10 otázek

10 otázek pro... Evu Ondřejovou

eFocus

Absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy, JUDr. Eva Ondřejová, působila po ukončení studií jako interní právník v CET 21 spol. s r.o. se zaměřením na mediální právo. Od roku 2010 je advokátní koncipientkou. Plně se věnuje mediálnímu právu a ochraně osobnosti. Během studia získala praxi v českých i zahraničních médiích. Je externí…

10 otázek pro... Davida Netušila

eFocus

Mgr. David Netušil absolvoval Právnickou fakultu MU v Brně, tříletou koncipientskou praxi pak získal v pražské AK Mikš & Suk, v oblasti generální praxe. Po čtyřleté právní praxi v advokacii založil vlastní advokátní kancelář. Jako advokát se dále věnuje generální právní praxi, zejména občanskému právu a obchodním korporacím. V tomto…

10 otázek pro… Radima Polčáka

eFocus

Doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jako host přednáší na právnických fakultách a justičních vzdělávacích institucích v Evropě a USA. Zabývá se převážně právní teorií, právem IT a energetickým právem. V roce 2003 založil mezinárodní sympozium Cyberspace, založil a…

10 otázek pro... Josefa Vedrala

eFocus

Právník rok 2013 v kategorii Správní právo, JUDr. Josef Vedral, Ph.D., je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Pracoval v odboru legislativy Ministerstva vnitra, v legislativním oddělení Kanceláře Svazu měst a obcí ČR a od roku 2005 je zaměstnán v odboru vládní legislativy Úřadu vlády. Je předsedou pracovní komise Legislativní…

10 otázek pro... Martina Šešinu

eFocus

JUDr. Martin Šešina absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze , po jejímž ukončení nastoupil jako notářský čekatel na Státní notářství v Benešově. Státním notářem byl do zrušení státního notářství. Podílel se na přípravných pracích na privatizaci notářství. Od roku 1993 až do 30 června 2013 byl notářem. Po dobu své…

10 otázek pro... Uljanu Kurivčákovou

eFocus

Uljana Kurivčaková je advokátkou a vedoucím právníkem ruské poradenské skupiny advokátní kanceláře BBH. Zaměřuje se zejména na obchodní a občanské právo, právo nemovitostí a cizinecké právo. Její hlavní specializací je oblast korporátního práva a cizineckého práva, především pak právní poradenství týkající se restrukturalizací…

10 otázek pro... Artura Ostrého

eFocus

JUDr. Artur Ostrý je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, studoval rovněž na University of London. Advokátem je od roku 2006, ve své praxi se zaměřuje zejména na právní poradenství v oblasti investiční výstavby, energetiky, stavebnictví, zahraničního obchodu, korporátního práva, M&A i insolvence. V široké míře se…

10 otázek pro... Víta Svobodu

eFocus

JUDr. Vít Svoboda je absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Jako advokátní koncipient působil v AK Mašek advokáti s.r.o., jako advokát pak spolupracuje s advokátní kanceláří Havel, Holásek & partners. V současné době působí jako samostatný advokát se specializací pro zastupování klientů především v právu trestním, ve sporných a…

10 otázek pro... Jana Pacovského

eFocus

Jan Pacovský je partnerem stejnojmenné advokátní kanceláře. Specializuje se na mezinárodní obchodní transakce. Magisterské studium práva absolvoval na právnické fakultě v Plzni. Absolvoval postgraduální studium v oboru Banking & Finance Law na Queen Mary University of London. Je členem Legal Counsel International, kde působí, jako…

10 otázek pro... Štěpána Holuba

eFocus

Advokát, rozhodce a mediátor, Mgr. Štěpán Holub. Absolvoval Právnickou fakultu UK, jeden rok studoval na Právnické fakultě Stockholmské univerzity. Štěpán Holub je zapsán na seznamu rozhodců u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. V současné době je členem výkonného výboru AIJA…

10 otázek pro... Jiřího Matznera

eFocus

JUDr. Jiří Matzner, Ph.D., LL.M. je absolventem Západočeské univerzity v Plzni a The Nottingham Trent University. Působí v advokátní kanceláři Matzner et al. Zaměřuje se na softwarové právo, implementačně-obchodní smlouvy, licenční smlouvy, trestní právo, občansko-právní vztahy (vč. rodinných), nájemní smlouvy, nákup a prodej…

10 otázek pro... Vladimíru Glatzovou

eFocus

JUDr. Vladimíra Glatzová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a postgradusální studia práv LLM na University of London - Queen Mary and Westfield College, postgraduální studia práv LLM. Má za sebou zahraniční stáže v Londýně a Paříži (Freshfields Bruckhaus Deringer) a Frankfurtu nad Mohanem (Hengeler Mueller). V roce…

10 otázek pro… Františka Smejkala

eFocus

JUDr. František Smejkal je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po absolvování působil v podnikové sféře a od r. 1990 působil jako komerční právník a po sloučení Komory komerčních právníků ČR a České advokátní komory v r. 1996 působí jako samostatný advokát v Českých Budějovicích. Je členem představenstva ČAK…

10 otázek pro… Petra France

eFocus

Mgr. Petr Franc je předsedou Okresního soudu v Kutné Hoře a Právník roku 2011 v kategorii trestní právo. Jako dítě chtěl dělat námořního kapitána, ale nakonec se stal právníkem a soudcem. Začínal v roce 1991 u Okresního soudu v Berouně, pak pracoval dvanáct let na Krajském soudu v Praze, převážně jako předseda senátu na prvostupňovém…

10 otázek pro... Zuzanu Nitschneiderovou

eFocus

Zuzana Nitschneiderová je partnerem advokátní kanceláře NITSCHNEIDER & PARTNERS. Specializuje se na M&A transakce, bankovnictví a kapitálové trhy. Magisterské studium práva absolvovala v Bratislavě a rigorózní a doktorandské studium na právnické fakultě v Praze. Po ukončení studií pracovala několik let v zahraničních bankách, ING Bank a…

10 otázek pro... Jaroslava Baiera

eFocus

Jaroslav Baier je od ukončení studia na Právnické fakultě University Karlovy v roce 2010 advokátním koncipientem v pražské kanceláři Allen & Overy. V rámci této praxe se zaměřuje především na oblast práva obchodních společností, pojišťovnictví, insolvence a ochranu osobních údajů. Dlouhodobě spolupracuje s několika neziskovými…

10 otázek pro... Petra Mrázka

eFocus

JUDr. Petr Mrázek absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze, advokacii vykonává ve sdružení ve Společné advokátní kanceláři Vítek a Mrázek. Zaměřen je na obchodní právo, zejména mezinárodní obchod, distribuci, insolvenci a sporná (soudní i rozhodčí) řízení. Už třetí funkční období působí v představenstvu České advokátní komory, v současné…

10 otázek pro... Jaroslava Svejkovského

eFocus

JUDr. Jaroslav Svejkovský vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako advokát se sídlem kanceláří v Plzni a v Praze. Je členem Kontrolní rady České advokátní komory, členem Legislativní rady vlády a členem Rekodifikační komise pro přípravu nového občanského zákoníku, nyní členem Komise pro aplikaci nové civilní…

10 otázek pro... Jiřího Polanského

eFocus

JUDr. Jiří Polanský je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po jejím skončení byl advokátním koncipientem v Chomutově a posléze advokátem. Od roku 1990 je soukromým advokátem, svou kancelář si otevřel v roce 1998 v Praze. Jako advokát je po celou dobu své kariéry zaměřen na právo trestní. V současné době zejména na obhajoby…

10 otázek pro... Christiana Blatchforda

eFocus

Christian Blatchford je advokátem Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o. Vystudoval filozofii na University of Manchester (1995) a následně i právo na College of Law, Guilford (2000). Je členem České advokátní komory a Law Society of England and Wales. Zaměřuje se především na projektové financování včetně PPP, fúze a akvizice…