10 otázek

10 otázek pro ... Miroslava Dubovského

eFocus

Mgr. Miroslav Dubovský působí v mezinárodní advokátní kanceláři DLA Piper na pozici Country Managing partnera pro Českou republiku. Má rozsáhlé zkušenosti jako transakční právník specializující se na oblast fúzí a akvizic, private equity, restrukturalizace a finanční právo. Rovněž působí jako rozhodce či zástupce stran v rozhodčích…

10 otázek pro ... Radka Šmerdu

eFocus

JUDr. Radek Šmerda, Ph.D. je advokátem a společníkem advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda. Specializuje se na trestní právo. Působí rovněž jako vysokoškolský pedagog na VŠE Praha. Řadu let pak pracoval ve státní správě, mj. jako náměstek na ministerstvu obrany, ministerstvu vnitra, ministerstvu dopravy a Vězeňské službě ČR. Krátce…

10 otázek pro ... Petra Kolmana

eFocus

JUDr. Petr Kolman, Ph. D. je právník a vysokoškolský pedagog. Vyučuje na katedře správní vědy a správního práva na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Mezi jeho hlavní specializace patří právo na informace, správní řízení, veřejné zakázky a tématika územní samosprávy. Působí rovněž jako člen rozkladové komise ÚOHS a člen…

10 otázek pro ... Zuzanu Gajdošovou

eFocus

Mgr. Zuzana Gajdošová, LL.M. je advokátkou v advokátní kanceláři Vych & Partners. V advokacii působí od roku 2011. Zaměřuje se na právo občanské a obchodní, zastupování v řízení před soudy a správními orgány, veřejné zakázky a mezinárodní právo včetně práva EU.

10 otázek pro ... Jakuba Olivu

eFocus

Mgr. Jakub Oliva je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde v současné době rovněž působí jako externí doktorand na Katedře soukromého práva a civilního procesu. Jakub je zaměstnán jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři DOHNAL PERTOT SLANINA se sídlem v Olomouci, kde se zaměřuje především na právo…

10 otázek pro ... Jana Vycha

eFocus

JUDr. Ing. Jan Vych je advokátem a partnerem advokátní kanceláře Vych & Partners. Poskytováním právního poradenství se zabývá od roku 1996. V současnosti se specializuje na právo obchodních společnosti, fúze, akvizice, přeměny společností, privatizace a provozování podniků dodávajících infrastrukturní služby (voda, odpady, teplo)…

10 otázek pro ... Janu Pattynovou

eFocus

Mgr. Jana Pattynová je renomovanou advokátkou z mezinárodní advokátní kanceláře PIERSTONE. Zaměřuje se na právo telekomunikací a IT. V uplynulých 15 letech se v oblasti TMT podílela na řadě významných projektů a transakcí v regionu střední a východní Evropy, Středního Východu a Afriky. Její rozsáhlé zkušenosti zahrnují právní poradenství…

10 otázek pro ... Ondřeje Davida

eFocus

JUDr. Ondřej David, Ph.D. je managing partnerem advokátní kanceláře DBK Partners a zaměřuje se na obchodní, správní a daňové právo. Kancelář působí na trhu již 18. rokem. V posledních letech výrazně rostla. Tým posilovali hlavně o zkušené právníky s dlouholetou praxí. Kancelář však poskytuje mnohem víc, než „jen“ právní služby, a to…

10 otázek pro ... Jiřího Pospíšila

eFocus

JUDr. Jiří Pospíšil je poslancem Evropského parlamentu. Opakovaně byl zvolen také do Parlamentu ČR. Do povědomí veřejnosti se však nejvíce zapsal jako ministr spravedlnosti. A známý je i svým vztahem ke kultuře. Spolupracuje s paní Medou Mládkovou a je členem správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových, která spravuje Museum Kampa…

10 otázek pro ... Vladimíru Knoblochovou

eFocus

JUDr. Vladimíra Knoblochová, DiS. je partnerkou advokátní kanceláře DBK Partners, která sídlí na pražském Chodově. Zaměřuje se především na obchodní právo, přeměny obchodních společností, pracovní a občanské právo. V soutěži Právnická firma roku 2015 získala kancelář ocenění v kategorii Transakční…

10 otázek pro ... Stanislava Servuse

eFocus

Mgr. Stanislav Servus je advokátem a společníkem advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners. V rámci advokátní praxe se zabývá především poradenstvím v oblasti práva obchodních společností, korporátními i nemovitostními transakcemi, přípravou nástupnických plánů i dědickým plánováním. Kromě toho se ale věnuje problematice rodinných…

10 otázek pro ... Stanislava Křečka

eFocus

JUDr. Stanislav Křeček je právník a politik. Od dubna roku 2013 je zástupcem veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové. Před tím byl poslancem Parlamentu ČR za ČSSD. Známý je ale především díky svému působení ve Sdružení na ochranu nájemníků, které v roce 1991 spoluzakládal.

10 otázek pro ... Marka Görgese

eFocus

JUDr. Marek Görges je advokátem a partnerem advokátní kanceláře GÖRGES & PARTNERS. Specializuje se především na obchodní právo, zabývá se rovněž veřejnými zakázkami a hospodářskou trestnou činností. Je zapsán v seznamu rozhodců vedeném Rozhodčím soudem při HK ČR a AK ČR.

10 otázek pro ... Gerhardta Bubníka

eFocus

JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M. je společníkem advokátní kanceláře Bubník Myslil & Partners. Je významným advokátem v oboru mezinárodního práva soukromého, který pracoval na mnoha velmi významných mezinárodních kauzách. Řadu úspěchů má na svém kontě také z oblasti práva sportovního. Dříve byl navíc vynikajícím krasobruslařem. A rovněž je…

10 otázek pro ... Daniela Marouška

eFocus

Mgr. Daniel Maroušek je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři RAKOVSKÝ & PARTNERS s.r.o., ale také vítězem kategorie Talent roku v soutěži Právník roku 2015. V současné době se zaměřuje především na klasickou triádu soukromého práva, tj. právo občanské, obchodní a pracovní. Předtím pracoval jako advokátní koncipient v kanceláři…

10 otázek pro ... Zdeňka Strnada

eFocus

Zdeněk Strnad (38) je soudcem a místopředsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích, předsedou zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců a odborným asistentem na Katedře práva Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Je známý svým bojem s nedovolenou činností oddlužovacích agentur. Aktivně se podílí i na…

10 otázek pro ... Stanislava Kadečku

eFocus

JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. je významným představitelem nové vlny českého správního práva. Působí především jako řídící partner KVB advokátní kanceláře s.r.o. a současně také dlouholetý pedagog katedry správní vědy a správního práva Právnické fakulty MU. Setkat se s ním můžete na řadě odborných konferencí po celé Evropě. Je rovněž…

10 otázek pro ... Romana Fialu

eFocus

JUDr. Roman Fiala působí celý svůj profesní život jako soudce. Soudil u Městského a posléze Krajského soudu v Brně, od roku 2002 je soudcem Nejvyššího soudu ČR, kde současně vykonává funkci jeho místopředsedy. Roman Fiala se dlouhodobě specializuje na právo dědické. O dědických kauzách nejen rozhoduje na Nejvyšším soudu, ale také…

10 otázek pro ... Irenu Holcovou

eFocus

Advokátka Irena Holcová se specializuje zejména na autorské právo, a to i ve vztahu k oblasti IT. Současně působí jako odborný pracovník v Ústavu autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního při Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Aktivně se podílela na přípravě autorského zákona a jeho novel a na přípravě úpravy…

10 otázek pro ... Jiřího Klegu

eFocus

Mgr. Jiří Klega je partnerem advokátní kanceláře Jakovidis, Klega, Partners. Specializuje se převážně na obchodní a trestní právo. Kromě toho je však nejenom on, ale celá jejich kancelář zapojena do aktivit Pro Bono Aliance. Za tyto aktivity také Jiří Klega získal ocenění v soutěži Právník roku 2015 v kategorii PRO…