29. 3. 2016
ID: 100888upozornění pro uživatele

Zdanění důchodů a příjmů starobních důchodců v roce 2015

Prostřednictvím tohoto článku bychom rádi připomněli legislativní změny, které proběhly sice již v roce 2014, ale aktuální jsou až nyní v roce 2016.


Schaffer & Partner Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Dle zákona o dani z příjmů s účinností od 1. 1. 2015 podléhá zdanění pravidelně vyplácený důchod nebo penze z povinného systému důchodového pojištění, který v ročním součtu přesáhne 36 násobek minimální mzdy (tj. 331 200 Kč v roce 2015). Do této částky se započítává i případný pozůstalostní důchod vyplacený souběžně se starobním či invalidním důchodem.

Pokud tedy důchodce pobíral v roce 2015 důchod vyšší než 27 600 Kč, musí v zákonném termínu (tj. 1. 4. 2016 nebo do 1. 7. 2016, pokud je zastoupen daňovým poradcem) podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Výše uvedené platí i v případě, kdy důchodce nepracuje a důchod je jeho jediným příjmem.

V jakých dalších případech podléhá důchod zdanění?

Ke zdanění dochází rovněž u důchodce pobírající starobní důchod v jakékoli výši, který má zároveň příjmy ze závislé činnosti (tedy ze zaměstnání), příjmy ze samostatné výdělečné činnosti či příjmy z pronájmu a jejich součet za zdaňovací období přesáhne částku 840.000 Kč.

Pokud tedy byl výdělek důchodce v roce 2015 vyšší než 840 000 Kč, bude muset zdanit všechny své příjmy včetně starobního důchodu, přestože jeho výše nedosahuje 36 násobku minimální mzdy. Opět je zde povinnost v zákonném termínu podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Dále upozorňujeme, že jednorázové doplatky důchodů (např. při zpětném přiznání důchodu) dani z příjmů nepodléhají, protože se nejedná o tzv. pravidelně vyplácené důchody. Jednorázové doplatky důchodů nepodléhají dani z příjmů ani v případě, že výdělek důchodce přesáhl částku 840 000 Kč.

Závěrem dodáváme, že pracující starobní důchodce nebo důchodce mající povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob má možnost uplatnit si základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč.

Srovnání zdanění důchodců v letech

   2011 2012
2013
2014
2015
2016
Důchod do 36 násobku min. mzdy  NE NE
NE
NE
NE
NE
Důchod nad 36 násobek min. mzdy  ANO  ANO  ANO ANO
 ANO  ANO
Zdanění důchodu u důchodce s příjmy nad 840 000 Kč  ANO ANO
NE
NE
ANO
ANO


Bc. Pavla Tomášková, DiS.Schaffer & Partner Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Gallery Myšák
Vodičkova 710/31
110 00  Praha 1

Tel.:    +420 221 506 300
Fax:    +420 221 506 301
e-mail:    info@schaffer-partner.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz