občanské právo

Může prodávající rozšířit záruku za jakost zboží i na osoby jiné než je kupující?

Koupím-li si jako spotřebitel v obchodě nějakou věc, odpovídá mi ze zákona prodejce za to, že tato věc bude po záruční dobu ve shodě s kupní smlouvou, zejména že bude bez vad. Zjednodušeně řečeno se shodou s kupní smlouvou rozumí to, že věc má takovou jakost a vlastnosti, jaké by měla dle kupní smlouvy, dle popisu či reklamy prodejce mít, případně…