10 otázek

10 otázek pro... Petra Bezoušku

eFocus

JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. vystudoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. V roce 2011 se připojil k PRK Partners jako Of Counsel, specializuje se zejména na poradenství související s rekodifikací soukromého práva v České republice. Petr Bezouška má bohaté legislativní zkušenosti. Od roku 2006 je členem Legislativní rady…

10 otázek pro... Václava Vlka

eFocus

Mgr. Václav Vlk je advokátem a associate partnerem mezinárodní poradenské kanceláře Rödl & Partner. Ve své praxi se soustřeďuje zejména na oblast pracovního, občanského a obchodního práva včetně práva procesního. Mezi jeho klienty patří jak české pobočky zahraničních společností, tak obchodní společnosti s českou majetkovou účastí. Je…

10 otázek pro... Víta Křížku

eFocus

Mgr. Vít Křížka vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kde nadále působí jako interní doktorand na Katedře právní teorie. Zabývá se ekonomickou analýzou práva a právní filozofií. Dva roky působil jako asistent soudce na správním úseku Krajského soudu v Brně, kde se zabýval mimo jiné právem veřejných zakázek. Nyní pracuje…

10 otázek pro... Vojtěcha Mihalíka

eFocus

Mgr. Vojtěch Mihalík je advokátní koncipient u Mgr. Petra Houžvičky, advokáta v Břeclavi. Absolvent právnické fakulty Masarykovy univerzity strávil jeden semestr studiem práv na Paris-Lodron Universität v Salzburgu. V rámci celojustiční soutěže Právník roku 2014 obsadil v kategorii Talent roku 3. místo s písemnou prací na téma „Silné a…

10 otázek pro... Tomáše Durdíka

eFocus

JUDr. Tomáš Durdík, Právník roku 2014 v kategorii Pro bono, je soudcem Městskému soudu v Praze, kde vykonává funkci předsedy trestního senátu v rámci prvostupňové agendy. Zároveň pracuje jako dobrovolný právní poradce a člen představenstva Bílého kruhu bezpečí, organizace poskytující odbornou pomoc obětem…

10 otázek pro... Petra Průchu

eFocus

prof. JUDr. Petr Průcha, CSc., Právník roku v kategorii Správní právo, vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). Na stejné fakultě od ukončení studia v roce 1976 až do roku 2003 vyučoval správní právo, od roku 1990 zastával pozici vedoucího katedry. V závěru devadesátých let…

10 otázek pro... Veroniku Křesťanovou

eFocus

JUDr. Veronika Křesťanová, Dr., Právník roku 2014 v kategorii Právo duševního vlastnictví, působí od roku 2010 jako soudkyně Městského soudu v Praze v agendě autorské právo a ochrana osobnosti, od roku 2014 i v odvolací civilní agendě.

10 otázek pro... Jiřího Císaře

eFocus

JUDr. Jiří Císař, Právník roku 2014 v kategorii Trestní právo, je prakticky celý profesní život, více než 30 let, advokátem. Působí především v Ústí nad Labem a to po celou dobu, kdy současně poskytuje právní pomoc i na pobočce advokátní kanceláře v Praze. Právní služby pro klienty poskytuje nejenom v oboru trestního práva, ale i ve…

Deset otázek pro... Petra Vojtka

eFocus

JUDr. Petr Vojtek, Právník roku 2014 v kategorii Občanské právo, je soudcem Nejvyššího soudu, členem velkého senátu a evidenčního senátu. Působí v senátu specializovaném na náhradu škody (újmy). Přednáší, školí, je externím spolupracovníkem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a publikuje v časopisech Soudní rozhledy, Právní…

10 otázek pro... Ondřeje Běhala

eFocus

Ondřej Běhal vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně, krátce působil v advokacii a přes deset let je právníkem ve společnosti Pražská energetika, a.s. Jako podnikový právník se zabývá korporátním právem, akvizicemi, problematikou compliance a zejména energetickým právem, které pravidelně přednáší pro studenty své alma…

10 otázek pro... Petera Valerta

eFocus

Peter Valert je partnerem advokátní kanceláře Havel Holásek & Partners. Je předním odborníkem na anglosaské právo, specializuje se zejména na právo informačních technologií, duševního vlastnictví a má rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejného sektoru. Peter se také zaměřuje na právní poradenství v oblasti obchodního práva, fúzí a akvizic…

10 otázek pro... Jarmilu Thurnvaldovou

eFocus

JUDr. Jarmila Thurnvaldová, LL.M. je zaměstnankyní správního úřadu - Správy státních hmotných rezerv. Působí jako právnička sekce státních hmotných rezerv a poskytuje poradenství v oblasti nakládání s majetkem státu, pořizování a ochraňování státních hmotných rezerv a v oblasti pracovního práva. Ve státní správě již působila jako…

10 otázek pro... Alici Selby

eFocus

Alice Selby pracuje již 15 let jako právník ve společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. V současné době vede tým zodpovědný za agendu sektorové regulace. Jedná se o velmi komplexní disciplínu, která je průnikem právního, ekonomického a technického pohledu na chování sektoru a jeho vývojových trendů v kontextu vývoje telekomunikačních…

10 otázek pro... Magdu Pokornou

eFocus

Magda Pokorná je seniorní advokátkou v Allen & Overy. Magda poskytuje poradenství v oblasti akvizic a prodejů, a to v oblasti korporátní i nemovitostní praxe.

10 otázek pro... Hanse-Ulricha Theobalda

eFocus

Hans-Ulrich Theobald je advokátem a partnerem ve společnosti Rödl & Partner, kde působí od roku 1997. Poskytuje poradenství především podnikům, společníkům a finančním investorům, a sice v otázkách práva obchodních společností a práva nemovitostí, koupí a prodejů podniků, transakcí s nemovitostmi a restrukturalizací…

10 otázek pro... Vítězslava Němčáka

eFocus

Vítězslav Němčák je právníkem Ministerstva spravedlnosti od roku 2011. Dříve působil v legislativním odboru, v současnosti řídí ústavněprávní odbor. Před nástupem na ministerstvo pracoval na stáži na Soudním dvoře EU a také na ambasádě v Paříži. Vedle Fakulty sociálních studií a Právnické fakulty Masarykovy univerzity vystudoval ve…

10 otázek pro... Milana Šebestu

eFocus

Mgr. Milan Šebesta, LL. M. se po absolvování Právnické fakulty MU v Brně zaměřuje na veřejné investování (veřejné zakázky, PPP, koncese) a právo z oblasti ICT. Po působení v koncernu E. ON působil jako partner v nadnárodní advokátní kanceláři. Od roku 2008 je společníkem advokátní kanceláře MT Legal s.r.o. Kromě přímého spoluautorství na…

10 otázek pro... Janu Špačkovou

eFocus

Mgr. Jana Špačková je advokátka působící v advokátní kanceláři Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje zejména zastupování klientů v soudním, rozhodčím, exekučním i správním řízení a dále oblasti autorského práva. Před zahájením spolupráce s advokátní kanceláří Bříza & Trubač působila téměř 8 let v advokátní kanceláři Havel, Holásek &…

10 otázek pro... Martina Švédu

eFocus

JUDr. Martin Švéda je advokátem a partnerem ve společnosti Rödl & Partner, kde působí od roku 1997. V kanceláři Rödl & Partner vede tým právníků a soustřeďuje se zejména na oblast občanského a obchodního práva, fúze a akvizice. Mezi jeho klienty patří jak české pobočky zahraničních společností, tak obchodní společnosti s českou…

10 otázek pro... Jakuba Dohnala

eFocus

JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D., je zakládajícím partnerem advokátní kanceláře DOHNAL PERTOT SLANINA a vyučujícím soukromého práva na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Praxi získal v advokacii, rozhodčí společnosti, ale i na Justiční akademii v Kroměříži, kde se podílel na vzdělávacím projektu NOZ pro soudce a státní zástupce.