Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Stanovení daně podle pomůcek

Stanovení daně podle pomůcek

Zdeněk Burda

Využijte akci na nákup této knihy se slevou 45 % Cílem této publikace je seznámit čtenáře se specifickými postupy při stanovení daně podle pomůcek, tedy situace, kdy správce daně zpochybní účetnictví či jinou evidenci...

Obecná, ekonomická a informační etika

Obecná, ekonomická a informační etika

Jiří Vaněk

Kniha pojednává o základních typech etických postojů, jež lze v běžném životě zaujmout, a poskytuje pro ně bližší argumenty, jež zformulovali jejich teoretičtí zastánci. Vyznačuje rovněž širší sociálně-psychologické...

Účetnictví komerčních pojišťoven - Specifika v ČR

Účetnictví komerčních pojišťoven - Specifika v ČR

Jiřina Bokšová

Hlavním záměrem publikace je charakterizovat činnost pojišťovnictví z hlediska jeho specifik, organizace a účetnictví, vysvětlit základní prvky rozvahy komerčních pojišťoven, poukázat na vykazování základních kategorií...

Veřejné finance, 2., aktualizované vydání

Veřejné finance, 2., aktualizované vydání

Alena Maaytová, Bojka Hamerníková

Další, aktualizované vydání úspěšné publikace, jejímiž autoři je řada odborníků z několika českých vysokých škol, přináší odpovědi na mnoho aktuálních otázek v teoretické i praktické rovině. Struktura textu je...

Politický a právní rámec evropské integrace (E-kniha)

Politický a právní rámec evropské integrace (E-kniha)

Ivo Šlosarčík

Publikace představuje evropskou integraci z pohledu právního a politologického době po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Studenti politologie a zájemci o politický rozměr evropské integrace se dozvědí o právním rámci, studenti...

Politický a právní rámec evropské integrace

Politický a právní rámec evropské integrace

Ivo Šlosarčík

Publikace představuje evropskou integraci z pohledu právního a politologického době po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Studenti politologie a zájemci o politický rozměr evropské integrace se dozvědí o právním rámci, studenti...

Přehled judikatury. Směnečná judikatura (E-kniha)

Přehled judikatury. Směnečná judikatura (E-kniha)

Zdeněk Kovařík

Již 4. vydání směnečné judikatury - aktualizované a rozšířené!
Další vydání úspěšné publikace podstatně rozšiřuje nabídku nezbytné judikatury, kterou by měl znát každý právník který přichází do styku se směnkami....

Přehled judikatury. Směnečná judikatura

Přehled judikatury. Směnečná judikatura

Zdeněk Kovařík

Již 4. vydání směnečné judikatury - aktualizované a rozšířené!
Další vydání úspěšné publikace podstatně rozšiřuje nabídku nezbytné judikatury, kterou by měl znát každý právník který přichází do styku se směnkami....

Veřejné finance, 2., aktualizované vydání

Veřejné finance, 2., aktualizované vydání

Bojka Hamerníková, Alena Maaytová

Další, aktualizované vydání úspěšné publikace, jejímiž autoři je řada odborníků z několika českých vysokých škol, přináší odpovědi na mnoho aktuálních otázek v teoretické i praktické rovině. Struktura textu je...

Veřejné finance, 2., aktualizované vydání

Veřejné finance, 2., aktualizované vydání

Bojka Hamerníková, Alena Maaytová

Další, aktualizované vydání úspěšné publikace, jejímiž autoři je řada odborníků z několika českých vysokých škol, přináší odpovědi na mnoho aktuálních otázek v teoretické i praktické rovině. Struktura textu je...

Přehled judikatury. Směnečná judikatura (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury. Směnečná judikatura (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Zdeněk Kovařík

Již 4. vydání směnečné judikatury - aktualizované a rozšířené!
Další vydání úspěšné publikace podstatně rozšiřuje nabídku nezbytné judikatury, kterou by měl znát každý právník který přichází do styku se směnkami....

Přehled judikatury. Směnečná judikatura (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled judikatury. Směnečná judikatura (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Zdeněk Kovařík

Již 4. vydání směnečné judikatury - aktualizované a rozšířené!
Další vydání úspěšné publikace podstatně rozšiřuje nabídku nezbytné judikatury, kterou by měl znát každý právník který přichází do styku se směnkami....

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek I (1999-2000) (E-kniha)

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek I (1999-2000) (E-kniha)

Ján Šikuta, Eva Hubálková

Publikace je prvním svazkem řady uveřejňující nejvýznamnější rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se o výběr rozhodnutí, která se výrazně zapsala do právního povědomí v oblasti lidských práv a základních...

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek I (1999-2000)

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek I (1999-2000)

Ján Šikuta, Eva Hubálková

Publikace je prvním svazkem řady uveřejňující nejvýznamnější rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se o výběr rozhodnutí, která se výrazně zapsala do právního povědomí v oblasti lidských práv a základních...

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Formální náležitosti podání (E-kniha)

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Formální náležitosti podání (E-kniha)

Eva Hubálková

Publikace je praktickou příručkou vysvětlující základní pojmy řízení před Evropským soudem počínaje druhy řízení, stranami, kompetencí soudu, vyčerpání právních prostředků nápravy, výkonem rozsudků, překážkou věci...

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Formální náležitosti podání

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Formální náležitosti podání

Eva Hubálková

Publikace je praktickou příručkou vysvětlující základní pojmy řízení před Evropským soudem počínaje druhy řízení, stranami, kompetencí soudu, vyčerpání právních prostředků nápravy, výkonem rozsudků, překážkou věci...

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních.  Komentář

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních. Komentář

Antonín Kreml, Jiří Teryngel

Publikace seznamuje s komplexní právní úpravou problematiky zbrojního práva v České republice. V první části publikace je proveden podrobný komentář k textu jednotlivých ustanovení zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, včetně...

Zákon o vlastnictví bytů. Komentář

Zákon o vlastnictví bytů. Komentář

Pavla Schödelbauerová, Jiří Čáp

Cílem komentáře je poskytnout potřebné informace z oblasti vlastnictví bytů, fungování společenství vlastníků jednotek. Jak družstva, tak nabyvatelé bytových jednotek získají potřebné znalosti nutné k učinění převodů...

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek I (1999-2000) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rozsudky velkého senátu, výběr. Svazek I (1999-2000) (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha WK eReader)

Ján Šikuta, Eva Hubálková

Publikace je prvním svazkem řady uveřejňující nejvýznamnější rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se o výběr rozhodnutí, která se výrazně zapsala do právního povědomí v oblasti lidských práv a základních...

Obchodní zákoník. Komentář

Obchodní zákoník. Komentář

Zdeněk Čáp, Zdeněk Kovařík, Jarmila Pokorná

Během posledních dvou let se řadou rozsáhlých novelizací významně proměnila oblast společenstevního práva a praxe pociťuje nutnost výkladu této nové problematiky, alespoň do doby, než bude dostatek příslušné judikatury. Autoři...