11. 12. 2018
ID: 108489upozornění pro uživatele

Změny základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Zaměstnavatel je povinen kompenzovat zaměstnanci, kterého vyslal na pracovní cestu, zvýšené stravovací výdaje – vyplatit mu tzv. diety, tedy stravné. To platí i při cestách mimo území ČR. Zásadně vždy od 1. ledna dochází k pravidelným změnám v sazbách zahraničního stravného, které vyplácí zaměstnavatel zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu do zahraničí. Je tomu tak i pro rok 2019, kdy dochází k nárůstu sazeb u 9 zemí.

V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného v celých měnových jednotkách příslušné cizí měny, a to na základě návrhu Ministerstva zahraničních věcí vypracovaného podle podkladů zastupitelských úřadů o cenách jídel a nealkoholických nápojů ve veřejných stravovacích zařízeních střední kvalitativní třídy a v zařízeních první kvalitativní třídy v rozvojových zemích Asie, Afriky a Latinské Ameriky, a s využitím statistických údajů mezinárodních institucí. V mimořádném termínu Ministerstvo financí případně upraví případně výši základní sazby zahraničního stravného, jakmile se ceny a kurz stanovené cizí měny od poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Sazby zahraničního stravného stanovené pro rok 2019 určuje vyhláška Ministerstva financí č. 254/2018 Sb., která k 1. lednu 2019 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 401/2017 Sb., jež stanoví sazby pro rok 2018. 

Zvýšení pro 9 zemí

Základní sazba stravného se mění při cestách:

  • do Argentiny ze 45 na 50 amerických dolarů (USD)
  • na Kubu ze 45 na 50 euro (EUR)
  • do Mauretánie ze 35 na 40 EUR
  • do Myanmaru (Barmy) ze 45 na 50 USD
  • do Nizozemska ze 45 na 50 EUR
  • do Polska z 35 na 40 EUR
  • do Saudské Arábie ze 40 na 45 EUR
  • do Senegalu ze 40 na 45 EUR
  • do Sýrie ze 40 na 45 EUR. 
Nadto se mění měna u stravného pro Konžskou demokratickou republiku a to ze 60 USD na 50 EUR. 

Podle ust. § 170 odst. 2 zákoníku práce sjedná-li zaměstnavatel nebo určí před vysláním zaměstnance na zahraniční pracovní cestu základní sazbu zahraničního stravného, musí tato základní sazba činit v celých měnových jednotkách, s přihlédnutím k podmínkám zahraniční pracovní cesty a způsobu stravování, nejméně 75 % a u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby nejméně 50 % základní sazby zahraničního stravného stanovené pro příslušný stát prováděcím právním předpisem (vyhláškou MF). Pokud zaměstnavatel možnosti snížit stravné až o 25 % resp. 50 % nevyužije, musí stravné určit z výše základní sazby zahraničního stravného stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláškou MF) . Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času. Nejvyšší soud ČR v rozsudku spis. zn. 21 Cdo 4469/2017, ze dne 30. 5. 2018, potvrdil, že zaměstnavatel je podle ust. § 170 odst. 2 zákoníku práce oprávněn snížit základní sazbu zahraničního stravného také jednostranně, bez souhlasu zaměstnance;  tato sazba však musí být stanovena (určena) ještě před vysláním zaměstnance na pracovní cestu a musí tedy činit nejméně 75% (u členů posádek plavidel vnitrozemské plavby 50%) základní sazby stanovené právním předpisem (vyhláškou MF).

Adolf Maulwurf


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz