11. 12. 2018
ID: 108487upozornění pro uživatele

DLT, FinTech, blockchain a AI: Malta stanovuje jasná pravidla

Malta si v posledních měsících díky své otevřené a přátelské politice týkající se regulace DLT, Fintech, blockchainu a obecně kryptoměn získává v „kryptosvětě“ velmi dobrou reputaci. Jako první stanovila jasný právní rámec pro podnikání spojené s virtuálními měnami, které nespadají pod dosavadní regulaci finančních služeb a produktů, a přitáhla tak pozornost mnoho potenciálních investorů včetně největší (dle objemu obchodů) světové kryptosměnárny – společnosti Binance, jež zamýšlí na Maltě otevřít svou pobočku. Nyní plánuje Malta svou pozornost zaměřit na oblast umělé inteligence.

 
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.  
 
Blockchain a Malta: země zaslíbená?

Dne 4. 7. 2018 přijal Maltský parlament tři zákony, jež – jako první svého druhu na světě – zakotvují pevný regulační rámec pro kryptoměny, ICO[1] a DLT[2], čímž si Malta ze strany světové veřejnosti vysloužila pojmenování „The World’s First Blockchain Island“. Těmito zákony jsou:

  • zákon č. 43 ze dne 22. 5. 2018 – Innovative Technology Arrangements and Services Bill[3], jenž upravuje zejména právní postavení a další aspekty fungování společností, které se zabývají obchodováním s virtuálními měnami (kryptosměnárny apod.); 
  • zákon č. 44 ze dne 22. 5. 2018 – Virtual Financial Assets Bills[4], zavádějící regulační rámec pro Initial Coin Offering a poskytovatele služeb, jež se na aktivitách souvisejících s ICO podílí;
  • zákon č. 45 ze dne 22. 5. 2018 – Malta Digital Innovation Authority Bill[5], kterým se zřizuje Malta Digital Innovation Authority (MDIA), jakožto primární orgán odpovědný za oblast technologické inovace, určování a prosazování standardů v tomto odvětví a zajišťování souladu a dodržování mezinárodních závazků[6]; předmětný zákon dále normuje širokou škálu standardů a doporučení obecně ve vztahu ke kryptoměnám a blockchainu.
Malta přijetím výše uvedené trojice zákonů jako úplně první země na světě určila jasné a transparentní podmínky pro působení subjektů v této dynamické oblasti a dala tak tomuto rapidně rozvíjejícímu se podnikatelskému odvětví tolik potřebnou stabilitu a právní jistotu.

Malta Blockchain Summit 2018 & AI

V průběhu konání Malta Blockchain Summitu 2018, jenž se uskutečnil ve městě Msida, poblíž Valletty od 1. 11. 2018 do 2. 11. 2018 a byl jednou z největších společenských akcí svého druhu tohoto roku, zveřejnila maltská vláda svou vizi[7] týkající se umělé inteligence (AI – artificial intelligence), přičemž oznámila sestavení pracovní skupiny za účelem realizace národní strategie pro AI. Silvio Schembri, junior ministr pro finanční služby, digitální ekonomiku a inovace, oznámil spuštění vládní iniciativy s názvem Malta.ai, jejíž cíle a vize jsou zformulovány na stejnojmenném webu, a oznámil, že dalším cílem Malty je stát se špičkou v oblasti AI. Zároveň uvedl, že země bude vytvářet a rozvíjet přátelské regulatorní prostředí pro AI právě takovým způsobem, jak činí v oblasti regulace DLT a kryptoměn[8].

Závěr

Je zřejmé, že Malta velice proaktivně podniká další kroky vedoucí k realizaci její národní vize a dlouhodobé strategie: stát se jedním ze světových lídrů v oblasti DLT, AI a s tím spojených služeb. 


Mgr. Matyáš Moska


V Jámě 699/1
110 00 Praha 1

Tel.: + 420 605 006 807


______________________
[1] ICO neboli Initial Coin Offering; tento název je odvozen od vžitého pojmenování pro prvotní veřejnou nabídku akcií – IPO (Initial Public Offering), tedy proces, kdy akciová společnost poprvé vstupuje na burzu cenných papírů a nabízí své akcie široké veřejnosti, což je ve většině jurisdikcí nákladný, přísně regulovaný a zdlouhavý proces. Více např. k dispozici >>> zde nebo zde.
[2] Zkratka pro Distributed Ledger Technology, např. blockchain.
[3] The Parliament of Malta: Innovative Technology Arrangements and Services Bill [online]. 22. 5. 2018 [cit. 2018-11-04]. K dispozici >>> zde.
[4] The Parliament of Malta: Virtual Financial Assets Bills [online]. 22. 5. 2018 [cit. 2018-11-04]. K dispozici >>> zde.
[5] The Parliament of Malta: Malta Digital Innovation Authority Bill [online]. 22. 5. 2018 [cit. 2018-11-04]. k dispozici >>> zde.
[6] Malta Digital Innovation Authority: About [online]. [cit. 2018-11-04]. K dispozici >>> zde.
[7] The Government of Malta: PRESS RELEASE BY THE PARLIAMENTARY SECRETARIAT FOR FINANCIAL SERVICES, DIGITAL ECONOMY AND INNOVATION: Launch of Malta.ai – the Maltese Government’s vision on Artificial Intelligence [online]. 1. 11. 2018 [cit. 2018-11-04]. K dispozici >>> zde
[8] Cointelegraph.com: Malta to Develop AI Strategy Following Success as ‘Blockchain Island’ [online]. 1. 11. 2018 [cit. 2018-11-04]. K dispozici >>> zde.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz