Aktuálně

72 hodin se státními zástupci (část třetí)

eFocus

Poslední části reportáže z pobytu na krajském státním zastupitelství v Ústí nad Labem věnujeme rozhovorům s Františkem Stiborem a krajským státním zástupcem Janem Jakovcem. Jak státní zástupci zvládají to, že je na ně hleděno s nelibostí? A co je z jejich činnosti to nejtěžší?

10 otázek pro… Ivu Vychopňovou

JUDr. Iva Vychopňová je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze. Studium ukončila v roce 1989. Od roku 1990 byla justiční čekatelkou u Krajského soudu v Praze. V roce 1994 byla jmenována soudkyní. Ve stejném roce byla jmenována předsedkyní senátu u Okresního soudu v Benešově a pověřena dle rozvrhu práce specializací na exekuce.

72 hodin se státními zástupci (část druhá)

eFocus

To, že jsou státní zástupci úředníci, je mýtus. Alespoň podle ústeckých žalobců. Druhá část série z prostředí státního zastupitelství ukáže sílu motivace i entusiasmu. Neopomineme ani téma psychické odolnosti, která je u žalobců velmi potřeba.

72 hodin se státními zástupci (část první)

eFocus

Určitě si většina z nás vzpomene, jaká panuje v prvních semestrech na právnických fakultách atmosféra – je plná ideálů a jistotě o tom, kam se po studiu vydáme. S postupem času ale převládne pragmatičnost. Ideály ztratíme, anebo je odsuneme na druhou kolej. Přesto se najdou právníci, kteří si svou motivaci hrdě drží dál. A právě mezi…

10 otázek pro… Antonína Mokrého

JUDr. Antonín Mokrý je společníkem advokátní kanceláře Sodomka-Souček-Jindra-Mokrý & Partneři v Praze, která se zabývá převážně právně-poradenskou činností a zastupováním v oblasti obchodního práva, zejména pak případům s mezinárodním prvkem. V roce 1990 absolvoval několikaměsíční kurz obchodního práva při Centru pro komerční právnická studia na…

Rozhovory s vítězi soutěže Právník roku 2011

Jaké byly první dojmy oceněných právníků? Měli svůj obor vždy v oblibě anebo je k nim přivedla náhoda? Vítěze celojustiční soutěže Právník roku jsme vyzpovídali a tak jako vždy, i letos jsme se u všech setkali s upřímnou radostí a pokorou.

10 otázek pro… Michaela Kohajdu

JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., je pedagogem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a advokátem. Specializuje se na finanční, daňové a bankovní právo. Na Právnické fakultě UK v současnosti vyučuje finanční a daňové právo. Ve své advokátní praxi se věnuje daňově-právní problematice, finančnímu a korporátnímu právu a právním vztahům souvisejícím…

Na návštěvě u Baker & McKenzie: „Klademe důraz na tým“

V roce 1949 založili Russell Baker a John McKenzie v Chicagu advokátní kancelář. V tu dobu jistě netušili, že se během šedesáti let rozroste ve světoznámé impérium čítající skoro čtyři tisíce právníků v 72 kancelářích ve 42 zemích, s celkovým počtem téměř 10.000 zaměstnanců. K historii a odkazu obou mužů se hlásí všechny kanceláře Baker &…

Na návštěvě u Baker & McKenzie: Rozhovor s partnerem Alexandrem Césarem

V rámci naší firemní struktury máme dost „volnosti“, abychom se rozhodli, jakým směrem se budeme ubírat, jak budeme dále růst, jak na místní tak na globální úrovni. Nemám pocit, že musím plnit plán, že jsem pod centralizovanou kuratelou, že když nesplním rozpočet, tak mi někde nahoře budou „mýt hlavu“.

10 otázek pro… Vladimíra Jirouska

JUDr. Vladimír Jirousek je známý ostravský advokát, zakládající partner AK Jirousek, Skalník, Bernatík a partneři. Celý svůj profesní život je spojen s Českou advokátní komorou - v roce 1990 stál u privatizace advokacie a začal pracovat v orgánech komory, nejprve jako člen kárné komise. Postupně byl členem představenstva odpovědným za výchovu a…

Na návštěvě u Clifford Chance: Pohoda na míru a vlastní cesta

„V tom co, co děláme, tedy v poskytování právních služeb, jsme konzervativní.“ tvrdí Vlad Petrus, partner kanceláře Clifford Chance. Sedí při tom v moderním, na míru navrženém prostoru dynamické kanceláře. Klišé se nedá vyhnout – v této kanceláři cítíte „pohodu“ i ze zdí. A co je jejím receptem? Patrně důraz na tým. Ale ne marketingový. Ten…

Na návštěvě u Clifford Chance: Rozhovor s partnerem Vladem Petrusem

„My máme ekonomicko-strategický prostor k tomu, jak se rozhodneme někdy větší než kolegové z českých advokátek. Ti jsou často pod obrovským tlakem okolního světa, protože nemají tu globální ochranu, kterou máme my.“

Michal Skřejpek: „ Ten, kdo nezná historii, zůstane až do své smrti malým dítětem, které sice některé věci umí, ale nic nechápe.“

Lednovou osobností měsíce je Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. Pedagog a vedoucí katedry právních dějin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy je celý život spojen s římským právem. Je velmi oblíbený mezi studenty, a to nejen díky poutavému výkladu, ale i lidskosti. Je autorem několika učebních pomůcek a vědeckých monografií a řadu z nich ještě…

10 Otázek pro… Michala Skřejpka

Prof. JUDr. Michal Skřejpek, DrSc. je profesorem na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je vedoucím Katedry právních dějin Právnické Fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se římským právem – zejména římským právem veřejným. V roce 1986 byl na studijním pobytu v Římě. Je autorem několika učebních pomůcek a vědeckých monografií, např. Římské…

Novoroční rozhovor s profesorem Jiřím Strausem: Potvrzuje se nám, že alkohol zvyšuje úder při facce u žen. Takže dobře přiopilá žena je velmi nebezpečná.

Říká se mu matematik zločinu a jeho práce je pro právníky a soudce mnohdy nenahraditelná. Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. je jeden z celosvětově nejuznávanějších forenzních biomechaniků a jediný Čech, který stále posouvá hranice v tomto oboru. Vědec a zapálený sportovec vystudoval matematiku a tělesnou výchovu. Díky skloubení znalosti čísel a…

Nová exkluzivní rubrika: 72 hodin

Která právnická profese je nejzajímavější? Co vlastně podrobně dělá státní zástupce nebo notář? Které povolání si vybrat? Otázky, jenž si za svůj život položí většina právníků. Všichni jsme prošli stejnými školami, jenže naše osudy na poli práva se velmi liší. Spolupracujeme, ale víme, co profese našich kolegů doopravdy obnáší? Epravo.cz přináší…

O obchodním právu u kávy a croissantu

Nabídnout kvalitní klientský seminář a zaujmout, to je výzva pro většinu advokátních kanceláří. I když se může zdát, že rozhodující je pouze obsah, na formu by se také nemělo zapomínat. Klienti si pak vaše jméno spojí s kvalitní prezentací a příjemně stráveným časem. To se daří mezinárodní advokátní kancelář Kinstellar, na jejíž snídani na téma…

Martin Maisner: „Právu, fotbalu a politice v České republice přece rozumí každý. A specialisté na informatiku technického směru obzvlášť.“

JUDr. Martin Maisner, PhD. je předním a uznávaným odborníkem v oblasti práva informačních technologií, outsourcingu, alternativního řešení sporů a kybernetické bezpečnosti. Jako rozhodce nejdříve začínal s právem informačních technologií, kde je stále velice vyhledáván. Věnuje se ale i jiným oborům a to v opravdu globálním měřítku. Na listě…

Máte firmu? Tak využívejte právní informační systém.

Využívání právního informačního systému (PIS) je pro advokáty, soudce, notáře nebo státní zástupce téměř povinností. Těžko bychom našli právnickou firmu, která by některý ze systémů nevyužívala. Jak se ale k možnosti využít profesionální vyhledávač staví třeba energeticky zaměřená firma? Proč by měly tyto systémy využívat i společnosti mimo…

Test s Robertem Němcem: Na ASPI je vynikající, že umí zobrazovat různá znění zákona v různých dobách

Kulatá výročí se mají slavit. Wolters Kluwer ČR si ke dvaceti letům právního informačního systému ASPI na českém trhu nadělili aplikaci iASPI. Rozhodli jsme se novinku vyzkoušet a při té příležitosti zjistit, jak se s ASPI pracuje v úspěšné advokátní kanceláři. Navštívili jsme proto Mgr. Roberta Němce LL.M. z PRK…