26. 8. 2015
ID: 98730upozornění pro uživatele

Zvláštní režim jednoho správního místa u vybraných služeb od 1. 1. 2015

1. lednem 2015 došlo ke změně některých pravidel pro určení místa plnění u poskytování telekomunikačních služeb, elektronických služeb a služeb rozhlasového a televizního vysílání. Zmíněné služby jsou z pohledu DPH zdaňovány vždy v místě příjemce služby. Poskytovatel z členského státu či ze třetí země poskytující jakoukoliv z výše uvedených služeb a jehož zákazníky jsou koneční spotřebitelé z EU, má povinnost odvádět DPH z daných služeb v jednotlivých členských státech usazení jeho koncových zákazníků.

 
 Schaffer & Partner Legal, s.r.o., advokátní kancelář
 
Aby nemuselo docházet k tomu, že vznikne poskytovateli daných služeb povinnost se registrovat k DPH v každém jednotlivém členském státě místa usazení koncových zákazníků a on tak nemusel v každém tomto státě podávat daňové přiznání a odvádět daň, může se dobrovolně zaregistrovat do zvláštního režimu jednoho správního místa, tzv. mini one stop shopu. Následně tak může prostřednictvím daňového portálu daného členského státu, kde je k režimu jednoho správního místa zaregistrován, na jednom místě podávat daňové přiznání a platit daň ze všech služeb, kterých se tento režim týká.

V případě elektronicky poskytovaných služeb se jedná o službu poskytovanou prostřednictvím datové nebo elektronické sítě. Příkladem takovéto služby může být prezentace na webových stránkách, stahování aplikací, hudby filmů či elektronických knížek. Telekomunikační službou je například pevná a mobilní telefonní služba, fax nebo přístup na internet.

Možnost využití zvláštního režimu jednoho správního místa se týká všech osob povinných k dani, poskytujících zmíněné služby přeshraničnímu spotřebiteli bez ohledu na to, zda je tento z členské či nečlenské země. V případě, že se však osoba rozhodne používat zvláštní režim, musí jej uplatňovat ve všech členských státech.


Klára Bedrunková


Schaffer & Partner Legal, s.r.o., advokátní kancelář 

Gallery Myšák
Vodičkova 710/31
110 00  Praha 1

Tel.: +420 221 506 300
Fax: +420 221 506 301
e-mail: info@schaffer-partner.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz