občanské právo

Novela občanského soudního řádu ve vztahu k obchodnímu zákoníku - díl II.

Přehled základních změn občanského soudního řádu souvisejících s obchodně právními spory, provedenými zákonem č. 30/2000 Sb.

Novela občanského soudního řádu ve vztahu k obchodnímu zákoníku - díl I.

Přehled základních změn občanského soudního řádu souvisejících s obchodně právními spory, provedenými zákonem č. 30/2000 Sb.

Změna zákona o soudních poplatcích – zvýšení, nebo snížení jejich výše ?

Zákon č. 255/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích přinesl poměrně značnou změnu stávající právní úpravy, jedná se zejména o následující skutečnosti

Místní příslušnost soudu při žalobě na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem státu

Otázka místní příslušnosti přičemž podle ustanovení § 85 odst. 3 o.s.ř. je obecným soudem státu soud, v jehož obvodu nastala skutečnost, která zakládá uplatněné právo

Vyklizení služebního bytu a úprava vzniku práva užívání k takovému bytu

Odvolací soud zaujal v projednávané věci právní názor, že pro posouzení charakteru předmětného bytu jako bytu podle § 8 zákona č. 102/1992 Sb. je rozhodující okolnost, zda žalobkyně byla ke dni účinnosti citovaného zákona nájemkyní tohoto bytu

Novela zákona o státní památkové péči - záměr nebo nedopatření

Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči byl mimo jiné novelizován zákonem č. 361/1999 Sb. - přinášíme Vám komentář k této novele

Důvodová zpráva k zákonu o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

ZÁKLADNÍ ZMĚNY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU účinné od 1. ledna 2001 - díl II.

Zákon č. 99/1963Sb. občanský soudní řád, byl výrazně změněn zákonem č. 30/2000 Sb., který nabývá účinnosti k 1. lednu 2001. Tento díl se věnuje řízení v prvním stupni

ZÁKLADNÍ ZMĚNY OBČANSKÉHO SOUDNÍHO ŘÁDU účinné od 1. ledna 2001 - díl I.

Zákon č. 99/1963Sb. občanský soudní řád, byl výrazně změněn zákonem č. 30/2000 Sb., který nabývá účinnosti k 1. lednu 2001

Může prodávající rozšířit záruku za jakost zboží i na osoby jiné než je kupující?

Koupím-li si jako spotřebitel v obchodě nějakou věc, odpovídá mi ze zákona prodejce za to, že tato věc bude po záruční dobu ve shodě s kupní smlouvou, zejména že bude bez vad. Zjednodušeně řečeno se shodou s kupní smlouvou rozumí to, že věc má takovou jakost a vlastnosti, jaké by měla dle kupní smlouvy, dle popisu či reklamy prodejce mít, případně…