10 otázek

10 otázek pro... Elišku Wagnerovou

eFocus

Eliška Wagnerová absolvovala studium práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1982 odešla do exilu. Ve Spolkové republice Německo pracovala jako žurnalistka a poradkyně a znalkyně pro československé právo. Po čtyřletém pobytu v Kanadě se v roce 1993 vrátila do České republiky a začala pracovat jako asistentka předsedy…

10 otázek pro... Roberta Němce

eFocus

Robert Němec je partnerem advokátní kanceláře PRK partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž. Robert získal titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval mezinárodní program na The College of Law of England and Wales a získal…

10 otázek pro... Jiřího Horníka

eFocus

Jiří Horník vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1998). Své znalosti si následně rozšířil rigorózním řízením na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze (JUDr., 2000) a především pak na McGill University v kanadském Montrealu, kde v roce 2001 obdržel titul Master of Laws (LL.M.). Je partnerem advokátní…

10 otázek pro... Danielu Zemanovou

eFocus

Mgr. Daniela Zemanová je I. viceprezidentka Soudcovské unie a soudkyně Nejvyššího správního soudu. Obor právo vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1998 působila jako justiční čekatelka u Okresního soudu v Liberci, v roce 2001 se stala soudkyní. Specializovala se na správní právo. V období let 2001 až 2006…

Vyberte nejlepších „10 otázek pro…“ roku 2012

eFocus

Deset otázek, deset mnohdy odzbrojujících odpovědí. Zajímaví právníci přibližují své perné dny v práci, odtajňují sny anebo jen vzpomínají na to, kdo je v jejich životě ovlivnil. Nyní máte exkluzivní možnost vybrat ty nejlepší odpovědi. Jejich autor se stane naší lednovou osobností měsíce.

10 otázek pro... Roberta Nešpůrka

eFocus

Robert Nešpůrek je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se zejména na právní poradenství při fúzích a akvizicích, právo hospodářské soutěže, právo duševního vlastnictví a právo v oblasti telekomunikací a informačních technologií.

10 otázek pro… Radana Kubra

eFocus

Radan Kubr, pražský rodák, vyrostl a vystudoval v Ženevě, kde také působil jako advokát. Po postgraduálním studiu evropského práva na College of Europe v Brugách nastoupil v Praze u mezinárodní firmy White & Case, kterou v roce 1995 opustil, aby se stal jedním ze zakladatelů PRK Partners (dříve Procházka Randl Kubr). Specializuje se…

10 otázek pro... Lenku Vidovičovou

eFocus

JUDr. Lenka Vidovičová je absolventkou brněnské právnické fakulty, na které získala i doktorský titul. Od roku 1995 je advokátkou a její olomoucká advokátní kancelář se specializuje na občanské, obchodní a v posledních letech insolvenční právo. Od roku 2009 je členkou představenstva České advokátní komory. Je insolvenční správkyní se…

10 otázek pro... Vladimíra Nyče

eFocus

Vladimír Nyč je seniorním advokátem v pražské pobočce Bird & Bird a vedoucím skupiny pro právo nemovitostí a energetické právo. Specializuje se na všechny aspekty práce v oblasti nemovitostí jako akvizice, prodej, pronájem prostor, financování a development projektů, včetně související sporné agendy. Osobně se podílel na řadě komplexních…

10 otázek pro… Karla Muzikáře

eFocus

JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.) je řídícím partnerem pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 1987 získal akademický titul "JUDr.", a dále jako stipendista Fulbrightovy nadace New York University School of Law, kde v roce 1991 obdržel akademický…

10 otázek pro… Zdeňku Voštovou

eFocus

Mgr. Zdeňka Voštová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, během studia absolvovala roční stáž na dánské Univerzitě v Kodani. Od roku 2006 působí v právním oddělení nadnárodní společnosti v oblasti energetiky a automatizace. V letech 2010 až 2012 pracovala jako právnička této společnosti v Kataru, kde zakládala…

10 otázek pro… Marka Procházku

eFocus

Marek Procházka je zakládajícím partnerem PRK Partners. Jeho specializace zahrnuje zejména oblast řešení sporů (rozhodčí řízení, mediace), bankovního práva, fúzí a akvizic. Před zahájením své advokátní praxe v České republice získal vzdělání ve Švýcarsku a Spojených státech amerických. Je zkušeným právním expertem s dlouhou praxí při…

10 otázek pro… Martina Vychopně

eFocus

JUDr. Martin Vychopeň je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1994 působí jako advokát a partner Advokátní kanceláře Camrda, Premus, Peter, Vychopeň, Vachoušek a partneři. Byl prvním regionálním zmocněncem České advokátní komory pro Středočeský region, ČAK zastupoval v mezinárodních organizacích EYBA a AIJA. Jako člen…

10 otázek pro… Michala Urbana

eFocus

JUDr. Mgr. Michal Urban absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní pokračuje ve studiu v rámci Ph.D. programu a působí jako asistent na Katedře politologie a sociologie. Věnuje se sociologii práva, teorii práva a problematice právního vědomí. Od roku 2009 také vede předmět Právní praxe na středních školách, v…

10 otázek pro… Miroslava Bělinu

eFocus

Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. působil po absolvování PF UK v Praze nejprve jako doktorand, odborný asistent, poté jako docent a od svého jmenování v roce 1998 až do současnosti jako profesor a vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, rovněž je členem vědecké rady…

10 otázek pro… Maxima Tomoszka

eFocus

JUDr. Maxim Tomoszek absolvoval v roce 2002 Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Po základní vojenské službě a ročním zaměstnání v Armádě ČR působí od roku 2004 na katedře ústavního práva PF UP, kde vyučuje předměty Ústavní právo, Ústavní srovnávací právo a Základní práva a věnuje se výzkumu zejména v oblasti ústavního…

10 otázek pro… Jana Holáska

eFocus

Mgr. Jan Holásek, LL.M. je zakládající partner přední česko-slovenské advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners s pobočkami v Praze, Ostravě, Brně a Bratislavě, která v současné době zahrnuje více než 140 právníků, několik desítek studentů právnických fakult a více než 300 spolupracovníků. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity…

10 otázek pro… Martina Nedelku

eFocus

Martin Nedelka je advokát v České republice, na Slovensku a v Bruselu. Specializuje se na právo hospodářské soutěže, veřejné zakázky, energetické a telekomunikační právo a obecné právo EU. Vystudoval právo v Praze, Řezně a Dublinu. Je partnerem v advokátní kanceláři Schönherr v Praze a Bratislavě.

10 otázek pro… Jana Brože

eFocus

JUDr. Jan Brož absolvoval v roce 1972 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, poté pracoval jako právník v oblasti průmyslu. V roce 1976 nastoupil jako advokátní koncipient v Praze, o dva roky později složil advokátní zkoušky. Až do roku 1990 vykonával advokacii v tehdejší Advokátní poradně č. 2 v Praze. Po roce 1990 působil…

10 otázek pro… Kateřinu Černou

eFocus

Mgr. Kateřina Černá ukončila studium práv na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v roce 1999. Krátce pracovala v advokátní kanceláři jako advokátní koncipientka a v roce 2000 nastoupila jako justiční čekatelka u Okresního soudu v Benešově, ke kterému byla od 1. 10. 2002 jmenována soudcem. Od 1. 7. 2007 působí u Krajského soudu…