Aktuálně

Recenze: Zbyněk Matula, Culpa in contrahendo

eFocus

Zbyněk Matula[1] se ve své publikaci věnuje problematice, jež je v českém právním prostředí poněkud opomíjena. Avšak lze mít za to, že otázka předsmluvní odpovědnosti je neméně důležitá, než otázka odpovědnosti v rámci již vzniklého smluvního závazkového vztahu. Osobně bych se dokonce nebál vnímat předkontraktační fázi právě stran…

Na návštěvě u Allen & Overy

eFocus

„Od svého vstupu do České republiky v roce 1992 si Allen & Overy vybudovala pevnou pozici jednoho z předních poskytovatelů právních služeb v České republice. Právní direktoráře řadí pražskou kancelář Allen & Overy mezi nejvýše hodnocené praxe v oblasti bankovnictví a financí, kapitálových trhů a korporátní oblasti v České republice.

ČAK vyvracela pochybné analýzy o odměnách advokátů

eFocus

Česká advokátní komora se po sérii analýz a zpráv obsahujících nepřesné údaje o výši advokátních odměn v soudním a exekučním řízení rozhodla výjimečně uspořádat tiskovou konferenci. Cílem bylo poskytnout médiím ověřené a přesné informace o výši advokátních odměn v těchto řízeních.

Advokátní kancelář HÁJEK ZRZAVECKÝ otevřela pobočku v Brně

eFocus
Z důvodu stále se zvyšujícího zájmu klientů se sídlem v moravském regionu o právní služby otevřela HZ pobočku své advokátní kanceláře v Brně. Cílem otevření pobočky je navázání užších vazeb se stávajícími místními klienty, spojené s vyšším komfortem poskytovaných právních služeb, a současně oslovení nových klientů s nabídkou komplexního…

10 otázek pro… Michala Urbana

eFocus

JUDr. Mgr. Michal Urban absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde nyní pokračuje ve studiu v rámci Ph.D. programu a působí jako asistent na Katedře politologie a sociologie. Věnuje se sociologii práva, teorii práva a problematice právního vědomí. Od roku 2009 také vede předmět Právní praxe na středních školách, v…

Jak financovat a plánovat sociální služby?

eFocus

Advokátní kancelář HOLEC, ZUSKA & partneři ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádali na půdě Univerzity Hradec Králové celostátní konferenci na téma „Aktuální stav a perspektivy v oblasti plánování a financování sociálních služeb“. Více než stovka účastníků hledala odpověď na otázku, jak ideálně dlouhodobě financovat sociální…

Lze vymáhat dluhy spravedlivě?

eFocus

Česká advokátní komora si pro své jedenácté setkání s novináři vybrala téma exekucí a jejich „spravedlivého vymáhání“. Diskutovat s těmi, kteří zákony skutečně aplikují, přišla řada novinářů. Prezident exekutorské komory ČR, Mgr. Ing. Jiří Prošek nebo místopředseda Městského soudu v Praze, Mgr. Tomáš Mottl jim jasnou odpověď na otázku…

Pořadatelé karlovarské právnické konference získali ocenění za přínos pro rozvoj právní vědy

eFocus

Představitelé společnosti Karlovarské právnické dny, která letos pořádala již 20. ročník stejnojmenné odborné konference, Prof. Dr. F. Graf von Wesphalen a JUDr. V. Zoufalý, získali ocenění od Slovenské akademie věd za přínos pro rozvoj právní vědy a spolupráci se SAV. Tématem jubilejního ročníku konference byl užitečný účinek právních…

Jitka Chizzola: „Advokáti vědí, že jim předáváme určitou část práce. Předpřipravíme jim dokumenty, předáváme informace, fakturujeme a platíme všechny částky s tím spojené. My zase vyžadujeme, aby naši klienti měli tu nejlepší péči.“

eFocus

Úspěšná manažerka, výborná golfistka a člověk, který potřebuje mít neustále cíle. Jitka Chizzola o sobě tvrdí, že buď něco dělá naplno, nebo to nedělá vůbec. Právě proto se jí podařilo vybudovat velmi úspěšnou firmu na zelené louce. Už osmnáct let vede D.A.S. pojišťovnu právní ochrany. Proč se rozhodla doplnit si právnické vzdělání a…

Odborný seminář: Závazky v novém občanském zákoníku

eFocus

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - Centrum dalšího vzdělávání si Vás dovoluje pozvat na seminář, jehož cílem je seznámit všechny účastníky s novou úpravou závazků v novém občanském zákoníku.

Na návštěvě u Rödl & Partner

eFocus

„V celé historii naší kanceláře se prolíná spojení práva a ekonomiky,“ říká JUDr. Petr Novotný, vedoucí pobočky Rödl & Partner v České republice. Kancelář Rödl & Partner vstoupila na český trh v roce 1991 a hned od počátku nabízela klientům právní poradenství, vedení účetnictví, daňové poradenství a audit. Uznáním odborné úrovně…

Jeroným Tejc: „Hlavním úkolem mandátového výboru je podle mne obhájit před veřejností svá rozhodnutí a stát si za svým názorem. Ale také být tím, který do budoucna vytváří výklad a precedent.“

eFocus

Po téměř osmi letech se JUDr. Jeroným Tejc rozhodl na vlastní žádost pozastavit výkon advokacie a naplno se věnovat politické kariéře. Předseda poslaneckého klubu ČSSD a stínový ministr vnitra je jedním z nejviditelnějších politiků. Proč tvrdí, že justice je dvojkolejná v přístupu k různým kauzám a proč se obává zrušení vrchních státních…

Kancelář Havel, Holásek & Partners obhájila titul nejlepší právnické firmy roku 2012 v České republice

eFocus

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners byla zvolena agenturou Who’s Who Legal nejlepší právnickou firmou roku, a to již podruhé za sebou. Agentura zařazuje do svého ratingu přední odborníky v jednotlivých právních odvětvích podle výsledků nezávislého šetření. V seznamu bylo jmenováno šest právníků kanceláře, a to celkem ve čtyřech…

10 otázek pro… Miroslava Bělinu

eFocus

Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. působil po absolvování PF UK v Praze nejprve jako doktorand, odborný asistent, poté jako docent a od svého jmenování v roce 1998 až do současnosti jako profesor a vedoucí katedry pracovního práva a práva sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, rovněž je členem vědecké rady…

Odborný seminář: Smlouvy uzavírané se spotřebitelem v novém občanském zákoníku

eFocus

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - Centrum dalšího vzdělávání si Vás dovoluje pozvat na seminář, jehož cílem je seznámit všechny účastníky s novou úpravou smluv uzavíraných se spotřebitelem v návrhu nového občanského zákoníku.

Na návštěvě u Bird & Bird

eFocus

„Jsme historicky nastaveni tak, abychom rozuměli byznysu našich klientů. Neplujeme po povrchu. U každého typu klienta jsme schopni se přiblížit tomu, co ho zajímá a podat mu to tak, že to pochopí,“ říká Ivan Sagál, partner advokátní kanceláře Bird & Bird s.r.o.

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners obhájila pozici nejčastějšího poradce při fúzích a akvizicích ve východní Evropě

eFocus

Advokátní kancelář Havel, Holásek & Partners i v roce 2011 obhájila podle ratingové agentury Thomson Reuters prvenství v žebříčku právních firem, které v České republice, ale i v celé východní Evropě poskytovaly právní poradenství při fúzích a akvizicích. Kancelář Havel, Holásek & Partners se jako právní poradce účastnila 26 středně…

Clifford Chance byla zvolena "Nejlepší mezinárodní právní firmou roku v České republice"

eFocus

Advokátní kancelář Clifford Chance získala na letošním slavnostním udílení cen Chambers Europe Awards 2012, které se konalo v pátek 11. května v Amsterodamu, ocenění "Nejlepší mezinárodní právní firma roku v České republice".

Na návštěvě u MSB Legal

eFocus

„Recese vedla k racionalizaci uvažování při investicích a větší účastí odborníků při nich,“ říká Mgr. Bc. David Michal, partner advokátní kanceláře MSB Legal. Právě spolupráce s odborníky z různých profesí je pro kancelář stěžejní, stejně jako samostatnost a flexibilita právníků.

Chambers Europe 2012: PRK Partners oceněna za nejlepší klientské služby

eFocus

Prestižní mezinárodní ocenění Chambers Europe za nejlepší klientský servis mezi právními kancelářemi v České republice bylo ve čtvrtek 10. května 2012 v Amsterodamu předáno advokátní kanceláři PRK Partners.