9. 11. 2018
ID: 108350upozornění pro uživatele

Initial Coin Offering a (nejen daňové) vábení jménem Kypr

Kyperská republika je hospodářsky vyspělým státem, jehož jedna z hlavních ekonomických charakteristik spočívá v otevřenosti a velmi příznivém daňovém systému. Daňové zatížení na Kypru patří mezi nejnižší z členských zemí Evropské unie; nejen z tohoto důvodu tak mezi hlavní odvětví kyperského hospodářství dlouhodobě patří především finanční a korporátní služby, přičemž poslední dobou zde vzkvétá rovněž odvětví služeb spojených s vývojem FinTech produktů, využíváním kryptoměn a logicky tedy i Initial Coin Offering.

 
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.  
 
Kypr se dlouhodobě vyznačuje všeobecně příznivým podnikatelským prostředím, dobrými obchodními a daňovými službami (v současnosti jako určitá podoba „daňového ráje“ EU), relativně moderní infrastrukturou, vzdělanou pracovní sílou, právním systémem přizpůsobeným pro podnikání a nízkým stupněm kriminality.[1] Z výše popsaných důvodů tak aktuálně mnoho společností, jež zamýšlí shromažďovat finanční prostředky od veřejnosti prostřednictvím Initial Coin Offering, volí Kypr jako místo svého sídla a zdanění svých příjmů.

Mezi hlavní výhody (nejen daňové) rezidence v uvedeném státu ve vztahu k ICO patří zejména následující podmínky daňového systému[2]:

  • jednotná daň z příjmu právnických osob činí 12,5 %, což je jedna z nejnižších sazeb v Evropské unii;
  • základní sazba DPH na Kypru činí 19 %;
  • snížené sazby DPH, uplatňující se na poměrně široký výběr zboží a služeb, činí 9 %, 5 % a 0 %;
  • rozsáhlá síť dohod zamezujících dvojí zdanění uzavřené se 64 státy světa;
  • osvobození od zdanění:
- prodeje cenných papírů;
- příjmů z dividend a prodejů podílů v dceřiných společnostech;
- zisky stálých provozoven v zahraničí a úroky, které nevznikly běžnou činností společnosti či            činností, která je s běžnou činností úzce spojená.

  • daňové ztráty společnosti vzniklé v průběhu zdaňovaného období, které nemohou být započteny vůči jiným příjmům, mohou být započteny vůči budoucím ziskům bez časového omezení;
  • ztráta jedné společnosti může být započtena vůči ziskům jiné společnosti za předpokladu, že jedna ze společností drží minimálně 75 % akcií druhé společnosti a nebo, že nejméně 75 % hlasovacích práv společností je drženo jinou společností;
  • ztráty stálé provozovny v zahraničí mohou být započteny vůči ziskům mateřské společnosti na Kypru;
  • v rámci reorganizace společností lze převody pohledávek a závazků mezi společnostmi provést bez daňových dopadů. Reorganizace zahrnuje sloučení společnosti, rozdělení společností, transfer aktivit a výměnu akcií.
Mimo výše uvedené výhody nabízí Kypr podnikatelům v oblasti kryptoměn a fintech produktů příznivé podmínky pro rozvoj vlastního businessu taktéž poměrně vlídným a otevřeným přístupem regulačních orgánů. Ačkoli Kyperská komise pro burzu a cenné papíry (Cyprus Securities and Exchange Commission – dále jen „CySEC“) v podstatě přejímá pokyny a varování Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (European Securities and Market Authority – dále jen „ESMA“) a v souladu s těmito tak již vydala několik oběžníků[3] a prohlášení[4] za účelem varování laické veřejnosti[5] před neuváženým obchodováním a investováním do kryptoměn, na druhé straně otevřeně proklamuje, že se nehodlá uchýlit k ukvapeným krokům[6], pokud se týká regulace Initial Coin Offering, kterážto ICO jsou zde právě zejména s ohledem na vhodné daňové podmínky v poslední době četně realizována.

Za účelem přiblížení se DLT[7] a FinTech  oblasti, obecně lepšímu porozumění těmto technologiím a usnadnění komunikace mezi CySEC a společnostmi podnikajícími v této sféře, jakož i přijetí vhodné regulace, která by měla účinně snižovat rizika a zvyšovat výhody uvedených technologií pro jejich uživatele, byla z iniciativy CySEC založena organizace[8] – inovační centrum, nazvané Innovation Hub. Cílem uvedeného inovačního centra je vytvoření platformy pro dialog mezi regulátorem a subjekty tohoto nového inovativního odvětví. Tímto způsobem má dojít ke zlepšení vzájemné komunikace a usnadnění výměny informací mezi regulačními orgány a společnostmi, které podnikají v oblastech jako je FinTech, RegTech a DLT.[9]                

Kypr tímto způsobem aktivně podniká kroky vedoucí k realizaci jeho dlouhodobé strategie, jejímž cílem je stát se jedním z vůdčích představitelů (spolu s Maltou, jež je v tomto úsilí ještě o něco aktivnější)[10] v oblasti vývoje FinTech, RegTech a DLT technologií.

UPDATE: Na základě podnětu daňového právníka Mgr. Ing. Michala Hanycha upozorňujeme, že aktuálně u některých kyperských bank dochází k blokování bankovních účtů společností, které se věnují tradingu s kryptoměnami nebo zde např. realizují ICO. Důvodem tohoto postupu je údajně tlak z ESMA a snaha o zabránění praní špinavých peněz. Děje se tak zejména u společností, které mají na Kypru pouze daňovou rezidenci, avšak ve skutečnosti zde nemají žádné „reálné“ podnikání a fyzický substrát. Za účelem vyhnutí se těmto obtížím důrazně doporučujeme veškeré postupy a případné kroky řádně konzultovat s právními a daňovými poradci.


Mgr. Matyáš Moska

Petra ŠvédováV Jámě 699/1
110 00 Praha 1

Tel.:     + 420 605 006 807
e-mail:  moska@arws.cz

______________________
[1] BusinessInfo.cz: Kypr: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled [online]. 20.8.2018 [cit. 2018-09-15]. K dispozici >>> zde
[2] Tamtéž.
[3] Cyprus Securities and Exchange Commission: Circular no. C244, subject: Trading in virtual currencies and/or trading on contracts for differences relating to virtual currencies [online]. 13.10.2017 [cit. 2018-09-15]. K dispozici >>> zde
[4] Cyprus Securities and Exchange Commission: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ [online]. 18.03.2014 [cit. 2018-09-15]. K dispozici >>> zde
[5] Cyprus Securities and Exchange Commission: Announcement, Warning to investors on trading in virtual currencies [online]. 13.10.2017 [cit. 2018-09-15]. K dispozici >>> zde
[6] Finance Magnates: Exclusive: Head of CySEC- “Not Going to Be Rushed into Regulating” ICOs; Demetra Kalogerou speaks on the opening of the innovation hub and CySEC's attitude towards cryptocurrency. [online]. 13.09.2018 [cit. 2018-09-15]. K dispozici >>> zde
[7] Distributed Ledger Technology, např. blockchain.
[8] Cryptovest: Cyprus’ Financial Regulator CySEC Sets up Blockchain Hub [online]. 27.07.2018 [cit. 2018-09-15]. K dispozici >>> zde
[9] Cyprus Securities and Exchange Commission: CySEC announces the launch of its innovation hub [online]. 27.07.2018 [cit. 2018-09-15]. K dispozici >>> zde
[10] Maltský parlament přijal 4. července 2018 tři zákony, jež – jako první svého druhu na světě – zakotvují pevný regulační rámec pro kryptoměny a DLT, čímž si Malta ze strany světové veřejnosti vysloužila označení jako „The World’s First Blockchain Island“); těmito zákony jsou: „The Virtual Financial Assets Act (VFA)“, „The Malta Digital Innovation Authority Act“ a „Technology Arrangements and Services Bill“.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz