní, správní a daňové právo. Kancelář působí na trhu již 18. rokem. V posledních letech výrazně rostla. Tým posilovali hlavně o zkušené právníky s dlouholetou praxí. Kancelář však poskytuje mnohem víc, než „jen“ právní služby, a to…

10 otázek pro ... Jiřího Pospíšila

eFocus

JUDr. Jiří Pospíšil je poslancem Evropského parlamentu. Opakovaně byl zvolen také do Parlamentu ČR. Do povědomí veřejnosti se však nejvíce zapsal jako ministr spravedlnosti. A známý je i svým vztahem ke kultuře. Spolupracuje s paní Medou Mládkovou a je členem správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, která spravuje Museum Kampa…

10 otázek pro ... Vladimíru Knoblochovou

eFocus

JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS. je partnerkou advokátní kanceláře DBK Partners, která sídlí na pražském Chodově. Zaměřuje se především na obchodní právo, přeměny obchodních společností, pracovní a občanské právo. V soutěži Právnická firma roku 2015 získala kancelář ocenění v kategorii Transakční…