evropské právo

Regular report from the commission on the Czech Republic´s progress towards accession

Hodnotící zpráva evropské komise o stavu ČR k 30.9.2000 (v angličtině)

Většina Němců nechce euro

Kdyby to bylo z právního hlediska možné, většina Němců by požadovala vystoupení Spolkové republiky z Evropské měnové unie (EMU) a zřekla by se jednotné měny euro

Předvstupní pomoc od Evropské unie a regionální politika ČR

Využití strukturálních fondů EU, které v unii slouží k prosazování regionální a strukturální politiky, bude možné až po vstupu ČR do EU. Do té doby připravila unie pro kandidátské země programy předvstupní pomoci

Přivolení k výpovědi z nájmu bytu ve smyslu § 711 odst. 1 písm. g) obč. zák.

Má-li nájemce více bytů a nebylo by možné po něm spravedlivě požadovat aby užíval pouze byt jeden, pak přivolení k výpovědi z nájmu bytu ve smyslu § 711 odst. 1 písm. g) obč. zák. je možné i ...

Vztahy Evropské unie a USA

V našem seriálu o Evropské unii Vám dnes přinášíme rozbor vztahů EU a USA

Evropská měnová unie - vývoj, členové a aktuální události

Závěrečným krokem v procesu integrace členských států zemí Evropských společenství (ES) je vytvoření Evropské měnové unie (EMU)

Vztahy Evropské unie a Slovenska

V našem seriálu o Evropské unii Vám přinášíme porovnání jednotlivých kandidátů na vstup do EU a stav příprav na vstup.

Vztahy Evropské unie a Polska

V našem seriálu o Evropské unii Vám přinášíme porovnání jednotlivých kandidátů na vstup do EU a stav příprav na vstup.

Evropská unie - struktura a vedení

Popis a význam funkcí jednotlivých orgánů Evropské unie a jejich složení

Vztahy Evropské unie a Maďarska

V našem seriálu o Evropské unii Vám tímto článkem začínáme přinášet porovnání jednotlivých kandidátů na vstup do EU.

Vstupní proces České republiky do EU

Přinášíme Vám detailní časový popis průběhu vstupního procesu České republiky do Evropské unie

Zákonem stanovené výdaje na pracovní síly v rámci EU

Koordinovaná strategie Společenství, která má znovu otevřít cestu k růstu a překonat strukturální krizi, nesmí přejít bez povšimnutí význam a strukturu zákonem stanovených výdajů na pracovní síly

Evropská unie - struktura a orgány EU

Přinášíme Vám základní přehled všech orgánů EU včetně prvotního popisu jejich úkolů

Vývoj Evropské unie v roce 2000

Přinášíme Vám časový přehled významných událostí v EU od zahájení portugalského předsednictví po odmítnutí vstupu do EMU v dánském referendu minulý týden

Evropská centrální banka

Od 1. ledna 1999 dohlíží na měnovou politiku 11 členských zemí Evropské měnové unie Evropská centrální banka.

Evropský parlament a jeho struktura

Seznamte se s poslanci evropského parlamentu a podívejte se na jeho strukturu

Antidumpingová řízení Evropské unie v ČR

Dumping je formou cenové diskriminace, tedy praxe prodeje zboží v zahraničí za nižší ceny než na domácím trhu v zemi vývozu

Vývoj vztahů ČR a Evropské unie

Přinášíme Vám časový přehled vztahů České republiky a Evropské unie