Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Neptejte se účetních, jak řídit náklady

Neptejte se účetních, jak řídit náklady

Tomáš Nekvapil

Zabýváte se náklady, rozhodujete o podnikových investicích, produkčních kapacitách, prodejních cenách nebo změnách sortimentu a často vás neuspokojí, co se o nich dozvíte od vašich účetních? Typicky účetnické pojmy, jako je...

Sociální ekonomika

Sociální ekonomika

Ladislav Průša, Marie Dohnalová

Kniha definuje sociální ekonomiku a sociální podniky s použitím zahraničních přístupů i se znalostí české reality. Autoři věnují stěžejní pozornost problematice sociálních služeb a jejich poskytování obecně prospěšnými...

Náhrada mzdy zaměstnance po dobu prvních tří týdnů nemoci

Náhrada mzdy zaměstnance po dobu prvních tří týdnů nemoci

Bořivoj Šubrt

Aktualizace k 15. 2. 2012 je dostupná vpravo v souborech Ke stažení.
Třetí vydání úspěšné publikace reaguje na změny v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, provedené zákonem...

Právní předpisy EU s judikaturou. Právo obchodních společností (E-kniha)

Právní předpisy EU s judikaturou. Právo obchodních společností (E-kniha)

Jan Lasák

Od okamžiku, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, začalo komunitární právo výrazným způsobem ovlivňovat českou realitu všedního dne. Záchvěvy evropského legislativního procesu se přitom odráží v nespočtu oblastí...

Právní předpisy EU s judikaturou. Právo obchodních společností

Právní předpisy EU s judikaturou. Právo obchodních společností

Jan Lasák

Od okamžiku, kdy Česká republika vstoupila do Evropské unie, začalo komunitární právo výrazným způsobem ovlivňovat českou realitu všedního dne. Záchvěvy evropského legislativního procesu se přitom odráží v nespočtu oblastí...

Veřejné sbory (E-kniha)

Veřejné sbory (E-kniha)

František Vavera, Jindřich Škoda, Pavel Mates

Veřejné sbory představují speciální fenomén, který jenezbytný v každé moderní společnosti. Pečují o to, co bývá označováno jako tzv. policejní statky, tedy o obranu státu, veřejnou bezpečnost, bezpečnost osob a majetku, klid,...

Veřejné sbory

Veřejné sbory

František Vavera, Jindřich Škoda, Pavel Mates

Veřejné sbory představují speciální fenomén, který jenezbytný v každé moderní společnosti. Pečují o to, co bývá označováno jako tzv. policejní statky, tedy o obranu státu, veřejnou bezpečnost, bezpečnost osob a majetku, klid,...

Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře

Společné jmění manželů v teorii a v judikatuře

Jiří Spáčil, Jan Dvořák

Ve třetím, rozšířeném vydání autoři zpřístupňují čtenáři zkoumanou oblast jak z pohledu aktuálních výsledků teoretického poznání (včetně poznání evropského), tak i z pohledu judikatury českých soudů. Obsahem publikace...

Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu

Zvláštnosti makroekonomické politiky zemí Blízkého východu

Mansoor Maitah

Autor charakterizuje ekonomický systém zemí Blízkého východu, zabývá se zvláštnostmi fiskální a monetární politiky v těchto státech, včetně islámského finančnictví, dopadem finanční krize na arabské ekonomiky a zdůrazňuje...

Obecně prospěšná společnost, 3. vydání

Obecně prospěšná společnost, 3. vydání

Tomáš Dvořák

Předkládaná publikace je třetím, doplněným, rozšířeným a aktualizovaným komentářovým vydáním zákona o obecně prospěšných společnostech podle právního stavu účinného ke dni 1. 1. 2011. Předmětem pozornosti publikace...

Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu

Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu

Josef Drbohlav Tomáš Pohl

Publikace, která vychází již ve třetím, přepracovaném a aktualizovaném vydání, se věnuje pohledávkám z právního, účetního a daňového pohledu. Reflektuje všechny aktuální změny, které se tématu týkají.
 
Od prvního...

Sociální ekonomika

Sociální ekonomika

Marie Dohnalová, Ladislav Průša

Kniha definuje sociální ekonomiku a sociální podniky s použitím zahraničních přístupů i se znalostí české reality. Autoři věnují stěžejní pozornost problematice sociálních služeb a jejich poskytování obecně prospěšnými...

Sociální ekonomika

Sociální ekonomika

Marie Dohnalová, Ladislav Průša

Kniha definuje sociální ekonomiku a sociální podniky s použitím zahraničních přístupů i se znalostí české reality. Autoři věnují stěžejní pozornost problematice sociálních služeb a jejich poskytování obecně prospěšnými...

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny

Ondřej Chlada, Barbora Suchá, Daša Aradská, Romana Kaletová, Nataša Randlová

Cílem této publikace je poskytnout praktické odpovědi na nejobvyklejší pracovněprávní dotazy v uspořádané formě, od vzniku po skončení pracovního poměru, od těhotenství a mateřské dovolené po zaměstnávání starobních...

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví (E-kniha)

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví (E-kniha)

Michal Králík

Tento Přehled judikatury nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které přináší v praktickém životě značné množství problémů. Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se...

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Přehled judikatury ve věcech podílového spoluvlastnictví

Michal Králík

Tento Přehled judikatury nabízí rozsáhlý výběr rozhodnutí soudů k podílovému spoluvlastnictví, které přináší v praktickém životě značné množství problémů. Judikatura tohoto svazku řeší otázky hospodaření se...

Finanční leasing z účetního a daňového pohledu (E-kniha)

Finanční leasing z účetního a daňového pohledu (E-kniha)

Jiří Vychopeň

Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Z pohledu daně z příjmů se kniha zaměřuje zejména na uplatňování leasingových splátek jako výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a...

Finanční leasing z účetního a daňového pohledu

Finanční leasing z účetního a daňového pohledu

Jiří Vychopeň

Do publikace jsou zahrnuty praktické problémy, které byly zdrojem dotazů veřejnosti. Z pohledu daně z příjmů se kniha zaměřuje zejména na uplatňování leasingových splátek jako výdajů (nákladů) na dosažení, zajištění a...

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí

Milan Damohorský

Cvičebnice obsahuje desítky praktických příkladů motivovaných skutečnými případy, a to zejména z úseku stavebního práva, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence znečišťování, práva na informace o...

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí (E-kniha)

Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí (E-kniha)

Milan Damohorský

Cvičebnice obsahuje desítky praktických příkladů motivovaných skutečnými případy, a to zejména z úseku stavebního práva, posuzování vlivů na životní prostředí, integrované prevence znečišťování, práva na informace o...