Aktuálně

Na návštěvě u Salans: Konzervativní, flexibilní i dynamická kancelář

eFocus

Pokud jste už měli možnost navštívit pražskou kancelář mezinárodní firmy Salans, jistě budete souhlasit, že tato firma je „jiná“. Počínaje sídlem v areálu Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou a konče přístupem k právníkům, Salans si razí svou vlastní cestu. A ta je úspěšná. Pražská kancelář má navíc v rámci své mateřské firmy…

KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, s.r.o. jmenovala dva nové partnery

KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, s.r.o. jmenovala od 1. ledna 2012 dva nové partnery. Těmi se stali JUDr. Marek Bilej a Mgr. Martin Doleček. Počet partnerů kanceláře se tak zvýšil na čtyři. Rozšíření základny partnerů kanceláře KŠD ŠŤOVÍČEK je odrazem setrvalého rozvoje této kanceláře na trhu právních služeb a posilování její…

Na návštěvě u Salans: Rozhovor s vedoucím partnerem Ladislavem Štorkem

eFocus

„Obor nemovitostí, byť se o něm hovoří jako o separátní kategorii práva, je v zásadě o investicích. A pokud lidé neinvestují, v oboru se nic neděje a obor neprosperuje. V tomto směru nastal citelný útlum zejména v roce 2009, ovšem pak se situace díky několika velkým regionálním transakcím obrátila a od určitého momentu, zkraje roku 2011…

Schönherr představuje roadmap 12 – „Pravidla hry” doplněnou ilustracemi srbského umělce Igora Marseniće

e Focus

Počátkem roku vydala středoevropská advokátní kancelář Schönherr svoji novou roadmap, a to již v šesté edici.

Schönherr roadmap je právní publikace, která obsahuje přehled nejaktuálnějších právních témat v podnikání, na něž se zaměřuje praxe kanceláře Schönherr v celém regionu střední a východní Evropy. Zároveň, jako každý rok…

Karel Eliáš: „ Už nejsem takový introvert, jako jsem byl.“

eFocus

Žít čestně, neškodit jiným, dát každému, co mu patří. To jsou tři stará právní přikázání, kterých se přední český komercialista a hlavně autor nového občanského zákoníku, Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, drží. Jeden z nejuznávanějších právníků vstoupil letos v lednu do Právnické síně slávy.

72 hodin se státními zástupci (část třetí)

eFocus

Poslední části reportáže z pobytu na krajském státním zastupitelství v Ústí nad Labem věnujeme rozhovorům s Františkem Stiborem a krajským státním zástupcem Janem Jakovcem. Jak státní zástupci zvládají to, že je na ně hleděno s nelibostí? A co je z jejich činnosti to nejtěžší?

10 otázek pro… Ivu Vychopňovou

JUDr. Iva Vychopňová je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze. Studium ukončila v roce 1989. Od roku 1990 byla justiční čekatelkou u Krajského soudu v Praze. V roce 1994 byla jmenována soudkyní. Ve stejném roce byla jmenována předsedkyní senátu u Okresního soudu v Benešově a pověřena dle rozvrhu práce specializací na exekuce.

72 hodin se státními zástupci (část druhá)

eFocus

To, že jsou státní zástupci úředníci, je mýtus. Alespoň podle ústeckých žalobců. Druhá část série z prostředí státního zastupitelství ukáže sílu motivace i entusiasmu. Neopomineme ani téma psychické odolnosti, která je u žalobců velmi potřeba.

72 hodin se státními zástupci (část první)

eFocus

Určitě si většina z nás vzpomene, jaká panuje v prvních semestrech na právnických fakultách atmosféra – je plná ideálů a jistotě o tom, kam se po studiu vydáme. S postupem času ale převládne pragmatičnost. Ideály ztratíme, anebo je odsuneme na druhou kolej. Přesto se najdou právníci, kteří si svou motivaci hrdě drží dál. A právě mezi…

10 otázek pro… Antonína Mokrého

JUDr. Antonín Mokrý je společníkem advokátní kanceláře Sodomka-Souček-Jindra-Mokrý & Partneři v Praze, která se zabývá převážně právně-poradenskou činností a zastupováním v oblasti obchodního práva, zejména pak případům s mezinárodním prvkem. V roce 1990 absolvoval několikaměsíční kurz obchodního práva při Centru pro komerční právnická studia na…

Rozhovory s vítězi soutěže Právník roku 2011

Jaké byly první dojmy oceněných právníků? Měli svůj obor vždy v oblibě anebo je k nim přivedla náhoda? Vítěze celojustiční soutěže Právník roku jsme vyzpovídali a tak jako vždy, i letos jsme se u všech setkali s upřímnou radostí a pokorou.

10 otázek pro… Michaela Kohajdu

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., je pedagogem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a advokátem. Specializuje se na finanční, daňové a bankovní právo. Na Právnické fakultě UK v současnosti vyučuje finanční a daňové právo. Ve své advokátní praxi se věnuje daňově-právní problematice, finančnímu a korporátnímu právu a právním vztahům souvisejícím…

Na návštěvě u Baker & McKenzie: „Klademe důraz na tým“

V roce 1949 založili Russell Baker a John McKenzie v Chicagu advokátní kancelář. V tu dobu jistě netušili, že se během šedesáti let rozroste ve světoznámé impérium čítající skoro čtyři tisíce právníků v 72 kancelářích ve 42 zemích, s celkovým počtem téměř 10.000 zaměstnanců. K historii a odkazu obou mužů se hlásí všechny kanceláře Baker &…

Na návštěvě u Baker & McKenzie: Rozhovor s partnerem Alexandrem Césarem

V rámci naší firemní struktury máme dost „volnosti“, abychom se rozhodli, jakým směrem se budeme ubírat, jak budeme dále růst, jak na místní tak na globální úrovni. Nemám pocit, že musím plnit plán, že jsem pod centralizovanou kuratelou, že když nesplním rozpočet, tak mi někde nahoře budou „mýt hlavu“.

10 otázek pro… Vladimíra Jirouska

JUDr. Vladimír Jirousek je známý ostravský advokát, zakládající partner AK Jirousek, Skalník, Bernatík a partneři. Celý svůj profesní život je spojen s Českou advokátní komorou - v roce 1990 stál u privatizace advokacie a začal pracovat v orgánech komory, nejprve jako člen kárné komise. Postupně byl členem představenstva odpovědným za výchovu a…

Na návštěvě u Clifford Chance: Pohoda na míru a vlastní cesta

„V tom co, co děláme, tedy v poskytování právních služeb, jsme konzervativní.“ tvrdí Vlad Petrus, partner kanceláře Clifford Chance. Sedí při tom v moderním, na míru navrženém prostoru dynamické kanceláře. Klišé se nedá vyhnout – v této kanceláři cítíte „pohodu“ i ze zdí. A co je jejím receptem? Patrně důraz na tým. Ale ne marketingový. Ten…

Na návštěvě u Clifford Chance: Rozhovor s partnerem Vladem Petrusem

„My máme ekonomicko-strategický prostor k tomu, jak se rozhodneme někdy větší než kolegové z českých advokátek. Ti jsou často pod obrovským tlakem okolního světa, protože nemají tu globální ochranu, kterou máme my.“

Michal Skřejpek: „ Ten, kdo nezná historii, zůstane až do své smrti malým dítětem, které sice některé věci umí, ale nic nechápe.“

Lednovou osobností měsíce je Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. Pedagog a vedoucí katedry právních dějin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy je celý život spojen s římským právem. Je velmi oblíbený mezi studenty, a to nejen díky poutavému výkladu, ale i lidskosti. Je autorem několika učebních pomůcek a vědeckých monografií a řadu z nich ještě…

10 Otázek pro… Michala Skřejpka

Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. je profesorem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je vedoucím Katedry právních dějin Právnické Fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se římským právem – zejména římským právem veřejným. V roce 1986 byl na studijním pobytu v Římě. Je autorem několika učebních pomůcek a vědeckých monografií, např. Římské…

Novoroční rozhovor s profesorem Jiřím Strausem: Potvrzuje se nám, že alkohol zvyšuje úder při facce u žen. Takže dobře přiopilá žena je velmi nebezpečná.

Říká se mu matematik zločinu a jeho práce je pro právníky a soudce mnohdy nenahraditelná. Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. je jeden z celosvětově nejuznávanějších forenzních biomechaniků a jediný Čech, který stále posouvá hranice v tomto oboru. Vědec a zapálený sportovec vystudoval matematiku a tělesnou výchovu. Díky skloubení znalosti čísel a…