24. 3. 2020
ID: 110894upozornění pro uživatele

Některé aspekty mimořádné situace z pohledu zákona o veřejných zakázkách

Zdroj: epravo.cz

Dnešní mimořádná situace vyvolává mnoho otázek ohledně aplikace práva veřejných zakázek, proto přinášíme mimořádný příspěvek od Mgr. Jiřího Harnacha z ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, kde se dozvíte odpovědi na otázky související právě s tímto tématem.

 

 

Jaká je tedy dnešní situace z pohledu práva veřejných zakázek? Je patrné, že aktuální karanténní stav ovlivňuje schopnost dodavatelů podílet se na zadávacím řízení, ať se nachází v jakékoliv fázi. Je potřeba prodlužovat lhůty pro podávání nabídek? Může nebo musí zadavatel lhůtu pro podání nabídek prodloužit? Je míra elektronizace v zadávacích procesech dostatečná tak, aby byly dodavatelé schopni připravovat své nabídky pouze elektronicky, např. v situaci, kdy potenciální dodavatel má své zaměstnance v karanténě? Kdy je striktně doporučeno lhůtu prodloužit?

Jste již ve fázi, kdy máte podepisovat smlouvu? Je zadavatel povinen pozastavit všechny aktuální kroky související s posouzením a hodnocením nabídek? Co když již před podpisem smlouvy zadavatel ví, že nemůže dojít k zahájení termínu plnění, který je uveden ve smlouvě, nebo ví, že plnění smlouvy se prodlouží v důsledku karantény? Vyčkáme s uzavřením smlouvy na dobu, kdy nouzový stav pomine? Je zadavatel povinen uzavřít smlouvu novou, nebo ji ponechat v původním znění? Probíhá již realizace předmětného plnění a zasáhl do ní nouzový stav? Jak postupovat? Lze provést změnu závazku?

Jaký je postup v případě nákupu zdravotnického materiálu veřejnými zadavateli? Situace v České republice neumožnuje využití řádného zadávacího řízení. Jaké jsou výjimky z aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek? Platí i nadále zásada restriktivní aplikace výjimek?

Přijměte pozvánku ke sledování našeho online video kurzu na téma: Některé aspekty mimořádné situace z pohledu ZZVZ.

 

 

 


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz