Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Přehled judikatury z oblasti věcných práv, 2., aktualizované a rozšířené vydání

Jan Šarman

Předkládaný Přehled judikatury aktualizuje a rozšiřuje první vydání, které vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s., v roce 2006. Důvodem pro obnovené vydání byl vzrůstající objem a vývoj judikatury vztahující se k...

Výchova bez trestů

Výchova bez trestů

Václav Mertin

Kniha je určena pro všechny rodiče a další vychovatele, kteří vážně přemýšlejí o tom, zda by dokázali úspěšně vychovávat dítě bez tělesných trestů nebo vůbec bez trestání, či jsou dokonce přesvědčeni, že to jde....

Personalistka, 4. vydání, aktualizované a rozšířené pro rok 2013 (E-kniha)

Personalistka, 4. vydání, aktualizované a rozšířené pro rok 2013 (E-kniha)

Alena Chládková, Petr Bukovjan

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů v roce 2013.
Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se...

REKODIFIKACE & PRAXE

REKODIFIKACE & PRAXE

Časopis Rekodifikace & praxe se zaměřuje na praktické řešení problémů souvisejících s rekodifikací soukromého práva.
Jeho obsah tvoří především články týkající se dopadů rekodifikace na vybrané instituty, otázky a...

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013 (E-kniha)

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013 (E-kniha)

Alena Chládková, Petr Bukovjan

Leckdy je těžké najít odpověď byť na jedinou otázku. Tato kniha Vám těch odpovědí nabízí hned 206, a to na nejčastější praktické otázky z oblasti dovolené a překážek v práci. Knihu psali svým způsobem i čtenáři sami....

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013

Dovolená a překážky v práci v otázkách a odpovědích v roce 2013

Alena Chládková, Petr Bukovjan

Leckdy je těžké najít odpověď byť na jedinou otázku. Tato kniha Vám těch odpovědí nabízí hned 206, a to na nejčastější praktické otázky z oblasti dovolené a překážek v práci. Knihu psali svým způsobem i čtenáři sami....

Soužití generací. Proč nejsou staří lidé problémem, ale řešením

Soužití generací. Proč nejsou staří lidé problémem, ale řešením

Lothar Späth, Herbert Henzler, překlad Jaroslav Rubáš

Stále se snižující počet lidí v produktivním věku musí vydělávat na stále narůstající počet seniorů ve věku důchodovém. V současné době si naše společnost ještě dovoluje obrovské plýtvání: mnoho starších lidí,...

Kompetence řídících pracovníků ve školství

Kompetence řídících pracovníků ve školství

Jindřich Kitzberger, Václav Trojan, Irena Lhotková

Tato kniha je výsledkem práce týmu autorů, kteří se snažili pojmout problematiku kompetence pracovníků ve školství jak z pohledu teorie, tak na základě praktických zkušeností.
Autoři počítají s využitím samotnými řídícími...

Manažerské týmy

Manažerské týmy

R. Meredith Belbin překlad Pavel Procházka

Kniha je překladem 3. vydání bestseleru o týmech, jenž se stal základem každodenního jazyka organizací po celém světě. Poskytuje výstižné a užitečné informace, které umožňují lídrům prosazovat klíčové změny na...

Trestní právo

Trestní právo

Právnický recenzovaný časopis věnovaný trestnímu právu
vychází od roku 1997 a po celých těchto už téměř šestnáct let prokazoval vysokou stabilitu, co se týče, obsahu, kvality, grafického vzhledu, autorského okruhu i složení...

Státní zastupitelství

Státní zastupitelství

Právnický recenzovaný časopis věnovaný Státnímu zastupitelství
vychází od roku 2003 a za tu dobu procházel určitým vývojem, pokud jde o obsah, strukturu, zaměření i personální otázky. Publikovány v něm jsou ovšem po celou...

Finanční, daňový a účetní bulletin

Finanční, daňový a účetní bulletin

Renomovaný čtvrtletník přinášející odborný výklad finančních, daňových a účetních předpisů.
Autoři jsou předními specialisty z řad pracovníků ministerstev a tvůrců dotčených zákonů.
Neoddělitelnou součástí...

Mezinárodní daňové vztahy - 2., aktualizované vydání (E-kniha)

Mezinárodní daňové vztahy - 2., aktualizované vydání (E-kniha)

Hana Skalická

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy a dalo by se říci, že se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při...

Mezinárodní daňové vztahy - 2., aktualizované vydání

Mezinárodní daňové vztahy - 2., aktualizované vydání

Hana Skalická

Obsah této knihy byl sestaven na základě dotazů široké veřejnosti. Vzhledem k šíři témat byla kniha nazvána Mezinárodní daňové vztahy a dalo by se říci, že se týká rozmanitých situací, s nimiž se podnikatelé setkávají při...

Auto v pracovněprávních vztazích

Auto v pracovněprávních vztazích

Dana Trezziová, Petr Bukovjan, Bořivoj Šubrt

Používání automobilů, popřípadě motocyklů pro pracovněprávní účely má řadu aspektů, vyplývajících ze zákoníku práce, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale též předpisů daňových. Jde o...

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy

Speciál pro ZUŠ je neoddělitelnou součástí časopisu Řízení školy (měsíčník, 40 stran). Objednáním přílohy budete automaticky dostávat i časopis Řízení školy, který se věnuje problematice řízení a vedení všech typů...

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy

Speciál pro střední školy prakticky zpracovává aktuální problematiku nezbytnou pro řízení a vedení střední školy.
Vychází každý lichý měsíc (6 x v roce) a je neoddělitelnou součástí časopisu Řízení školy (měsíčník,...

Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní) (E-kniha)

Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní) (E-kniha)

Milan Podhrázký

Právo na samosprávu nepochybně představuje jeden z klíčových institutů každého demokratického právního státu, přičemž samospráva jako taková se díky tomu poměrně často stává zdrojem rozličných sporů, a to jak...

Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní)

Přehled judikatury z oblasti samosprávy (územní a profesní)

Milan Podhrázký

Právo na samosprávu nepochybně představuje jeden z klíčových institutů každého demokratického právního státu, přičemž samospráva jako taková se díky tomu poměrně často stává zdrojem rozličných sporů, a to jak...

Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků

Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků

Jiří Čáp

Vlastnictví bytů, činnost společenství vlastníků jednotek a správa domu, převody vlastnictví jednotek, práva a povinnosti vlastníků jednotek a vše, co s touto problematikou souvisí je z hlediska právní úpravy předmětem zákona o...