Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury ve věcech družstev

Přehled judikatury ve věcech družstev

Ivana Štenglová

Publikace poskytuje přehled o judikatuře řešící nejčastější otázky družstev a je sestavena s ohledem na praktické požadavky soudců, advokátů i podnikatelské sféry. Všechna rozhodnutí byla již dříve uveřejněna, u každého...

Přehled judikatury ve věcech daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

Přehled judikatury ve věcech daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

Alena Koutná

Soubor judikátů z oblasti majetkových daní, tedy daní upravených zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí jsou pro přehlednost rozdělena...

Teorie práva (2. aktualizované a přepracované vydání)

Teorie práva (2. aktualizované a přepracované vydání)

Jiří Čapek, Jiří Boguszak, Aleš Gerloch

Druhé, aktualizované a přepracované vydání vysokoškolské učebnice. Publikace podává systematický výklad hlavních typů právních kultur, pramenů práva, právních norem a jejich aplikace a interpretace, vztahu státu a práva,...

Daňový expert

Daňový expert

Daňový EXPERT je odborný časopis pro pokročilé daňové specialisty obsahující komentáře, výklady a analýzy k aktuálním daňovým i souvisejícím předpisům.
Součástí předplatné je zdarma přístup do online archivu časopisu...

Řízení školy

Řízení školy

Časopis je určen:ředitelům, ale také vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, zřizovatelům, výchovným poradcům, metodikům prevence i pedagogům, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v oblasti...

Judikatura Evropského soudního dvora

Judikatura Evropského soudního dvora

Jediné periodikum, které systematicky a pravidelně publikuje rozhodnutí Evropského soudního dvora v českém jazyce. Nově jako čtvrtletník o 160 stranách. Toto řešení kombinuje výhody časopisu a knihy. Nová struktura a rozšíření...

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

Cílem Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, vrcholného soudního orgánu, je zajišťovat jednotu a zákonnost rozhodování ve věcech patřících do pravomoci soudů v oblasti správního soudnictví. Soud tak plní úkol...

UNES

UNES

UNES - účetnictví neziskového sektoru ČASOPIS JE URČEN - všem, kteří se zabývají účetní, daňovou i mzdovou problematikou územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, organizačních složek státu, občanských...

Jurisprudence

Jurisprudence

Časopis Jurisprudence se od letošního roku stal oficiálním akademickým časopisem Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Nadále zde budou publikovány příspěvky s důrazem na kvalitu zpracování tématu, návaznost na probíhající...

Účetnictví, daně a právo v zemědělství (UZEM)

Účetnictví, daně a právo v zemědělství (UZEM)

Na českém trhu ojedinělý odborný časopis pro všechny, kdo se zabývají účetní a daňovou problematikou organizací všech právních forem, které podnikají v zemědělství.
OBSAH ČASOPISU:Časopis je strukturován tak, aby poskytoval...

Bezpečnost a hygiena práce

Bezpečnost a hygiena práce

Měsíčník Bezpečnost a hygiena práce je určen všem odborníkům, zabývajícím se bezpečností a ochranou zdraví při práci.Časopis své čtenáře informuje o technických normách, nařízeních vlády, vyhláškách a dalších...

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva

Tento měsíčník patří k nejrozšířenějším periodikům uveřejňujícím rozhodnutí soudů. Je nepostradatelnou pomůckou soudců, advokátů a všech právníků, kteří si uvědomují význam judikatury pro svou práci. Judikatura...

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva

Tento časopis jako jediný u nás přináší každé dva měsíce aktuální přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a je nezbytným zdrojem informací nejen pro soudce, státní zástupce a advokáty, ale i pro poslance,...

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK)

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK)

Čtrnáctideník přináší aktuální informace z oblasti daní a daňového řízení s důrazem na daňovou optimalizaci a správná řešení a s upozorněním na možná pochybení. Pozornost je věnována i dalším odvodům a cestovním...

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka

Měsíčník je zaměřen na aktuální informace z pracovněprávní oblasti, sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, mezd a nejnovější poznatky z řízení lidských zdrojů v tuzemských i zahraničních společnostech....

Právo a rodina

Právo a rodina

Měsíčník zaměřený na problematiku práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a rodinných a opatrovnických soudců. Je určen zejména pracovníkům ve státní správě a samosprávě na úseku sociální péče a...

Personalistika v řízení školy (E-kniha)

Personalistika v řízení školy (E-kniha)

Irena Lhotková, David Borovec, Martin Šikýř

Publikace Personalistika v řízení školy představuje zajímavé a užitečné obohacení současné odborné literatury věnované personální práci (řízení lidských zdrojů), když v souladu s platnými právními předpisy (zejména...

Balíček – půjčování e-učebnic pro 3. ročníky právnických fakult (E-kniha)

Balíček – půjčování e-učebnic pro 3. ročníky právnických fakult (E-kniha)

V balíčku najdete potřebné studijní materiály pro předměty povinné ve 3. ročníku právnických fakult, a to vždy v nejnovějším vydání.
Za tyto knihy v celkové hodnotě 7000 Kč zaplatíte jen 485 Kč měsíčně:
• Občanské...

Kompetence řídících pracovníků ve školství (E-kniha)

Kompetence řídících pracovníků ve školství (E-kniha)

Jindřich Kitzberger, Václav Trojan, Irena Lhotková

Tato kniha je výsledkem práce týmu autorů, kteří se snažili pojmout problematiku kompetence pracovníků ve školství jak z pohledu teorie, tak na základě praktických zkušeností.
Autoři počítají s využitím samotnými řídícími...

Speciál pro školní jídelny + časopis Řízení školy

Speciál pro školní jídelny + časopis Řízení školy

Školní stravování slaví 70 let své existence a současně prochází významnými změnami. Dostává se do centra pozornosti veřejnosti i médií a často čelí kritice, která není oprávněná. Vedoucí školních jídelen se dnes více...