27. 12. 2019
ID: 110388upozornění pro uživatele

Právo veřejných zakázek: Ústavní soud rozhodl správně

Právní Kocourkov veřejných zakázek trochu vylepšen

Nejen naše české právo je někdy plné překvapení. Někdy zruší, to co před nedávnem zavedlo, v očekávání pozitivních výsledků. Jedním z takových učebnicových příkladů probádávání slepých cest jsou tanečky okolo zavedení a zrušení poplatku za podání podnětu k tzv. antimonopolnímu úřadu, jak se lidově říká Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Před pár dny tento poplatek, zavedený v roce 2017, autoritativně zrušil Ústavní soud.

Geografickou zajímavostí je, že oba aktéři našeho příběhu - ÚOHS i náš soud soudů tedy Ústavní soud ČR sídlí v krásném statutárním městě Brně, takže to neměli v řízení k sobě daleko.

Ale již vážněji, v zásadě nutno zrušení tohoto neúprosného poplatku přivítat.  Nalijme si čistého hospodářského piva: Poplatek vytvářel umělou a zlomyslnou překážku pro přezkoumávání veřejných zakázek. Jak už název napovídá, veřejná zakázka nesmí být neveřejná či dokonce tajná, proto je i struktura veřejných (!) zakázek principiálně postavena na veřejné kontrole. A když zavedete desetitisícový poplatek za podnět, jak se tomu stalo v Česku před dvěma lety, tak to určitá bariéra z prapodstaty věci je, ne že ne.

Paradoxně problematičnosti citovaného poplatku si byl nepřímo vědom i sám ÚOHS, který i za jeho účinnosti prověřoval, byť v určitém zjednodušeném modu, i podněty nezaplacené. Což nutno z přirozeno-právních pozic pozitivně ocenit. Určitě je chvályhodné, že náš ústřední orgán státní správy autoregulativně modifikoval tuto tvrdost zákona zavádějícího citovaný přísný poplatek.   

Stát nevěří ani vlastním ministerstvům nebo obcím a krajům?

Na závěr glosy si dovoluji zmínit jeden opomíjený, takřka kafkovský aspekt. Obrovská nesmyslnost předmětné poplatkové taxy se vyznačovala mimo jiné i tím, že od ní nebyly a nejsou osvobozeny ani  orgány státní správy (včetně ministerstev) anebo obce a kraje. Pakliže hlavním účelem poplatku mělo být účinné bránění v podávání nedůvodných či dokonce šikanózních návrhů, proč pro pět ran do sbírky zákonů, dopadal i na orgány veřejné správy? To stát nevěří vlastním orgánům? Není to jak z právního Kocourkova?

Podtrženo a sečteno – vítáme zrušení šikanózního desetitisícového poplatku, který byl de facto bariérou v přístupu k aplikaci práva na úseku veřejných zakázek. Je ku obecnému prospěchu, že bylo posíleno kontrolní světlo dopadající na tuto oblast. Důvěřuj, ale prověřuj!

JUDr. Petr Kolman, Ph.D.
JUDr. Petr Kolman, Ph.D.,
právník a publicista


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz