16. 5. 2011
ID: 73966upozornění pro uživatele

Na návštěvě u ČERMÁK a spol.: Rozhovor se společníky, Karlem Čermákem jr. a Lukášem Lorencem

„Klademe velký důraz na způsob poskytování právních služeb. Na tu tradičnost, na přístup ke klientům, na základní etické principy a vazby, které jsou spojeny s poskytováním advokacie.“

Fakta:

 
Název: ČERMÁK a spol., advokátní a patentová kancelář
Adresa: Národní 32, 110 00 Praha 1
Založení: 1990
Právníků: 15
Celkově: 60
Ocenění: Právnická forma roku 2010 (duševní vlastnictví)
  Firm Of The Year 2010 – Managing Intellectual Property
Základní informace:

  • Poskytuje komplexní právní služby podnikatelské sféře i jednotlivcům.
  • Specializuje se především na právo průmyslové, na problematiku ochrany duševního vlastnictví a na obchodní právo v nejširším slova smyslu.
  • Poskytuje veškeré právní služby i na Slovensku a na evropské úrovni (zejména zastupování před Evropským patentovým úřadem a Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu).
  • Centrální evidenci převzatých kauz vede pražská kancelář, která v takových případech obvykle zajišťuje i styk s klienty.
 
 Karel Čermák jr Lukáš Lorenc 
 JUDr. Karel Čermák jr., Ph.D., LL.M.    Mgr. Lukáš Lorenc

Jak název napovídá, jste advokátní a patentová kancelář…
Karel Čermák jr.(K. Č.).: „ De iure jsme advokátní kancelář, nic jiného ani být nemůžeme. Naším předmětem podnikání je poskytování advokacie v režimu zákona o advokacii. Nicméně zaměstnáváme patentové zástupce, specializujeme se na právo průmyslové a zastupujeme klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví. Takže kombinujeme ty dvě profese. Poskytujeme „full service“, úplný servis v této oblasti. Jak zastupování advokáty, tak patentovými zástupci.“

Vy stabilně působíte na trhu už přes dvacet let, je tomu tak?
Lukáš Lorenc (L. L.): „ Kancelář byla založena v roce 1990. Hned po revoluci, jakmile to zákon umožnil. A je pravda, že od roku 1990 dodnes kontinuálně působíme na trhu se zaměřením zejména na poskytování služeb v oblasti práv duševního vlastnictví.“
K. Č.: „ Ještě k té genezi. Kancelář založil můj otec spolu s doktorem Hořejšem, to byli dva zakládající společníci. A za tu dobu více než 20 let jsme prošli mnoha obměnami. Řada nových lidí přišla, někteří lidé taky odešli. Ale ta základní struktura, to personální jádro se nezměnilo.“

Co tedy stojí za úspěchem kanceláře Čermák a spol.?
K. Č.: „ Já si myslím, že to je jednak určitý tradiční přístup k poskytování právních služeb a velká kontinuita a organizace práce. Systém práce a samozřejmě také personální obsazení. Ti lidé, kteří tady tu práci vykonávají, nejsou jenom z řad právníků nebo patentových zástupců. Je to také pomocný a administrativní personál, specialisté na průmyslovou právní problematiku, překladatelé – a myslím si, že i jejich role je nezanedbatelná.“

Vnímáte se tedy jako tradiční advokátní kancelář?
L. L.: „ My se považujeme za tradiční advokátní kancelář. A to tím spíš, což řekl kolega, že klademe velký důraz na způsob poskytování právních služeb. Na tu tradičnost, na přístup ke klientům, na základní etické principy a vazby, které jsou spojeny s poskytováním advokacie. Čehož si samozřejmě vážíme a čehož si i na nás poté váží klienti.“

Kolik máte zaměstnanců?
K. Č.: „ Je nás tady asi 60 lidí celkem. Z toho je 15 právníků a 5 patentových zástupců. Společníků máme pět.“

Pražská pobočka je centrální i pro evidenci kauz ze zahraničí. Je v dnešní době nezbytnost, aby se advokátní kancelář orientovala směrem „ven“?
K. Č.: „Ta tendence je v tomto směru vzrůstající. Čím dál víc musí advokáti pracovat s Evropským právem, s komunitárním právem a i se zahraničními právními řády. Naše orientace na zahraniční klientelu je tradiční a nemám pocit, že by se na tom mělo něco změnit.  Tento segment právních služeb je zkrátka na trhu poptáván.“

A co vaše kancelář a Evropské právo?
L. L.: „ Já mohu klidně říci, že pokud jde o evropskou úpravu práv duševního vlastnictví, tak v tomto segmentu se považujeme za kancelář na vysoké úrovni.“

Jaké za sebou máte aktuální úspěchy?
K. Č.: „ Nejaktuálnější úspěch je z dubna, kdy jsme dostali podruhé za sebou ocenění „IP Law firm of the year“, kterou uděluje organizace Managing Intellectual Property. Ceny uděluje mezi právními firmami v celém světě a v každé zemi je zpravidla vybrána jedna firma. Jinak my si velmi vážíme ocenění Právnická firma roku v oblasti duševního vlastnictví, které jsme získali vloni. A pravidelně jsme zařazováni do publikace European Legal 500, kde jsme v prvním segmentu, vždy v té nejvyšší kategorii pro oblast duševního vlastnictví. A jsme tam zmíněni i v jiných kategoriích.“

Je tedy ještě nějaká meta, které by se dalo dosáhnout? Máte stále hnací motor?
L. L.: „ Hnacím motorem naší práce není zisk ocenění, ale je to právě standardně vysoká kvalita poskytovaných služeb, spokojenost našich klientů s těmito službami.“
K. Č.:  „ Kolega mi mluví úplně z duše, já se k tomu připojuji.“

Sídlíte na pražské Národní třídě. Jste tady v budově celých 20 let?
L. L.:  „ Ano, to je jedna z tradic naší kanceláře.“

A má sídlo v centru nějaké nevýhody?
K. Č.: „ Má to řadu nevýhod. Včetně třeba parkování. Jak pro nás, tak pro klienty. Ale už jsme si na to zvykli. Pokud nám to umožní ekonomická situace, tak bychom tu chtěli zůstat.“

V budově je více advokátních kanceláří. Necítíte konkurenční prostředí?
L. L.: „ To vůbec ne.“
K. Č.: „ Naopak, cítíme tu ducha kolegiality. Jelikož se s kolegy známe, můžeme prohodit pár slov na chodbě, zajít na oběd. Vzhledem k té naší specializaci konkurenční tlak nepociťujeme. Spíše dokonce určité synergické efekty.“

A co budoucnost? Máte v plánu se rozrůstat, na něco se zaměřit?
K. Č.: „ Bezprostředně nyní nějakou expanzi neplánujeme, ale chtěli bychom celkově dále zkvalitnit poskytování právních služeb v oblasti zejména litigace. Chceme také přispět i k rozvoji judikatury českých soudů v této oblasti, tu zatím považujeme za spíše nerozvinutou. A v této souvislosti se samozřejmě výhledově rozšíří naše řady o nějaké další kvalitní právníky.“


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz