25. 9. 2000
ID: 160

Evropský parlament a jeho struktura

Seznamte se s poslanci evropského parlamentu a podívejte se na jeho strukturu

STRUKTURA:
626 poslanců
7 politických skupin
17 stálých výborů
generální sekretariát (sídlo v Lucemburku)
7 generálních ředitelství

generální tajemník:
PRIESTLEY, Julian

generální ředitel:
PALMER, Michael (1991)

předseda:
(seznam bývalých předsedů na konci dokumentu)
FONTAINEOVÁ, Nicole, červenec 1999-
(Francie; EPP)

místopředsedové:
(14; voleni na 2,5leté období; stav ke 30.7.99)
L.C.PROVAN, James (Británi; EPP)
FRIEDRICH, Ingo (Německo; EPP)
PODESTA, Guido (Itálie; EPP), odpovědný za otázky rozšíření
PACHECO PEREIRA, José (Portugalsko; EPP)
VIDAL-QUADRAS ROCA, Alejo (Španělsko; EPP)
MARTIN, David (Británie; PSE)
IMBENI, Renzo (Itálie; PSE)
SCHMID, Gerhard (Dánsko; PSE)
LIENEMANNOVÁ, Marie-Noëlle (Francie;PSE)
COLOM i NAVAL, Joan (Španělsko; PSE)
MARINHO, Luis (Portugalsko; PSE)
WIEBENGA, Jan Kees (Nizozemsko; ELDR)

kvestoři:
BANOTTIOVÁ, Mary Elisabeth (EPP)
QUISTHOUDTOVÁ-ROWOHLOVÁ, Godelieve (EPP)
POOS, Jacques (PSE)
DUCARME, Daniel (Belgie; ELDR)

další funkce:
OLSSON, Karl Erik, předseda delegace EP v Parlamentním výboru přidružení EU-ČR, červenec 1999-
MODROW, Hans, první místopředseda delegace EP v Parlamentním výboru přidružení EU-ČR, červenec 1999-
BERGEROVÁ, Maria, druhá místopředsedkyně delegace EP v Parlamentním výboru přidružení EU-ČR, červenec 1999-
STENZELOVÁ, Ursula, předsedkyně delegace EP v Parlamentním výboru přidružení EU-Polsko, červenec 1999-
DESAMA, Claude, předseda delegace EP v Parlamentním výboru přidružení EU-Maďarsko, červenec 1999-
MARTIN, Hans-Peter, předseda delegace EP v Parlamentním výboru přidružení EU-Slovensko, červenec 1999-
SCHRÖDER, Jürgen, zpravodaj EP pro ČR
QUEIRÓ, Luís, zpravodaj EP pro MaďarskoPOLITICKÉ SKUPINY:
------------------
(stav k 20.7.1999;
viz též http://www.europarl.eu.int/groups/en/default.htm)

1. Evropská lidová strana a Evropští demokraté (EPP-ED)
- 233 poslanců
předseda:
PÖTTERING, Hans-Gert (Německo)
místopředsedové:
FRAGOVÁ, Carmen
ELLES, James
GROSSETETOVÁ, Francoise
FIORI, Francesco
BURENSTAM LINDER, Staffan
VAN VELZEN, Wim

2. Strana evropských socialistů (PSE) - 180 poslanců
předseda:
BARÓN CRESPO, Enrique (Španělsko)
místopředsedové:
HÄNSCH, Klaus
DONNELLY, Alan
BERESOVÁ, Pervenche
NAPOLITANOVÁ, Pasqualina
SEGURO, Antonio José
KATIFORIS, Giorgios
SWOBODA, Johannes
VAN DEN BERG, Max
SCHORI, Pierre
DESAMA, Claude
MYLLEROVÁ, Riitta
GOEBBELS, Robert
DE ROSA (ová?), Pronsias
OBIOLS, Raimon

3. Evropská federace liberálních, demokratických a reformních
stran (ELDR) - 50 poslanců
předseda:
COX, Pat (Irsko)
místopředsedové:
HAARDER, Bertel
COSTA, Paolo
VÄYRYNEN, Paavo
STERCKX, Dirk

4. Konfederovaná skupina evropské sjednocené levice/Severské
zelené levice (GUE/NGL) - 42 poslanců
předseda:
WÜRTZ, Francis

5. Zelení (V/ALE; Verts/Alliance libre européenne) - 48 poslanců
předsedové:
HAUTALOVÁ, Heidi (Finsko)
LANNOYE, Paul (Belgie)
místopředsedové:
AUROIOVÁ, Danielle
MAESOVÁ, Nelly
LAGENDIJK, Joost

6. Unie pro Evropu národů (UEN) - 21 poslanců
předseda:
PASQUA, Charles

7. Evropa demokratická a různorodá (Europe of Democracies and Diversities, EDD) - 16 poslanců
předseda:
BONDE, Jens-Peter
místopředsedové:
SAINT-JOSSE, Jean
BOKLAND, H.

8. bez příslušnosti (NI) - 36 poslanců


VÝBORY EP:
----------

pro hospodářství a měnové otázky
RANDZIOVÁ-PLATHOVÁ, Christa, předsedkyně (Německo; PSE)

pro kontrolu rozpočtu
THEATOVÁ, Diemut R., předsedkyně (Německo; EPP)

pro kulturu, mládež, vzdělávání, sdělovací prostředky a sport
GARGANI, Guiseppe, předseda (Itálie; EPP)

pro legislativu a vnitřní trh
PALACIOVÁ VALLE-LERSUNDIOVÁ, Loyola, předsedkyně (Španělsko; EPP)

pro občanské svobody, soudnictví a vnitřní záležitosti
WATSON, Graham, předseda (Británie; ELDR)

petiční
GEMELLI, Vitaliano, předseda (Itálie; EPP)

pro práva žen a rovné příležitosti
THEORINOVÁ, Maj Britt, předsedkyně (Švédsko; PSE)

pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum a energetiku
WESTENDORP Y CABEZA, Carlos, předseda (Španělsko; PSE)

pro regionální politiku, dopravu a turistický ruch
HATZIDAKIS, Konstantinos, předseda (Řecko; EPP)

rozpočtový
WYNN, Terence, předseda (Británie; PSE)

pro rozvoj a spolupráci
MIRANDA, Joaquim, předseda (Portugalsko; GUE/NGL)

pro rybolov
VARELA SUANZES-CARPEGNA, Daniel, předseda (Španělsko; EPP)

pro ústavní záležitosti
NAPOLITANO, Giorgio, předseda (Itálie; PSE)

pro zahraniční věci, lidská práva, společnou bezpečnostní a obrannou politiku
BROK, Elmar, předseda (Německo; EPP)

pro zaměstnanost a sociální záležitosti
ROCARD, Michel, předseda (Francie; PSE)

pro zemědělství a rozvoj venkova
(GRÄFE zu) BARINGDORF, Friedrich-Wilhelm, předseda (Německo; Zelení)

pro životní prostředí, zdravotnictví a ochranu spotřebitelů
JACKSONOVÁ, Caroline, předsedkyně (Británie; EPP)Další skupiny:
--------------

Kangaroo Group (hnutí za volný pohyb) - meziparlamentární nezisková asociace zal.v r.1979, cíl: rozšiřování EU na východ a podpora volného trhu


ROZDĚLENÍ MANDÁTŮ PODLE ZEMÍ A POLITICKÝCH SKUPIN:
---------------------------------------------------------------
| M a n d á t y
Stát |---+---+---+----+-------+--+---+---+---+-------
|PSE PPE UEN ELDR GUE/NGL V EDD NI Celkem
----------------+---+---+---+----+-------+--+---+---+---+-------
Belgie | 5 6 - 5 - 7 - 2 25
Dánsko | 3 1 1 6 1 - 4 - 16
Finsko | 3 5 - 5 1 2 - - 16
Francie | 22 21 12 - 11 9 6 6 87
Irsko | 1 5 6 1 - 2 - - 15
Itálie | 17 34 - 7 6 2 - 21 87
Lucembursko | 2 2 - 1 - 1 - - 6
SRN | 33 53 - - 6 7 - - 99
Nizozemsko | 6 9 - 8 1 4 3 - 31
Portugalsko | 12 9 2 - 2 - - - 25
Rakousko | 7 7 - - - 2 - 5 21
Řecko | 9 9 - - 7 - - - 25
Španělsko | 24 28 - 3 4 4 - 1 64
Švédsko | 6 7 - 4 3 2 - - 22
Velká Británie | 30 37 - 10 - 6 3 1 87
--------------------------------------------------------------
celkem |180 233 21 50 42 48 16 36 626


Předchozí předsedové Evropského parlamentu:
-------------------------------------------
SCHUMAN, Robert, 1958-1960
FURKE, Hans, 1960-1962
ARTINO, Gaetano, 1962-1964
DUVIEUSART, Jean, 1964-1965
LEEMANS, Victor, 1965-1966
POHER, Alain, 1966-1969
SCELBA, Mario, 1969-1971
BEHRENDT, Walter, 1971-1973
BERKHOUWER, Cornelis, 1973-1975
SPÉNALE, Georges, 1975-1977
COLOMBO, Eimilio, 1977-1979
VEILOVÁ, Simone, 1979-1982
DANKERT, Piet, 1982-1984
PFLIMLIN, Pierre, 1984-1987
PLUMB, Henry, 1987-1989
BARÓN CRESPO, Enrique, 1989-1992
KLEPSCH, Egon, 1992-1994
HÄNSCH, Klaus, 1994-1996
GIL-ROBLES, José María, 1997-1999


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz