10. 9. 2002
ID: 18430upozornění pro uživatele

Daňové ráje IV - Anjouan

Offshore společnosti registrované na ostrove Anjouan se registrují podle Zákona č. 1, o mezinárodní (offshore) společnosti z roku 1999, podle kterého se řídí, registrují a spravují tyto druhy společností:
- offshore společnosti
- offshore banky s plnou licencí
- offshore pojišťovny
- offshore sazkové společnosti
- offshore trusty
- offshore rejdařské společnosti

Ostrov Anjouan byl až do 3. srpna 1997 součásti Komorských ostrovů (Republic of Comoros), které jsou lokalizovány v Indickém oceánu mezi pobřežím Mosambiku a ostrovem Madagaskar. Téhož dne vyhlásil svou samostatnost a suverenitu, čímž se stal nezávislým na Komorách, přičemž ústava vešla v platnost 25. února 1998. Anjouan obývá 230.000 obyvatel, kteří hovoří arabsky, shindzuani (místní dialekt) a francouzsky, hlavní město je Mutsamadu, rozloha je 359 km2. Oficiální název je State d' Anjouan. Ostrov Anjouan je jednou z nejnovějších offshore jurisdikci, a přináší velmi výhodné podmínky především pro založení sázkových společnosti a kasin, které provozují své služby prostřednictvím internetu. Podmínky pro získání této sazkové licence jsou jedny z nejliberálnějších na světě.

K velmi zajímavým patří zákon o offshore bankách, který umožňuje založení banky za cenově dostupných podmínek, přičemž žádosti od „nebankéřů“jsou vítány.

Záporem pro tuto jurisdikci je jistá nestabilita, která provázela Komory a přilehlé jurisdikce po celé minulé století. Kladem i záporem je skutečnost, že vláda ostrova Anjouan proklamuje suverenitu na Komorských ostrovech a prostřednictvím offshore služeb chce dosáhnout ekonomického růstu a stability. Značným záporem je fakt, že tento stát nemá mezinárodní uznání. Vztahy s Komorskými ostrovy byly vyřešeny až smlouvou z Fomboni, podepsanou v r. 2000, kde se předpokládá konfederace. Dle CIA Factbook jde o jednu z nejchudších světových ekonomik, jediným významným exportem je ylang – ylang a vanilka, pro ilustraci v r. 1992 zde bylo pouze cca 1.000 telefonů. Dále CIA uvádí, že celá oblast je velmi politicky nestabilní, od r. 1975 zde bylo 19 vojenských převratů.

Offshore společnosti registrované na ostrove Anjouan se registrují podle Zákona č. 1, o mezinárodní (offshore) společnosti z roku 1999, podle kterého se řídí, registrují a spravují tyto druhy společností:
- offshore společnosti
- offshore banky s plnou licencí
- offshore pojišťovny
- offshore sazkové společnosti
- offshore trusty
- offshore rejdařské společnosti

Každá společnost, která splňuje podle zákona legislativní požadavky, může být zapsána do registru společnosti, nebo ji může být udělena licence pro banky, pojišťovny, trusty či sázky, pokud registru doručí stanovy a společenskou smlouvu společnosti a uhradí zakládací poplatky. Každá společnost musí mít na ostrově registračního agenta a sídlo. Pokud jsou všechny předložené dokumenty v pořádku, společnost je založena offshore rejstříkem do 48 hodin.

Společnosti na ostrove Anjouan musí mít nejméně jednoho ředitele a akcionáře, jimiž může být právnická nebo fyzická osoba. Vlastník společností není zapisován do rejstříků, jméno společnosti musí upozorňovat na omezené ručení, tj. Corp, Inc, Ltd, AG, GmbH, PLC, SA, SARL, SPRL, BV, BVBA, NV, RT, Kft …V zásadě může být jméno jakékoliv. Společenské dokumenty mohou být v angličtině i francouzsky. Offshore společnost musí mít základní kapitál nejméně ve výši 200 USD.

Bankovní licence „A„ je vyhrazena pro běžné onshore banky. Banka s plnou licenci třídy „B„ má základní kapitál nejméně 100.000 USD, a může nabízet své služby veřejnosti a spravovat trusty. Základní kapitál pojišťovny je 10.000 USD. Základní kapitál musí být uloženo v centrální Bank of Anjouan nebo kryto neodvolatelnou zárukou zahraniční banky. Výjimkou je omezená licence banky „B„ omezená na určitý počet osob, kdy nemusí být uvedená rezerva v centrální bance.

Offshore společnost je osvobozena od všech forem daní, vládě na ostrove Anjouan platí pouze roční paušální poplatek ve výši 500 USD ročně. Banky (obě třídy „A„ + „B„) platí licenční poplatek ve výši 17.000 USD ročně, pojišťovny 15.000 USD, internetové sazkové společnosti platí 20.000 USD ročně.

U internetových sázkových kanceláří je povoleno podnikat pod více obchodními značkami či webovými adresami, v libovolných hrách či sázkách, server může být kdekoliv na světě a peníze mohou být převáděny buď místními bankami nebo z ostrova Mauritius, který je nedaleko a má daleko lepší bankovní infrastrukturu.

Na ostrově je možno zakládat trusty, které se zapisují do rejstříku.

Offshore společnosti nemusí vest účetnictví, nicméně licencované společnosti účetnictví podléhají.

Registr firem na ostrově Anjouan je veřejnosti nepřístupný a všechny data jsou uchována v důvěrnosti. U IBC společností je v zásadě z oficiálních dokumentů rejstříkem požadována pouze ověřená kopie pasu ředitele, u licencovaných společností navíc kopie pasu akcionářů a výpis z rejstříku trestů.

Je zde také lodní rejstřík (bez nutnosti fyzické kontroly plavidla) a letecký rejstřík. Vláda uvažuje o programu udělování občanství za ekonomický přínos zemi.

Celkově lze říci, že se jedná o obrovskou pračku špinavých peněz, ostrovní banky mají špatnou pověst i v komunitě, zabývající se agresivním daňovým plánováním. Dle údajů americké FinCEN zdejší vláda nespolupracuje v boji s praním špinavých peněz, nejsou zde přijaty příslušné zákony ani není specializovaná policejní jednotka.




© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz