Knižní novinky nakladatelství Wolters Kluwer

Přehled judikatury ve věcech dědických

Přehled judikatury ve věcech dědických

Roman Fiala

Přehled judikatury ve věcech dědických má být praktickou pomůckou pro soudce, notáře a všechny, kteří se dědickou problematikou aktuálně zabývají. Hledisko, z něhož vycházel uspořadatel souboru, bylo shromáždit aktuální...

Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů

Přehled judikatury ve věcech daní z příjmů

Hana Erbsová

Přehled zahrnuje judikaturu týkající se daní z příjmů fyzických i právnických osob; věnuje se příjmům fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, některým specifickým případům osvobození od daně...

Teorie veřejné moci (vládnutí)_2. vyd.

Teorie veřejné moci (vládnutí)_2. vyd.

Karel Klíma

Vysokoškolská učebnice "Teorie veřejné moci (vládnutí)" představuje pojetí veřejné moci v širším pohledu společenských faktorů, které v průběhu dějin státnost (a vůbec vládnutí) ovlivňovaly. Značně překračuje původní...

Obchodní právo III.

Obchodní právo III.

Stanislava Černá

Základní vysokoškolská učebnice napsaná vedoucí katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy se věnuje výkladu akciové společnosti.  

Přehled judikatury ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání

Přehled judikatury ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání

František Ištvánek

Přehled judikatury ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání je dosud jediným uceleným souborem judikatury z této oblasti. Byl sestaven jednak z již dříve uveřejněných, ale i z dosud...

Obchodní právo II.

Obchodní právo II.

Stanislava Černá, Irena Pelikánová

Základní vysokoškolská učebnice napsaná pedagogy Právnické fakulty Univerzity Karlovy katedry obchodního práva. Popisuje společnosti obchodního práva a družstvo, tedy veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost,...

Přehled judikatury ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem

Přehled judikatury ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem

Viktor Vaške

Tento soubor judikatury zahrnuje rozhodnutí týkající se otázek občanského soudního řízení s mezinárodním prvkem, a to zejména pravomoci soudů ve vztahu k cizině. Předkládaná publikace je souborem uveřejněných i...

Řešené příklady z matematiky pro střední školy

Řešené příklady z matematiky pro střední školy

Ján Kováčik

Publikace obsahuje rozsáhlý soubor řešených příkladů ze středoškolské matematiky, který lze využít při opakování k maturitě či přípravě k přijímacím zkouškám z matematiky na vysoké školy. Uchazeč o studium má tak k...

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Právo na spravedlivé řízení a další procesní práva

Přehled judikatury Evropského soudu pro lidská práva - Právo na spravedlivé řízení a další procesní práva

Eva Hubálková

První svazek přehledu soudních rozhodnutí podle jednotlivých článků Evropské úmluvy o lidských právech.
Publikace zahajuje sedmidílnou řadu svazků věnovanou problematice lidských práv. Tématicky je publikace členěna podle...

Outsourcing a outplacement

Outsourcing a outplacement

Jiří Stýblo

Kniha je praktickou a návodnou literaturou jak kultivovaně, společensky odpovědně a ekonomicky racionálně si osvojit základní doprovodné jevy transformace a restrukturalizace. Publikace poskytuje návod, jak postupovat při transformaci...

Soudní dvůr Evropských společenství

Soudní dvůr Evropských společenství

Martina Kolbabová, Dušan Uher

Vybraná ustanovení primárního a sekundárního práva ES/EU, která se nyní dostávají v této publikaci na náš trh, představují to nejdůležitější, co se organizace a činnosti soudů v rámci Evropské unie týká. Základní...

Námořní přeprava

Námořní přeprava

Radek Novák

Publikace je určena všem zájemcům o nákladní námořní přepravu. Pojednává o obchodních, podnikatelských a dalších aspektech námořní přepravy, o způsobech její realizace - dopravě liniové a trampové, o používaných...

Kategorizace práce

Kategorizace práce

Pavla Motyčková

Na konkrétních příkladech a podrobných postupech vysvětluje kategorizaci práce. Kategorizaci práce nepředstavuje jen jako povinnost zaměstnavatele, ale jako systém, který umožňuje zaměstnavateli a zaměstnancům důrazněji...

VÍDEŇ - literární toulky dunajskou metropolí

VÍDEŇ - literární toulky dunajskou metropolí

Václav Fiala

Vydejte se s námi po stopách slavných spisovatelů, hudebníků a malířů, staňte se svědky premiér Mozartových oper, poznejte místa, kde vznikaly Beethovenovy symfonie, navštivte slavné plesy, kde Straussovy valčíky elektrizovaly...

Firemní kultura a lidské zdroje

Firemní kultura a lidské zdroje

Zdeněk Šigut

Kniha se zabývá procesy formování firemní kultury v tržním prostředí. Analyzuje možnosti a meze, které má podnikové vzdělávání ve vztahu k tvorbě, změně a rozvoji firemní kultury. Je určena jako studijní materiál pro...

Controlling

Controlling

Rolf Eschenbach

Druhé vydání zásadního díla o controllingu. Rozsáhlá publikace systematicky shrnuje vědecky fundované koncepční základy s praktickým know-how pro uživatele. Rozsáhlý kolektiv autorů vytvořil dílo, které představuje souhrnný...

Krajské zřízení

Krajské zřízení

Rudolf Cogan

První monografie zaměřená výlučně na kraje.
Kniha souborně pojímá základní aspekty krajského zřízení. Po historickém a mezinárodním srovnání středních stupňů veřejné správy se výklad soustředí na samu podstatu krajů...

Přehled judikatury ve věcech družstev

Přehled judikatury ve věcech družstev

Ivana Štenglová

Publikace poskytuje přehled o judikatuře řešící nejčastější otázky družstev a je sestavena s ohledem na praktické požadavky soudců, advokátů i podnikatelské sféry. Všechna rozhodnutí byla již dříve uveřejněna, u každého...

Přehled judikatury ve věcech daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

Přehled judikatury ve věcech daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

Alena Koutná

Soubor judikátů z oblasti majetkových daní, tedy daní upravených zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí jsou pro přehlednost rozdělena...

Teorie práva (2. aktualizované a přepracované vydání)

Teorie práva (2. aktualizované a přepracované vydání)

Jiří Čapek, Jiří Boguszak, Aleš Gerloch

Druhé, aktualizované a přepracované vydání vysokoškolské učebnice. Publikace podává systematický výklad hlavních typů právních kultur, pramenů práva, právních norem a jejich aplikace a interpretace, vztahu státu a práva,...