Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled Judikatury z oblasti živnostenského podnikání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Přehled Judikatury z oblasti živnostenského podnikání (Balíček - Tištěná kniha + E-kniha Smarteca)

Sylva Šiškeová

Předkládaná publikace obsahuje výběr judikatury z oblasti práva živnostenského podnikání. Práce je systematicky členěna do čtyř částí, jež jsou dále strukturovány. První část se zabývá problematikou jednotlivých druhů...

Rizika v komerční praxi (E-kniha)

Rizika v komerční praxi (E-kniha)

František Janatka

Problematika rizik v komerční praxi je známa všem podnikatelům. Zvyšování komerčních rizik v posledních letech nesporně ovlivňuje globalizace světového obchodu, rostoucí objem zahraničního obchodu a služeb i cyklický vývoj...

Rizika v komerční praxi

Rizika v komerční praxi

František Janatka

Problematika rizik v komerční praxi je známa všem podnikatelům. Zvyšování komerčních rizik v posledních letech nesporně ovlivňuje globalizace světového obchodu, rostoucí objem zahraničního obchodu a služeb i cyklický vývoj...

Lesní zákon. Komentář

Lesní zákon. Komentář

Petr Dvořák, Jaroslav Drobník

Komentář k lesnímu zákonu v platném znění se zapracovanou judikaturou a platným zněním prováděcích vyhlášek. Vhodná pomůcka pro vlastníky lesů a úředníky státní správy lesů. Lesní zákon z roku 1995 je prvou...

Zákon o azylu. Komentář

Zákon o azylu. Komentář

Hana Lupačová, Miroslav Jurman, Věra Honusková, Pavel Molek, David Kosař

Komentář se snaží nalézt odpovědi na veškeré podstatné výkladové otázky, které se dosud při aplikaci zákona vyskytly (resp. na důležité výkladové otázky, které by se podle autorů mohly vyskytnout v blízké budoucnosti),...

Obligační právo

Obligační právo

Jaromír Sedláček

V edici klasických právnických děl vychází učebnice závazkového práva prof. JUDr. Jaromíra Sedláčka, jedna z nejvýznamnějších českých učebnic závazkového práva v období před druhou světovou válkou. Pro právníky, kteří...

Teorie národního hospodářství

Teorie národního hospodářství

Jan Urban

Na únor 2015 připravujeme čtvrté, aktualizované vydání.
Třetí, doplněné a rozšířené vydání. Cílem této knihy je vysvětlit čtenáři základní principy ekonomického uvažování a objasnit rozhodující vztahy mezi...

Právo, ekonomie a politika

Právo, ekonomie a politika

Richard A. Epstein

Richard Epstein, profesor na University of Chicago a New York University, je jedním z nejvlivnějších právních teoretiků moderní doby. Kromě zásadních děl na poli práva soukromých deliktů, jimiž se zařadil mezi americkou akademickou...

Zákon o zaměstnanosti. Komentář.

Zákon o zaměstnanosti. Komentář.

Ladislava Steinichová

Oblast zaměstnanosti a její právní úprava doznala za posledních dvacet let významných změn a její vývoj, významně ovlivněn názory a právem Evropské unie, i nadále pokračuje. Tento komentovaný zákon o zaměstnanosti z pera...

MERITUM Katastr nemovitostí, 2. aktualizované vydání

MERITUM Katastr nemovitostí, 2. aktualizované vydání

Pavlína Trajerová, Václav Trajer

2. vydání průvodce katastrem nemovitostí
Publikace podrobně rozebírá jednotlivá řízení probíhající před katastrálním úřadem, a to jak z hlediska procesního, tak i z hlediska hmotněprávního. Jedná se nejen o řízení o...

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži

Dana Ondrejová

Publikace je první knihou podobného zaměření, která přináší informačně vyčerpávající praktický návod jak postupovat v případě nekalosoutěžního sporu. Kniha obsahuje značné množství judikatury českých soudů, ale...

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži (E-kniha)

Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži (E-kniha)

Dana Ondrejová

Publikace je první knihou podobného zaměření, která přináší informačně vyčerpávající praktický návod jak postupovat v případě nekalosoutěžního sporu. Kniha obsahuje značné množství judikatury českých soudů, ale...

Informační zdroje v odborné literatuře (E-kniha)

Informační zdroje v odborné literatuře (E-kniha)

Jan Vymětal

Publikace uvádí velmi přístupnou formou návody nejen jak provádět „pasivní“ vyhledávání a využívání informací z nejrůznějších zdrojů, ale také jak „aktivně“ vytvářet tyto informační zdroje, tj. publikace různého...

Informační zdroje v odborné literatuře

Informační zdroje v odborné literatuře

Jan Vymětal

Publikace uvádí velmi přístupnou formou návody nejen jak provádět „pasivní“ vyhledávání a využívání informací z nejrůznějších zdrojů, ale také jak „aktivně“ vytvářet tyto informační zdroje, tj. publikace různého...

Stanovení daně podle pomůcek

Stanovení daně podle pomůcek

Zdeněk Burda

Využijte akci na nákup této knihy se slevou 45 % Cílem této publikace je seznámit čtenáře se specifickými postupy při stanovení daně podle pomůcek, tedy situace, kdy správce daně zpochybní účetnictví či jinou evidenci...

Obecná, ekonomická a informační etika

Obecná, ekonomická a informační etika

Jiří Vaněk

Kniha pojednává o základních typech etických postojů, jež lze v běžném životě zaujmout, a poskytuje pro ně bližší argumenty, jež zformulovali jejich teoretičtí zastánci. Vyznačuje rovněž širší sociálně-psychologické...

Účetnictví komerčních pojišťoven - Specifika v ČR

Účetnictví komerčních pojišťoven - Specifika v ČR

Jiřina Bokšová

Hlavním záměrem publikace je charakterizovat činnost pojišťovnictví z hlediska jeho specifik, organizace a účetnictví, vysvětlit základní prvky rozvahy komerčních pojišťoven, poukázat na vykazování základních kategorií...

Veřejné finance, 2., aktualizované vydání

Veřejné finance, 2., aktualizované vydání

Alena Maaytová, Bojka Hamerníková

Další, aktualizované vydání úspěšné publikace, jejímiž autoři je řada odborníků z několika českých vysokých škol, přináší odpovědi na mnoho aktuálních otázek v teoretické i praktické rovině. Struktura textu je...

Politický a právní rámec evropské integrace (E-kniha)

Politický a právní rámec evropské integrace (E-kniha)

Ivo Šlosarčík

Publikace představuje evropskou integraci z pohledu právního a politologického době po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Studenti politologie a zájemci o politický rozměr evropské integrace se dozvědí o právním rámci, studenti...

Politický a právní rámec evropské integrace

Politický a právní rámec evropské integrace

Ivo Šlosarčík

Publikace představuje evropskou integraci z pohledu právního a politologického době po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Studenti politologie a zájemci o politický rozměr evropské integrace se dozvědí o právním rámci, studenti...