Naši lektoři

Mgr. Marek Bednář
Mgr. Marek Bednář
Mgr. Marek Bednář je vedoucí advokát kanceláře Glatzová & Co. V kanceláři působí již od roku 2011. Před nástupem do kanceláře Marek získal právnický titul z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D.
JUDr. Petr Bezouška, Ph.D. vystudoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni. V advokátní kanceláři PRK Partners je Of Counsel. Od roku 2006 je členem Legislativní rady vlády ČR.
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
JUDr. Lukáš Bohuslav, PhD. působí jako odborný asistent a tajemník katedry trestního práva PF UK. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009.
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.
JUDr. Petr Bříza je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, studoval též na New York University School of Law a University of Cambridge. Aktuálně je advokátem, partnerem v advokátní kanceláři Bříza & Trubač.
Ing. Roman Burnus
Ing. Roman Burnus
Ing. Roman Burnus je daňovým poradcem a associate partnerem v mezinárodní poradenské kanceláři Rödl & Partner. Je autorem mnoha článků a pravidelně přednáší na odborných akcích.
Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA
Mgr. Miroslav Chochola, LL.M., MBA
Mgr. Miroslav Chochola, MBA před 18 lety založil a dodnes vede elektronický internetový deník, který měsíčně navštíví více než 350 tisíc unikátních uživatelů, kteří shlédnou přibližně jeden milion stránek.
JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.
JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.
JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D. je partnerem advokátní kanceláře Z/C/H Legal. Studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a Právnické fakultě Univerzity v Hamburku.
Mgr. Roman Daneš
Mgr. Roman Daneš
Mgr. Roman Daneš je odborným konzultantem společnosti Institut odborného vzdělávání s.r.o. pro oblast pojišťovnictví. Od roku 1995 se specializuje na pojišťovnictví a finance.
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D. je společníkem Advokátní kanceláře Kříž a partneři s.r.o. Dlouhodobě se specializuje na oblast práv k duševnímu vlastnictví.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. je vedoucím partnerem kanceláře Dohnal, Pertot, Slanina. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
JUDr. Josef Donát, LL.M.
JUDr. Josef Donát, LL.M.
JUDr. Josef Donát, LLM je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a International Business School, Nottingham Trent University.
Mgr. Elena Donátová, LL.M.
Mgr. Elena Donátová, LL.M.
Mgr. Elena Donátová, LL.M. je advokátkou a specialistkou na právo obchodních společností a M&A. Má rozsáhlé zkušenosti při zajištění restrukturalizací společností, včetně všech forem přeměn. Poskytuje služby při akvizicích, počínaje strukturováním transakce, přes due diligence, až po přípravu a vyjednávání smluvní dokumentace.
Mgr. Michaela Ericssonová
Mgr. Michaela Ericssonová
Mgr. Michaela Ericssonová je advokátkou PRK Partners. Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze vystudovala v roce 2010. Michaela se specializuje na bankovnictví a finance a všeobecné korporační právo.
JUDr. Kristýna Faltýnková
JUDr. Kristýna Faltýnková
JUDr. Kristýna Faltýnková se v roce 2012 připojila k PRK Partners jako advokátní koncipientka a od roku 2014 působí jako advokátka. Zaměřuje se zejména na právo nemovitostí, procesní právo, energetické právo, správní právo a všeobecné smluvní právo.
Ing. Hilda Gajdošová
Ing. Hilda Gajdošová
Ing. Hilda Gajdošová je jednatelka společnosti E & L Consulting, s.r.o, lektorka společnosti Otidea, s.r.o Bratislava. Specializuje se na poradenství v oblasti veřejných zakázek.
Mgr. Monika Gardlíková
Mgr. Monika Gardlíková
Monika Gardlíková pracuje v advokátní kanceláři DUNOVSKÁ & PARTNERS od roku 2018, od roku 2019 je advokátkou. Promovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Hovoří anglicky a francouzsky.
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.
doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. absolvoval Policejní akademii ČR a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V roce 2010 se na téže fakultě habilitoval a byl rektorem Univerzity Karlovy jmenován docentem pro obor trestního práva.
Mgr. Jiří Harnach
Mgr. Jiří Harnach
Mgr. Jiří Harnach je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Specializuje se především na právo veřejných zakázek.
Mgr. Jan Hlavsa
Mgr. Jan Hlavsa
Mgr. Jan Hlavsa je absolventem Masarykovy univerzity v Brně. Jako expert se angažuje ve společnosti Hirst, a.s. Aktuálně je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
JUDr. Irena Holcová
JUDr. Irena Holcová
JUDr. Irena Holcová působí jako samostatná advokátka se specializací zejména na autorské právo v tradiční podobě včetně licencí, zaměstnaneckých děl, i v jeho novodobých podobách jako jsou počítačové programy, databáze, internet a obecně informační společnost.
JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA
JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA
JUDr. Vít Horáček, Ph.D. patří k předním advokátům a rozhodcům v České republice. Je také mediátorem pro obchodní a mezinárodní spory. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Jiří Hradský
Jiří Hradský
Jiří Hradský se ve společnosti SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. věnuje ochraně osobních údajů a dále také velmi specifickému právnímu oboru, kterým je videoherní právo.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D.
JUDr. Milan Hulmák, Ph.D. absolvoval Fakultu právnickou ZČU v Plzni. Věnuje se výuce občanského práva hmotného a procesního na katedře občanského a pracovního práva FPR UPOL.
Mgr. Regina Huntley, LL.M.
Mgr. Regina Huntley, LL.M.
Mgr. Regina Huntley, LL.M. je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se především na problematiku korporátního práva, fúzí a akvizic a restrukturalizací obchodních společností.
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., docent na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK v Praze, lektor Randls Training, univerzitní pedagog, odborný konzultant pracovního práva.
Mgr. Adam Janováč
Mgr. Adam Janováč
Adam Janováč je advokátem v kanceláři ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., specializující se na smluvní právo, právo obchodních společností a fúze a akvizice.
Mgr. Marie Janšová
Mgr. Marie Janšová
Mgr. Marie Janšová je partnerkou advokátní kanceláře Legalité. Zaměřuje se na poskytování právního poradenství v oblasti pracovního práva, včetně pracovněprávních aspektů obchodních transakcí, problematiky přechodu práv a povinností, specifik právních vztahů s manažery, poradenství v oblasti odměňování a ochrany know-how, kolektivního vyjednávání a zastupování v pracovněprávních sporech a v řízení před správními orgány.
Daniel Joksch
Daniel Joksch
Daniel Joksch je specialista na kybernetickou bezpečnost a ochranu dat. V posledních měsících se intenzivně zabývá analýzou dopadů GDPR. V IBM se zabývá oblastí ochrany dat, kybernetickou bezpečností a bezpečností portfolia IBM pro ČR a SR.
Mgr. Robert Kabát
Mgr. Robert Kabát
Mgr. Robert Kabát absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je trvale spolupracujícím advokátem advokátní kanceláře Gřivna a Šmerda. Je členem Unie obhájců.
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. je advokátem, který se ve své praxi dlouhodobě zaměřuje na oblast správního práva a současně tuto problematiku mnoho let přednáší na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.
Mgr. Lucie Kianková, BA
Mgr. Lucie Kianková, BA
Mgr. Lucie Kianková, BA je advokátkou trvale spolupracující s přední advokátní kanceláří Rödl & Partner, ve které působí jako Senior Associate a vede tým odborníků specializujících se na právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií.
JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D.
JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D.
JUDr. Mgr. Jiří Kmec, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Aktuálně je Counsel, advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners.
Mgr. Markéta Kolářová Dvořáková
Mgr. Markéta Kolářová Dvořáková
Mgr. Markéta Kolářová Dvořáková je advokátkou od roku 2012. Ve své praxi se zaměřuje na insolvenční právo, pracovní právo a občanské právo. Mluví plynule anglicky.
Mgr. Jakub Konečný
Mgr. Jakub Konečný
Mgr. Jakub Konečný působí v advokátní kanceláři AD LEGES již téměř 3 roky, přičemž jeho hlavní specializací je obchodní a daňové právo s přesahem do práva finančního, insolvenčního a občanského.
Mgr. Lenka Konvalinová, LL.M.
Mgr. Lenka Konvalinová, LL.M.
Mgr. Lenka Konvalinová, LL.M. je advokátkou advokátní kanceláře PRK Partners. Vystudovala právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni v roce 2006. V roce 2008 rovněž absolvovala LL.M. studium v Pasově, Německo.
Mgr. František Korbel, Ph.D.
Mgr. František Korbel, Ph.D.
Mgr. František Korbel, Ph.D je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Studoval také obor sociologie na téže univerzitě a obor masové komunikace na Fakultě sociálních věd UK v Praze.
JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Daniela Kovářová
JUDr. Kovářová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Byla ředitelkou Justiční akademie a ministryní spravedlnosti. Specializuje se na oblast občanského práva, rodinného a dědického práva, obchodního práva a mimosoudního řešení sporů – mediaci.
Mgr. Michal Kožár
Mgr. Michal Kožár
Mgr. Michal Kožár je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a University College Cork. Aktuálně je advokátním koncipientem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL.
Mgr. Miroslav Krutina
Mgr. Miroslav Krutina
Mgr. Miroslav Krutina založil advokátní kancelář v roce 2004 po absolvování právnické fakulty University Karlovy v Praze. Od počátku se profiluje jako obhájce v trestních věcech.
JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S.
JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S.
JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S. je advokátkou trvale spolupracující s advokátní kanceláří Rödl & Partner, ve které působí na pozici Associate partner a vede tým odborníků specializujících se na přepravní právo. Je členkou Předsednictva České společnosti pro dopravní právo, z.s., členkou Německé společnosti pro přepravní právo a aktivně se účastní akcí Svazu spedice a logistiky ČR.
JUDr. Uljana Kurivčaková
JUDr. Uljana Kurivčaková
JUDr. Uljana Kurivčaková je advokátkou a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře UNITED LEGAL PARTNERS. Před založením vlastní praxe působila v několika renomovaných českých advokátních kancelářích.Hovoří česky, rusky, ukrajinsky, anglicky a pasivně polsky a rumunsky.
Mgr. Bc. Filip Losert
Mgr. Bc. Filip Losert
Filip Losert je právníkem společnosti Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.. Specializuje se na odvětví správního práva a občanského práva, včetně práva pracovního. V jeho rámci řeší nejen přípravu smluvní dokumentace, ale také zastupuje klienty v pracovněprávních sporech.
Mgr. Tomáš Machurek
Mgr. Tomáš Machurek
Mgr. Tomáš Machurek je jednatelem a jedním ze zakládajících partnerů MT Legal. Tomáš je dlouholetým členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky. V praxi a v rámci své specializace řadu let intenzivně přednáší na nejrůznějších seminářích, konferencích, workshopech a publikuje v odborném tisku.
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb
JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb je specialistou v oblasti práva informačních technologií, kybernetické bezpečnosti, alternativního řešení sporů, sportovního práva a závazkového práva.
JUDr. Katarina Maisnerová ml.
JUDr. Katarina Maisnerová ml.
JUDr. Katarína Maisnerová ml., je absolventkou Právnické fakulty University Karlovy v Praze. V současné době pracuje na pozici kandidáta soudního exekutora. Je vysokoškolským učitelem.
Mgr. František Málek
Mgr. František Málek
Mgr. František Málek je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity (obor právo), již v průběhu studia absolvoval mj. odbornou praxi v advokátní kanceláři zaměřené na obchodní právo ve stavebnictví.
JUDr. Jan Malý
JUDr. Jan Malý
JUDr. Jan Malý je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde získal magisterský titul v roce 2000 a titul doktora práv v roce 2003. Od roku 2013 se stal JUDr. Jan Malý partnerem advokátní kanceláře.
Ing. Milan Mareš
Ing. Milan Mareš
Ing. Milan Mareš je absolventem podnikohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze. V současné době se ve své praxi specializuje na poskytování služeb daňového poradenství pro korporátní klienty patřící do koncernů z německy a anglicky hovořících zemí.
Mgr. Petra Marková
Mgr. Petra Marková
Mgr. Petra Marková je advokátkou advokátní kanceláře Jelínek & Partneři s.r.o.. Zabývá se, mimo jiné, právem dědickým, rodinným a právem insolvenčním.
Mgr. Jan Měkota
Mgr. Jan Měkota
Mgr. Jan Měkota je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Působí v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Specializuje se především na právo veřejných zakázek.
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.
Doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, studoval též na Právnické fakultě Universität Viadrina Frankfurt (Oder) a na Právnické fakultě Universität Wien.
Mgr. Michaela Micková
Mgr. Michaela Micková
Mgr. Michaela Micková je absolventkou Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze, studovala na University of East Anglia, Faculty of Social Sciences, School of Law, Norwich a získala titul Certificate of Higher Education in Common Law.
Mgr. Eliška Miklíková
Mgr. Eliška Miklíková
Mgr. Eliška Miklíková je advokátka a ve své praxi zaměřuje především na soudní a rozhodčí řízení a na vztahy s mezinárodním prvkem. Je také rozhodkyní zapsanou u Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (Vienna International Arbitration Centre, VIAC). V advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners pracuje od roku 2018.
JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.
JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D.
JUDr. Ondřej Moravec, Ph.D. je partnerem v advokátní kanceláři Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. od roku 2017. Zaměřuje se především na ústavní právo, daně a dotace.
Mgr. Petr Motyčka
Mgr. Petr Motyčka
Mgr. Petr Motyčka svou právní kariéru započal jako advokátní koncipient v BBH, advokátní kancelář, s.r.o., poté v ní působil také jako advokát a v roce 2017 přestoupil do advokátní kanceláře TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI, kde působí doposud.
Mgr. Robert Němec, LL.M.
Mgr. Robert Němec, LL.M.
Mgr. Robert Němec, LL.M. je partnerem advokátní kanceláře PRK Partners se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, konkurzní řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráže.
JUDr. Libor Němec, Ph.D.
JUDr. Libor Němec, Ph.D.
JUDr. Libor Němec, Ph.D. pracuje v advokátní kanceláři Glatzova & Co. od roku 2010. Od roku 2012 působí na pozici vedoucího advokáta a v roce 2016 se stal partnerem kanceláře. Často publikuje v tuzemském i zahraničím odborném tisku příspěvky zabývající se regulací finančních služeb a právem cenných papírů.
Mgr. Adam Němec
Mgr. Adam Němec
Mgr. Adam Němec je senior spolupracovníkem v pražské kanceláři Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář. Zaměřuje se na soutěžní právo, fúzi a akvizice a právo obchodních společností.
Ing. Robert Němeček
Ing. Robert Němeček
Ing. Robert Němeček je daňovým poradcem zapsaným v seznamu daňových poradců vedeném Komorou daňových poradců ČR (2012).
JUDr. Tomáš Nielsen
JUDr. Tomáš Nielsen
Tomáš Nielsen se dlouhodobě věnuje právu informačních technologií, telekomunikací, autorskému a mediálnímu právu. Účastnil se řady projektů ve fázi vyjednávání o nastavení projektu s ohledem na zajištění klienta a tvorby smluvní dokumentace pro rozsáhlé implementace informačních systémů pro velké i střední zákazníky.
Ing. Alexander Novák, LL.M.
Ing. Alexander Novák, LL.M.
Ing. Alexander Novák je daňovým poradcem a senior associate v mezinárodní poradenské kanceláři Rödl & Partner. Věnuje se převážně dani z příjmů právnických osob a dani z přidané hodnoty.
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Monika Novotná
JUDr. Monika Novotná je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jako advokátka se věnuje především daňovému a obchodnímu právu.Je nositelkou titulu Právník roku 2016 pro obor finančního práva.
Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
Mgr. Michal Nulíček, LL.M.
Mgr. Michal Nulíček, LL.M. je partnerem advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Specializuje se na právní poradenství v oblasti práva IT, ochrany osobních údajů, duševního vlastnictví a autorského práva, přičemž v současnosti se aktivně věnuje GDPR.
Mgr. Veronika Odrobinová
Mgr. Veronika Odrobinová
Mgr. Veronika Odrobinová je partnerkou advokátní kanceláře GT Legal. Vedle své advokátní praxe se věnuje i publikační činnosti – je spoluautorkou Komentáře zákoníku práce" nakladatelství C. H. Beck.
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. absolvovala magisterský studijní program, obor právo a právní věda, rigorózní řízení z oboru mezinárodní právo soukromé a obchodní a doktorský studijní program z oboru obchodní právo, to vše na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Mgr. Veronika Pázmányová
Mgr. Veronika Pázmányová
Mgr. Veronika Pázmányová po absolvovaní právnického štúdia pracovala pre viaceré renomované advokátske kancelárie. Od roku 2015 vedie bratislavskú pobočku advokátskej kancelárie Glatzová & Co.
Mgr. Tomáš Procházka
Mgr. Tomáš Procházka
Mgr. Tomáš Procházka je partnerem advokátní kanceláře Dvořák Hager & Partners. Ve své praxi se zaměřuje zejména na pracovní právo, právo obchodních společností a má rovněž četné zkušenosti v oblasti sporné agendy.
Mgr. Jiřina Procházková, LL.M.
Mgr. Jiřina Procházková, LL.M.
Mgr. Jiřina Procházková, LL.M. působí v advokátní kanceláři Deloitte Legal jako advokátka specializující se na řešení daňových sporů. Titul LL.M. z evropského práva získala na Univerzitě v Leidenu.
JUDr. Nataša Randlová
JUDr. Nataša Randlová
JUDr. Nataša Randlová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Univerzity Roberta Schumana ve Štrasburku. Aktuálně je partnerem v AK Randl Partners.
Mgr. David Říčný
Mgr. David Říčný
Mgr. David Říčný je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Pět let působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Aktuálně pracuje jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL.
Mgr. Michaela Riedlová
Mgr. Michaela Riedlová
Mgr. Michaela Riedlová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy university v Brně. Působí jako partner v advokátní kanceláři AD LEGES. Specializuje se na právo obchodních společností, a to zejména na oblast lokálních a přeshraničních přeměn a transakcí, akvizic či korporátních a daňových restrukturalizací lokálních či zahraničních koncernových uskupení.
JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D. je absolventem magisterského oboru právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde úspěšně absolvoval také rigorózní řízení a doktorské studium v oboru správní právo a právo životního prostředí.
Mgr. Lukáš Rothanzl
Mgr. Lukáš Rothanzl
Mgr. Lukáš Rothanzl je advokátem v advokátní kanceláři KVB advokátní kancelář, s.r.o. Je členem několika rozkladových komisí, lektorem tématu hospodaření s majetkem obcí a spoluautorem velkého komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím. Má zkušenosti na pozici vedoucího právníka MVČR, odboru dozoru a kontroly.
Mgr. Radka Rutar
Mgr. Radka Rutar
Mgr. Radka Rutar je advokátkou advokátní kanceláře PRK Partners. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. V rámci studia absolvovala roční stáž na Westfälische Wilhelms Universität Münster v Německu.
Ing. Klára Sauerová
Ing. Klára Sauerová
Ing. Klára Sauerová se věnuje zejména dani z přidané hodnoty a dále také dani z příjmů právnických osob včetně elektronické evidence tržeb. Má řadu zkušeností s poradenstvím, přednáší o různých tématech spojených s DPH a publikuje odborné texty.
Mgr. František Schirl
Mgr. František Schirl
Mgr. František Schirl je advokátním koncipientem v advokátní kanceláři Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář. Ve své praxi se zaměřuje především na právo obchodních korporací, fúzí a akvizic a na spornou agendu.
Mgr. Jana Sedláková
Mgr. Jana Sedláková
Mgr. Jana Sedláková založila roku 2016 advokátní kancelář SEDLAKOVA LEGAL s.r.o., která se věnuje širokému spektru právních oblastí. Sama se věnuje zejména právu nemovitostí a IT.
JUDr. Filip Seifert, MBA
JUDr. Filip Seifert, MBA
JUDr. Filip Seifert, MBA má více než patnáctiletou úspěšnou praxi v trestním právu. Působil jako justiční čekatel Městského soudu v Praze a složil odbornou justiční zkoušku pro výkon funkce soudce České republiky.
JUDr. Monika Selvičková, Ph.D.
JUDr. Monika Selvičková, Ph.D.
JUDr. Monika Selvičková, Ph.D. díky svým rozsáhlým zkušenostem nabízí profesionální mediaci, facilitaci a pomoc při vyjednávání. Své znalosti a dovednosti předává dál formou mentorování a školení, workshopů či přednášek pro různé cílové skupiny účastníků. Také rozvíjí mezioborovou spolupráci se zaměřením na rodinné systémy.
Mgr. Stanislav Servus, LL.M.
Mgr. Stanislav Servus, LL.M.
Stanislav Servus absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále postgraduálně studoval na univerzitě v Regensburgu ve Spolkové republice Německo (LL.M.). Kromě češtiny hovoří anglicky a německy.
Ing. Miroslav Skopec
Ing. Miroslav Skopec
Ing. Miroslav Skopec je daňovým poradcem a senior associate v mezinárodní poradenské kanceláři Rödl & Partner. Je autorem mnoha článků a pravidelně přednáší na odborných akcích.
JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.
JUDr. Jan Skřipský, Ph.D.
JUDr. Jan Skřipský, Ph.D. je advokátem v Ostravě od roku 1998. Působí v advokátní kanceláři GROBELNÝ & SKŘIPSKÝ. Je členem zkušební komise ČAK a člen (místopředseda) kárné komise ČAK.
JUDr. Tomáš Sokol
JUDr. Tomáš Sokol
JUDr. Tomáš Sokol je jeden z předních českých právníků. Je absolventem Právnické fakulty UK v Praze. V polovině roku 2014 spoluzaložil Unii obhájců České republiky a stal se jejím prezidentem.
Mgr. Lukáš Sommer
Mgr. Lukáš Sommer
Mgr. Lukáš Sommer je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je advokátem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL.
Ing. Martina Šotníková
Ing. Martina Šotníková
Ing. Martina Šotníková je daňovou poradkyní a senior associate v mezinárodní poradenské kanceláři Rödl & Partner.
JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.
JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.
JUDr. Daniela Šustrová, LL.M. v roce 1996 odešla do státní správy, ač má za sebou úspěšnou pracovní kariéru v oboru advokacie. Dlouhodobě se věnuje problematice katastru nemovitostí, publikační a lektorské činnosti. Je držitelkou ocenění Právník roku 2018 za správní právo.
Mgr. Martin Švalbach, M.A., LL.M.
Mgr. Martin Švalbach, M.A., LL.M.
Mgr. Martin Švalbach, M.A., LL.M. působí v advokátní kanceláři PRK Partners jako daňový poradce. Specializuje na korporátní daňové právo, mezinárodní daňové právo a daňové aspekty finančních instrumentů.
Mgr. Sylvia Szabó
Mgr. Sylvia Szabó
Mgr. Sylvia Szabó, partnerka Ružička Csekes s. r. o., advokátka špecializujúca sa na korporátne trestné právo, protikorupčné programy, programy prevencie protispoločenskej činnosti a preventívne opatrenia.
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.
JUDr. Petr Tégl, Ph.D. absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a dále studoval právo v Mnichově a Wroclawi. Byl členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro přípravu nového občanského zákoníku, nyní působí v komisi pro soukromé právo Legislativní rady vlády.
Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek
Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek
Mgr. Ing. Bc. Jan Tomíšek se v rámci týmu ROWAN LEGAL věnuje zejména oblasti ochrany osobních údajů, kybernetické bezpečnosti a duševního vlastnictví. V těchto oblastech se specializuje na problematiku cloud computingu, softwarového práva, eHealth a transakcí v oblasti IT.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své praxi se věnuje širokému spektru právních služeb, především pak komplexní problematice daňového řízení.
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D.
JUDr. Mgr. Lukáš Váňa, Ph.D. je advokátem, který se specializuje na právo územních samospráv a problematiku financování územních samosprávných celků.
Ing. Petra Vaněčková
Ing. Petra Vaněčková
Ing. Petra Vaněčková je auditorkou, daňovou poradkyní a partnerem ve společnosti Fučík & partneři, s.r.o. Zaměřuje se na poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a na otázky týkající se vazby účetnictví a daní.
Ing. Šárka Veselá
Ing. Šárka Veselá
Ing. Šárka Veselá je daňovým poradcem zaměřujícím se na zdanění fyzických osob, zaměstnanců i podnikatelů, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění včetně jejich mezinárodních aspektů a pracovní právo.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D.
Jindřich Vítek působí jako advokát v advokátní kanceláři ERHARTOVÁ GÜRLICH VÍTEK & PARTNERS, kam přešel po osmileté praxi v jedné z největších advokátních kanceláří v ČR. Specializuje se mimo jiné na právo občanské, právo obchodních společností a právo veřejných zakázek.
Mgr. Hedvika Vítková
Mgr. Hedvika Vítková
Mgr. Hedvika Vítková je advokátkou advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři s.r.o., se kterou spolupracuje již od počátku své advokátní kariéry. Ve své každodenní praxi se věnuje zejména právu pracovnímu, trestnímu a občanskému.
JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D.
JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D.
JUDr. Mgr. Barbora Vlachová je absolventkou právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Policejní akademie České republiky v Praze. Je doktorandkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Mgr. Václav Vlk
Mgr. Václav Vlk
Mgr. Václav Vlk je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1999). Ve společnosti Rödl & Partner působí od roku 1999, nejdříve jako advokátní koncipient, od roku 2003 již jako advokát. Hovoří česky (rodilý mluvčí) a německy.
JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
JUDr. et Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.
JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D. absolvovala dvě právnické fakulty, a to Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Se zaměřením na bytové spoluvlastnictví složila v roce 2015 rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
JUDr. Jiří Votrubec
JUDr. Jiří Votrubec
JUDr. Jiří Votrubec je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátem v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL. Specializuje se na veřejné zakázky, právo obchodních společností a právo ICT.
Mgr. Libor Zbořil
Mgr. Libor Zbořil
Mgr. Libor Zbořil se po absolvování studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně začal věnovat advokacii. Jako samostatný advokát působí od roku 1999.
Mgr. Lucie Žilková
Mgr. Lucie Žilková
Mgr. Žilková Lucie je vedoucí právního oddělení společnosti OTIDEA. Je akreditovaným lektorem MV ČR. Mezi její referenční klienty patří Senát ČR, Asociace mediálních agentur, Ministerstvo zahraničních věcí aj.
JUDr. Michal Žižlavský
JUDr. Michal Žižlavský
Advokát od roku 1991. Expert na insolvenci a restrukturalizaci korporací. Vedoucí partner advokátní kanceláře ŽIŽLAVSKÝ a společnosti insolvenčních správců AS ZIZLAVSKY. AK ŽIŽLAVSKÝ pravidelně vítězí v soutěži Právnická firma roku v kategorii restrukturalizace a insolvence. AS ZIZLAVSKY je počtem společníků s licencí největší korporací insolvenčních správců v České republice.
JUDr. Karel Zuska
JUDr. Karel Zuska
JUDr. Karel Zuska je partnerem kanceláře HOLEC, ZUSKA & PARTNEŘI, s gescí za oblast veřejného práva. Specializuje se na oblasti veřejných zakázek, problematiku veřejné podpory, projekty veřejné infrastruktury a financování sociálních služeb.