7. 8. 2019
ID: 109713upozornění pro uživatele

Jaké typy výher jsou od daně osvobozeny a které podléhají zdanění

Říká se, že štěstí přeje připraveným. Otázkou je, zda to platí také u výher na různých soutěžích. Beze sporu je však v případě výhry vhodné vědět, jakým způsobem zdanit příjem z výhry, případně zda je takový příjem osvobozený od daně.

Zákon o daních z příjmů obecně klade povinnost odvést daň ze všech obdržených příjmů. Tato povinnost může mít výjimku v podobě splnění podmínek pro osvobození, potom se takové příjmy nezdaňují. Nejčastěji jsou výhry získány ve spotřebitelských soutěžích a hazardních hrách, proto bude na ně následující text zaměřen.

Spotřebitelské soutěže

Osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob jsou ceny v hodnotě nepřevyšující 10.000 Kč plynoucí z veřejné soutěže, reklamní soutěže nebo reklamního slosování (pokud se nejedná o spotřebitelskou loterii) a sportovní soutěže. To neplatí, pokud je u fyzické osoby sportovní činnost podnikáním.

Aby se jednalo o spotřebitelskou soutěž, nesmí o výhře rozhodovat náhoda a účast v takové soutěži nebyla vázána dalšími podmínkami (např. zakoupení určitého produktu či služby).

Příklad 1:

Paní Jana se zúčastnila vědomostní soutěže, kde o výherci rozhodují správně zodpovězené otázky, a vyhrála pobyt v hodnotě 5.000 Kč, tato výhra je osvobozena od daně.

Příklad 2:

Společnost zabývající se prodejem cyklistického vybavení pořádá cyklistický závod, na který se přihlásil také Pan Martin. Jelikož se umístil na druhé pozici, obdržel od pořadatelů cenu v podobě sudu piva. Tato cena je od daně osvobozena.

Ceny nad 10.000 Kč je nutné zdanit. Pokud tento příjem plyne fyzickým osobám ze zdrojů na území České republiky, zdaní se srážkovou daní 15 %, přičemž tuto daň je povinen odvést pořadatel. Zahraniční ceny nad 10.000 Kč je nutné zahrnutou do daňového přiznání mezi tzv. ostatní příjmy podle § 10 zákona o daních z příjmů.

Příklad 3:

Paní Jarka již několik let pravidelně běhá, aby byla v dobré fyzické kondici. O prázdninách plánuje vyrazit do Vídně za svoji sestrou, kde se konají běžecké závody a v případě, že by obsadila první místo, vyhrála by pobyt u moře v hodnotě 35.000 Kč. Paní Jarka po napínavém závodě nakonec všechny předběhla a pobyt u moře vyhrála. Jelikož není splněna podmínka pro osvobození, musí paní Jarka podat daňové přiznání a tuto výhru zdanit.

Hazardní hry

Osvobozeny od daně jsou  výhry z hazardu. Pro uplatnění osvobození je nezbytné splnit 2 podmínky týkající se hazardní hry:

  • výhra byla spojena s nějakým vkladem peněz a návratnost tohoto vkladu nebyla zaručena
  • výhra byla získána zcela nebo zčásti z důvodu působení náhody ve hře.

Pokud nejsou výše uvedené podmínky splněny, s největší pravděpodobností se bude jednat o spotřebitelskou soutěž.

Příklad 4:

Pan František si zakoupil ve sportce lístek, kde si zakroužkoval pět čísel. Věří, že tyto čísla budou vylosována v náhodném losování. Jelikož měl pan František štěstí a podařilo se mu uhodnout 3 vylosovaná čísla, vyhrál 12.000 Kč. Tato výhra je od daně z příjmů osvobozena.

Ing. Martin Novák
 
e-mail:    novak1089@gmail.com


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz