10 otázek

10 otázek pro… Petra France

eFocus

Mgr. Petr Franc je předsedou Okresního soudu v Kutné Hoře a Právník roku 2011 v kategorii trestní právo. Jako dítě chtěl dělat námořního kapitána, ale nakonec se stal právníkem a soudcem. Začínal v roce 1991 u Okresního soudu v Berouně, pak pracoval dvanáct let na Krajském soudu v Praze, převážně jako předseda senátu na prvostupňovém…

10 otázek pro... Zuzanu Nitschneiderovou

eFocus

Zuzana Nitschneiderová je partnerem advokátní kanceláře NITSCHNEIDER & PARTNERS. Specializuje se na M&A transakce, bankovnictví a kapitálové trhy. Magisterské studium práva absolvovala v Bratislavě a rigorózní a doktorandské studium na právnické fakultě v Praze. Po ukončení studií pracovala několik let v zahraničních bankách, ING Bank a…

10 otázek pro... Jaroslava Baiera

eFocus

Jaroslav Baier je od ukončení studia na Právnické fakultě University Karlovy v roce 2010 advokátním koncipientem v pražské kanceláři Allen & Overy. V rámci této praxe se zaměřuje především na oblast práva obchodních společností, pojišťovnictví, insolvence a ochranu osobních údajů. Dlouhodobě spolupracuje s několika neziskovými…

10 otázek pro... Petra Mrázka

eFocus

JUDr. Petr Mrázek absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze, advokacii vykonává ve sdružení ve Společné advokátní kanceláři Vítek a Mrázek. Zaměřen je na obchodní právo, zejména mezinárodní obchod, distribuci, insolvenci a sporná (soudní i rozhodčí) řízení. Už třetí funkční období působí v představenstvu České advokátní komory, v současné…

10 otázek pro... Jaroslava Svejkovského

eFocus

JUDr. Jaroslav Svejkovský vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako advokát se sídlem kanceláří v Plzni a v Praze. Je členem Kontrolní rady České advokátní komory, členem Legislativní rady vlády a členem Rekodifikační komise pro přípravu nového občanského zákoníku, nyní členem Komise pro aplikaci nové civilní…

10 otázek pro... Jiřího Polanského

eFocus

JUDr. Jiří Polanský je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po jejím skončení byl advokátním koncipientem v Chomutově a posléze advokátem. Od roku 1990 je soukromým advokátem, svou kancelář si otevřel v roce 1998 v Praze. Jako advokát je po celou dobu své kariéry zaměřen na právo trestní. V současné době zejména na obhajoby…

10 otázek pro... Christiana Blatchforda

eFocus

Christian Blatchford je advokátem Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Vystudoval filozofii na University of Manchester (1995) a následně i právo na College of Law, Guilford (2000). Je členem České advokátní komory a Law Society of England and Wales. Zaměřuje se především na projektové financování včetně PPP, fúze a akvizice…

10 otázek pro... Radima Miketu

eFocus

JUDr. Radim Miketa je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od roku 1993 působí jako advokát Advokátní kanceláře Miketa a partneři v Ostravě spolu se svým otcem, dvěma bratry a dalšími společníky. S úsměvem o sobě uvádí, že je členem představenstva ČAK pověřený pro věci sportovní a společenské. Je také předsedou…

10 otázek pro... Adama Brychtu

eFocus

Adam Brychta se narodil v Jihlavě v roce 1988. Po ukončení gymnázia nastoupil na Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni. Během studia získal praxi na Ministerstvu zahraničních věcí a posléze v advokátní kanceláři. Po absolvování právnické fakulty působil krátce jako stážista na Ministerstvu spravedlnosti ČR a nyní vykonává…

10 otázek pro... Andreu Jarolímkovou

eFocus

Andrea Jarolímková je advokátkou v pražské pobočce Bird & Bird. Specializuje se na oblast práva duševního vlastnictví, informačních technologií a ochrany osobních údajů. Její zaměření zahrnuje jak spornou tak nespornou agendu. Poradenství poskytuje řadě významných společností z oblasti informačních technologií, elektroniky, médií…

10 otázek pro... Elišku Wagnerovou

eFocus

Eliška Wagnerová absolvovala studium práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1982 odešla do exilu. Ve Spolkové republice Německo pracovala jako žurnalistka a poradkyně a znalkyně pro československé právo. Po čtyřletém pobytu v Kanadě se v roce 1993 vrátila do České republiky a začala pracovat jako asistentka předsedy…

10 otázek pro... Roberta Němce

eFocus

Robert Němec je partnerem advokátní kanceláře PRK partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž. Robert získal titul magistra práv na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval mezinárodní program na The College of Law of England and Wales a získal…

10 otázek pro... Jiřího Horníka

eFocus

Jiří Horník vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1998). Své znalosti si následně rozšířil rigorózním řízením na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze (JUDr., 2000) a především pak na McGill University v kanadském Montrealu, kde v roce 2001 obdržel titul Master of Laws (LL.M.). Je partnerem advokátní…

10 otázek pro... Danielu Zemanovou

eFocus

Mgr. Daniela Zemanová je I. viceprezidentka Soudcovské unie a soudkyně Nejvyššího správního soudu. Obor právo vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 1998 působila jako justiční čekatelka u Okresního soudu v Liberci, v roce 2001 se stala soudkyní. Specializovala se na správní právo. V období let 2001 až 2006…

Vyberte nejlepších „10 otázek pro…“ roku 2012

eFocus

Deset otázek, deset mnohdy odzbrojujících odpovědí. Zajímaví právníci přibližují své perné dny v práci, odtajňují sny anebo jen vzpomínají na to, kdo je v jejich životě ovlivnil. Nyní máte exkluzivní možnost vybrat ty nejlepší odpovědi. Jejich autor se stane naší lednovou osobností měsíce.

10 otázek pro... Roberta Nešpůrka

eFocus

Robert Nešpůrek je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Specializuje se zejména na právní poradenství při fúzích a akvizicích, právo hospodářské soutěže, právo duševního vlastnictví a právo v oblasti telekomunikací a informačních technologií.

10 otázek pro… Radana Kubra

eFocus

Radan Kubr, pražský rodák, vyrostl a vystudoval v Ženevě, kde také působil jako advokát. Po postgraduálním studiu evropského práva na College of Europe v Brugách nastoupil v Praze u mezinárodní firmy White & Case, kterou v roce 1995 opustil, aby se stal jedním ze zakladatelů PRK Partners (dříve Procházka Randl Kubr). Specializuje se…

10 otázek pro... Lenku Vidovičovou

eFocus

JUDr. Lenka Vidovičová je absolventkou brněnské právnické fakulty, na které získala i doktorský titul. Od roku 1995 je advokátkou a její olomoucká advokátní kancelář se specializuje na občanské, obchodní a v posledních letech insolvenční právo. Od roku 2009 je členkou představenstva České advokátní komory. Je insolvenční správkyní se…

10 otázek pro... Vladimíra Nyče

eFocus

Vladimír Nyč je seniorním advokátem v pražské pobočce Bird & Bird a vedoucím skupiny pro právo nemovitostí a energetické právo. Specializuje se na všechny aspekty práce v oblasti nemovitostí jako akvizice, prodej, pronájem prostor, financování a development projektů, včetně související sporné agendy. Osobně se podílel na řadě komplexních…

10 otázek pro… Karla Muzikáře

eFocus

JUDr. Karel Muzikář, LL.M. (C.J.) je řídícím partnerem pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde v roce 1987 získal akademický titul "JUDr.", a dále jako stipendista Fulbrightovy nadace New York University School of Law, kde v roce 1991 obdržel akademický…